Pleio

Engels | Nederlands

Gerelateerde blogs

2: Samenwerken in de praktijk

2: Samenwerken in de praktijk

Tweede blog van Linda Brasz; dit keer over...
Schaarste is een goede beurs

Schaarste is een goede beurs

Gemeenten besteden veel zorgtaken uit aan...
Transformatie en kanteling sociaal domein

Transformatie en kanteling sociaal domein

Heldere korte video die de werkelijke...
Boeman blijkt vriend

Boeman blijkt vriend

Een ware professional heeft altijd een goede...

1. Samenwerken aan verandering

  Linda Brasz
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 230
  Door Linda Brasz 2191 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Kennismaken met Arjan van Gils

  Enige weken geleden heb ik met de nieuwe gemeentesecretaris Arjan van Gils een informatief gesprek gevoerd. Het was een eerste kennismaking waarin ik hem informeerde over de doelstellingen en de uitrol van Samen DOEN in de buurt. We hebben vooral gesproken over de complexiteit van de hervorming, de vele partners die daarbij betrokken zijn en verandering in de toewijzing van budgetten. Ook hebben we met elkaar besproken welke competenties de teamleden bezitten die actief zijn bij Samen DOEN.

  Leuk om te lezen in zijn blog dat Arjan inmiddels al op bezoek is geweest. Wij hebben afgesproken dat we over een paar maanden samen op werkbezoek gaan bij een buurtteam.

  Samenwerken in sociaal domein

  De directeuren van het sociaal domein (DMO, DWI, GGD en WZS) en de stadsdeelsecretarissen werken momenteel hard aan een visie op het sociaal domein. Ook ik als programmadirecteur voor Samen DOEN ben hier actief bij betrokken. Het gedachtegoed waar het sociaal domein voor staat krijgt zo een brede inbedding binnen de gehele hervormingsgedachte in het sociaal domein.

  Een eerste oriëntatie met bestuurders heeft plaatsgevonden. In december moeten alle puntjes op de i zijn gezet.

  De afgelopen weken heb ik vooral veel tijd besteed aan het bepalen van de benodigde inzet van de vele partijen die betrokken zijn bij ons programma. De professionals uit allerlei organisaties worden in kaart gebracht, van zowel diensten, stadsdeelorganisaties als maatschappelijke dienstverlening vanuit overheid, vanuit jeugdzorg als zorg- en welzijnsinstellingen.

  Ook zijn we druk bezig met in kaart brengen van de samenhang waar onze opgave voor staat en bijvoorbeeld de komende transitie jeugdzorg die zijn beslag heeft in de visie Om ’t kind. Het is nog spannend om dat in heldere, begrijpelijke taal voor het voetlicht te krijgen.

  Asscher bedankt

  Het is jammer dat Lodewijk Asscher naar Den Haag is vertrokken. We moeten nu iemand missen die een hart voor Samen DOEN in de buurt had en besefte wat een complexe opgave een dergelijke hervorming inhoudt. Mede namens mijn programmacollega’s bedank ik hem hartelijk voor zijn inzet en wens hem veel succes in Den Haag.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers