Pleio

Engels | Nederlands
Open Data

Open Data


 1/5 Sterren (1)

Resultaten Open data meet-up 11 april 2011

  Frank Verschoor
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 75
  Door Frank Verschoor in de groep Open Data 2743 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  <quotes>
  "Uiteindelijk gaat open data over andere overheid."
  "Maak het niet te groot, dat schrikt af."
  "Begin klein, experimenteer en wacht niet tot alle belemmeringen zijn opgelost."
  "Kom met maatwerkvoorbeelden."
  "Wie kan ik bellen?"
  </quotes>

  Maandag 11 april 2011 kwamen een kleine veertig 'open data believers' bijeen voor de open data meet-up, georganiseerd door Agentschap NL | Antwoord voor bedrijven. Deze mensen vertegenwoordigden dertien overheidsorganisaties waaronder het CBS, Kadaster, Agentschap NL en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Maar ook de Hogeschool Rotterdam was present. Daarnaast waren er andere partijen uit het open data speelveld aanwezig zoals TNO, WAAG Society, Hack de Overheid en het EU ePSI platform. De goede opkomst en het enorme enthousiasme tijdens de meet-up geeft maar weer aan hoeveel energie en potentie open data heeft.

  De bijeenkomst was gericht op centrale overheden (data-eigenaren) die ambities hebben en/of al actief zijn op het gebied van open data en daarop gebaseerde toepassingen (web, mobiel). Met drie doelen: (1) opbouwen van een netwerk van open data ‘adepts’, (2) delen van kennis, ervaringen, de do’s en dont’s en (3) bepalen hoe we kunnen samenwerken, elkaar praktisch verder kunnen helpen.

  Het inhoudelijk programma zag er alsvolgt uit:

  1. actuele ontwikkeling rondom Data.gov (Frank Verschoor)
  2. de status van open data bij de deelnemende overheidsorganisaties, terugkoppeling van het huiswerk (Frank Verschoor)
  3. twee presentaties (plenair):
   • de economische effecten van open data (Marc de Vries)
   • de randvoorwaarden van open data (Paul Suijkerbuijk)
  4. interactieve parallelsessies over de volgende onderwerpen (in groepjes):
   • aanpak van belemmeringen
   • rollen en verantwoordelijkheden van de overheid en de markt
   • hulp bij open data (expertise, voorzieningen)
   • Apps for Holland als kapstok
   • hoe samen verder
  5. tijdens de borrel
   • het vervolg op het TNO onderzoek 'Open overheid' (Ed Mos)
   • de rol van het ePSI platform in het open data speelveld (Ton Zijlstra)

  De deelnemerslijst, de presentaties, de resultaten van de parallelsessies en andere documenten van de meet-up zijn beschikbaar via de Open data groep op Pleio: onder 'mappen in deze groep' > 'Open data meet-up 11 april 2011' (Linker kolom onder Hoofdmap).

  Welke concrete resultaten zijn er geboekt naast nieuwe relaties, individuele vervolgafspraken, gedeelde ambities en scherpere inzichten?

  • De meet-up heeft een boost gegeven aan Apps for Holland. Het evenement gaat nog dit jaar plaatsvinden. De deelnemers aan de meet-up gaan zich inzetten om waardevolle data te leveren voor dit evenement. Uiteraard zijn ook andere organisaties uitgenodigd aan te haken. Actieve acquisitie hiervoor volgt nog. WAAG, Hack de Overheid, Agentschap NL | Antwoord voor bedrijven en BZK hebben in  ieder geval al aangegeven het evenement te willen organiseren. Uiteraard in nauwe samenspraak met de open data community.
  • Op verschillende niveau's in overheidsorganisaties is hulp nodig bij de transitie naar open data. Bijvoorbeeld een goed verhaal voor het bestuur, maatwerkvoorbeelden en technische ondersteuning. Een aantal mensen - een mix van markt en overheid - gaat deze behoefte aan ondersteuning op korte termijn vorm geven. Zodat overheidsorganisaties weten waar ze met welke vragen in ieder geval terecht kunnen en welke hulpmiddelen beschikbaar zijn.

  Contactpersoon Open data meet-up 11 april 2011:
  Frank Verschoor
  verschoor@antwoordvoorbedrijven.nl
  +31640599679

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers