Pleio

Engels | Nederlands
GwwBundel

GwwBundel


 0/5 Sterren (0)

Catalogus standaard 2010

  Freek Driesenaar
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 20
  Door Freek Driesenaar in de groep GwwBundel 2742 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  (overgenomen uit de reactie van Tim op de blog demo GwwBundel 2.0:)

  Wat betreft de discussie over de implementatie van de nieuwe catalogus standaard 2010 in de bestekkensoftware, heb ik het e.e.a. bij de CROW nagevraagd. Hierbij hun reactie:

  Op dit moment is het nog niet mogelijk de Standaard 2010 te gebruiken i.c.m. de bestekschrijfsoftware. De reden hiervoor is dat de software leveranciers (o.a. kpd, bakker en Spees) de software nog niet klaar hebben deels door omstandigheden waar zij geen invloed op hebben gehad en CROW de software nog niet kan vrijgeven (keurmerk).

  Het streven is dat dit voor de zomervakantie klaar zal zijn. Op dat moment is het pas mogelijk daadwerkelijk bestekken mbv de Standaard 2010 te maken. Het is al wel mogelijk bepalingen uit de Standaard 2010 op te nemen in het bestek door deze over te nemen in deel 3.

  De afspraak is dat de bestekschrijvers de nieuwe Standaard moeten gebruiken zodra er bestekken mee kunnen worden gemaakt. Er is een afspraak gemaakt dat gebruikers van de RAW systematiek worden geacht de nieuwste versie van de systematiek toe te passen binnen 6 maanden na dat deze toepasbaar is. Het is geen harde eis en in deze situatie gewoonweg ook nog niet toepasbaar.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers