Pleio

Engels | Nederlands
Werkgroep Pleio

Werkgroep Pleio

Bouw mee aan Pleio

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

Even bijpraten over Pleio

Even bijpraten over Pleio

Als we willen bouwen aan een overheid 2.0, dan...
Gezocht: klussers voor Pleio-deelsites

Gezocht: klussers voor Pleio-deelsites

Elke overheidsorganisatie kan zijn eigen deelsite...
Online documenten: hoe gaat dat in z'n werk?

Online documenten: hoe gaat dat in z'n werk?

Al sinds jaar en dag zijn de documenten waar we...
Pleio gaat op 11/12 mei over naar de nieuwe versie

Pleio gaat op 11/12 mei over naar de nieuwe versie

In het weekend van 14 april zou Pleio de overgang...

Een Raad van Bestuur voor Pleio?

  Davied van Berlo
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 141
  Door Davied van Berlo in de groep Werkgroep Pleio 2763 dagen geleden Reacties (2)

   0/5 Sterren (0)

  Pleio maken we samen. Dat is het uitgangspunt. Als je als individu of als organisatie wil bijdragen aan het platform, dan kun je aanschuiven bij het Pleio-overleg donderdagochtend en word je vernoemd op onze lijst van helden. Zo is de besturing van Pleio geregeld en zo zorgen we ervoor dat Pleio van iedereen is.

   

  Samenwerkingsverbanden

  Om Pleio verder te ontwikkelen moeten allerlei taken worden opgepakt. We streven ernaar om bij elke taak de overheidsorganisatie te betrekken die al actief is op dat onderwerp. Op die manier hebben we al verschillende samenwerkingsverbanden opgezet:

  • De Rijksauditdienst heeft het op zich genomen om de beveiliging van Pleio door te lichten en te verbeteren;
  • Het Nationaal Archief gaat zorg dragen voor een goede archivering van de gegevens op Pleio;
  • Het Expertisecentrum Lerende Overheid (ECLO) beheert de leeromgeving op Pleio.

  Met enkele andere organisaties zijn we in gesprek om tot een strategisch samenwerkingsverband te komen, bijvoorbeeld ICTU, KING en DWR (SSO-ICT). En van BZK, Belastingdienst en het Programma Ambtenaar 2.0 zijn financiële bijdragen ontvangen om Pleio in de lucht te brengen (zo'n 50.000 euro).

  Kortom, de ontwikkeling van Pleio gaat voorspoedig. Er worden veel groepen aangemaakt en er zijn interessante deelsites in ontwikkeling (gemeente Haarlem, Deltaprogramma, Douane). Waarom is er dan toch behoefte aan een "Raad van Bestuur", onder wat voor naam dan ook?

   

  Formeel en informeel organiseren

  De kracht van Pleio zit in de dynamiek die wordt gecreëerd door alle mensen die bijdragen aan Pleio. Door gebruik te maken van informele netwerken en werkvormen worden veel mensen betrokken en hebben we Pleio snel en goedkoop op kunnen zetten. Dat informele is eigen aan Pleio en dat moet zo blijven.

  Tegelijkertijd willen we Pleio verankeren binnen de overheid. Daarom zoeken we de samenwerking met organisaties die expertise en ondersteuning kunnen inbrengen, zoals de organisaties die ik hierboven heb genoemd. Op die manier creëren we een stevig fundament onder Pleio.

  Overheidsorganisaties die hun intranet, hun werkprocessen en hun platformen gaan inrichten op Pleio willen immers wel de zekerheid dat het beheer goed geregeld is en iemand de telefoon opneemt als er iets mis is. Behalve de informele netwerken, moeten ook goede afspraken georganiseerd worden.

   

  Raad van Bestuur

  Het doel is om Pleio hét samenwerkplatform van de overheid te maken en het platform een centrale rol te geven in hoe de overheid (samen)werkt. Om dat te bereiken moet de dynamiek van de informele netwerken blijven groeien, maar ook de verankering met bestaande organisaties moet zich verder ontwikkelen.

  Als we echt willen dat Pleio van ons allen is, dan moeten al die bovenstaande partijen en de personen die daar leiding aan geven het idee hebben dat Pleio van hen is. Ze moeten tot de conclusie komen dat Pleio bijdraagt aan hun doelen en erin willen investeren. Pleio als nutsvoorziening van de overheid.

  Om deze groep te betrekken en bij te laten dragen aan het gezamenlijke platform willen we ze bij elkaar brengen in een overheidsbrede Raad van Bestuur. Wie en hoe, daar denken we nog over na. Voorstellen welkom. Maar onze belangrijkste vraag zal zijn: hoe blijven we formeel en informeel verbinden? Ideeën?

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Davied van Berlo
    Davied van Berlo 2753 dagen geleden

    @Dirk Jan Dank voor de aandachtspunten. De schijnbare tegenstellingen die jij benoemt, heb ik ook proberen aan te stippen in mijn blog. Zelf denk ik niet dat het tegenstellingen zijn, maar gaat het erom de goede mix tussen structuur en dynamiek, tussen formeel en informeel en tussen sturing en ontwikkeling te zoeken. Daar is Pleio technisch gezien ook op ingericht en dat gaan we organisatorisch ook doen. Je bijdragen en gedachten zijn zeer welkom daarbij!

    • Dirk Jan van der Wal
     Dirk Jan van der Wal 2758 dagen geleden

     Ik herken de behoefte. Zeker daar waar overheden overwegen om Pleio in te zetten als samenwerkingstool binnen de organisatie bestaat behoefte aan een herkenbaar aanspreekpunt. Vertrouwen in een community is er wel maar ook nog veel onbegrip over hoe dat dan werkt. Een soort gemeenschapsraad zou daar een belangrijke rol in kunnen spelen.

     Zo'n raad moet er dan vooral niet zijn om 'de baas' te spelen maar om te faciliteren en te stimuleren dat de juiste dingen gebeuren. De besluitvorming door zo'n raad zal heel transparant moeten zijn en goed moeten worden afgestemd met de Pleio gemeenschap (gelukkig hebben we daar een goede tool voor...). Er is een maar een dunne scheidslijn tussen 'wij van Pleio' en 'zij van Pleio'.

     Daar zit ook wel een zekere spagaat in het denken van sommige organisaties: 'Wij van Pleio' willen het voor het zeggen hebben maar 'Zij van Pleio' moeten het regelen. Het is wel veilig om een leverancier te kunnen bellen als je een probleem hebt, maar als onderdeel van de gemeenschap wordt je in meer of mindere mate je eigen leverancier. Dat vraagt gewenning... Bij sommigen ga je tegen een regelrechte reflex in. 

     Los daarvan: een van de eerste vragen die we moeten beantwoorden is wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn. Met andere woorden wat regelt de raad namens de gemeenschap voor die gemeenschap. Waar heeft de gemeenschap behoefte aan? Wat komt daar verder nog bij kijken als we de continuiteit van Pleio willen borgen? De lijst die we hanteren voor de agenda van de werkgroep Pleio is m.i. een mooi vertrekpunt voor die discussie. Feitelijk hebben we met de werkgroep al een soort van raad, maar dan informeel. Daar ligt het vertrekpunt maar daar ligt ook gelijk een spanningsveld: Gaat de raad bepalen wat de werkgroep gaat doen of andersom, gaat de werkgroep op in de raad of werkgroep=raad?

     Mijn inschatting is dat de meeste organisaties die formeel Pleio in willen zetten als tool een partij (rechtspersoon) willen hebben waarmee men afspraken kan maken op het gebied van hosting en (technisch) beheer van het platform (o.a. afspraken over beschikbaarheid). Goede tweede is het beheren en (laten) ontwikkelen van functionaliteit. Dat is geredeneerd vanuit het belang van die organisaties. Ik denk dat dit ook in het belang van Pleio is. Ook wij willen een stabiel en bedrijfszeker platform. Maar willen we die rechtspersoon, of wordt een overheid 'eigenaar'?

     Daarnaast zijn er dingen die sommige organisaties minder belangrijk zullen vinden (of niet mee vermoeid willen worden) maar die van belang zijn voor Pleio zoals het bewaken van de identiteit en doelstelling van Pleio en de promotie.

     Ik ga hier nog eens even verder over nadenken....

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers