Pleio

Engels | Nederlands
 • BLOGS
 • THIJS DE WOLFF
 • DE “CONNECTING EUROPE FACILITY”: SPANNING TUSSEN SUBSIDIARITEIT EN INTEROPERABILITEIT

De “Connecting Europe Facility”: spanning tussen subsidiariteit en interoperabiliteit

  Thijs de Wolff
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 112
  Door Thijs de Wolff 2461 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Door: Patrick van Wersch (p.van.wersch@hecroi.nl)

   

  Een van de speerpunten uit het werkprogramma van EU-voorzitter Denemarken is “Transport, Telecommunicatie en Energie”. De Connecting Europe Facility (CEF) is het nieuwe investeringsinstrument van de Europese Commissie dat deze prioriteiten in de nabije toekomst mogelijk moet gaan maken. Lidstaten zijn vooralsnog voorzichtig positief. Hebben zij eigenlijk iets te vrezen?

  Ten grondslag aan het CEF voorstel ligt een rekensom van de Commissie. Deze heeft namelijk becijferd dat de behoefte aan infrastructuur grote investeringen vergt: de komende 10 jaar is een bedrag van € 1 500 – 2 000 miljard nodig terwijl, uitgaande van bestaande investeringen, hiervan maximaal twee derde kan worden gefinancierd. CEF’s aanzienlijke budget van € 50 miljard moet investeringen in infrastructuur uit de private en publieke sector stimuleren – bijvoorbeeld door middel van projectobligatie initiatieven – voor specifieke, geoormerkte projecten. De Commissie wil ook dat CEF het enige EU financieringsinstrument wordt voor de, op dit moment, relatief gescheiden sectoren transport, telecommunicatie en energie.

  CEF reserveert 9,2 miljard voor digitale infrastructuur zoals snel breedbandinternet en pan-Europese digitale diensten. Het geld zal voor een deel gebruikt worden om e-diensten uit te rollen zoals e-Identificatie, e-Aanbesteden en e-Factureren. Grensoverschrijdende interoperabiliteit van elektronische diensten is tegenwoordig een hot item gezien de vaak grote kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen die hieruit voortvloeien.

  De Nederlandse Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken laat in een beoordeling van het Commissievoorstel (BNC-fiche) weten dat het voorstel onvoldoende erkent dat de totstandkoming van ICT-infrastructuur primair aan de markt is. De Staatssecretaris vreest dat het gebruik van EU-middelen uit deze faciliteit mogelijk kan leiden tot marktverstoring. Ook wil hij dat lidstaten het voorrecht behouden om voorstellen te selecteren die wel en geen subsidies toegekend krijgen. De Staatssecretaris merkt hierbij op dat “wat betreft de e-dienstenontwikkeling het er op lijkt dat er bij de projects of common interest nog sprake is van te weinig focus op concurrentiekracht en Europese meerwaarde”.

  Een woordvoerder van het Poolse presidentschap, dat voorafging aan het Deense, riep al de vraag op of lidstaten überhaupt klaar zijn om het nieuwe fonds te gebruiken. Met betrekking tot lastingverlichting zei hij het volgende: “We are talking about creating another European agency – will that not lead to increased administrative burdens?”[1]. Lidstaten die grote vraagtekens zetten bij de implementatie en uitwerking van CEF zullen dit argument zeker als bargaining chip gebruiken in de verdere onderhandelingen.

  Deze onderhandelingen maken voor wat betreft de financiële aspecten integraal onderdeel uit van de onderhandelingen over het EU Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014–2020. CEF zal dus pas vanaf 2014 in werking treden. Desalniettemin heeft Commissie-voorzitter Barroso aangekondigd al eerder te willen starten met een ‘pilot fase’ waarin € 230 miljoen van het huidige budget gebruikt zal worden om investeringen ter waarde van € 4,5 miljard uit de private sector op te wekken. MFK discussies zijn nooit een sinecure, maar gezien de huidige economische malaise is de onderhandelingsruimte vanuit het oogpunt van de Commissie aanzienlijk smal.

  Het Deense voorzitterschap zal andere welwillende lidstaten dus nog meer moeten enthousiasmeren wil de CEF pilot fase goed van start gaan. Geen gemakkelijke opgave. Maar een land dat haar voorzitterschap bestempelt met het motto “Een verantwoordelijk, groen, dynamisch en veilig Europa” heeft vast geen moeite met het verzinnen van creatieve oplossingen.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers