Pleio

Engels | Nederlands

Gerelateerde blogs

1. Samenwerken aan verandering

1. Samenwerken aan verandering

Programmadirecteur Linda Brasz deelt voortaan in...
Individualisering en verbinding

Individualisering en verbinding

Gelijkheid voor de wet is een groot goed. Aan de...
Dilemma's voor een netwerkende overheid

Dilemma's voor een netwerkende overheid

Ondertitel: Georganiseerd wantrouwen verlamt...
Met wat meer verbeelding levert ict pas echt wat op

Met wat meer verbeelding levert ict pas echt wat op

Als we de overheid nu zouden inrichten, zouden we...

2: Samenwerken in de praktijk

  Linda Brasz
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 209
  Door Linda Brasz 2140 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  In gesprek met buurtteam Oost

  Onlangs waren programmamanager Samira el Yaakoubi en ik op werkbezoek in Oost. We zaten met het buurtteam om tafel. We spraken onder meer met participatiemakelaars die vertelden hoe je netwerkparticipatie door en met vrijwilligers organiseert. Hoe versterk je de inzet van de niet-gesubsidieerde hulpverlening, hoe geef je eigen kracht vorm door mensen bij elkaar te brengen. Tijdens de lunch schoof de portefeuillehouder in Oost Lieke Thesingh aan om te praten over de ontwikkelingen en ervaringen in Oost. Deze bijeenkomst vond plaats in de prachtige locatie de Meevaart, een buurtcentrum in het hart van Oost, ontwikkeld en beheerd door buurtbewoners en vrijwilligers. Een ultiem voorbeeld van waar Samen DOEN in de buurt voor staat.

  Op huisbezoek

  Daarna gingen we bij een cliënt op huisbezoek om te horen hoe ze de nieuwe werkwijze ervaart en of ze nog suggesties heeft. Janine is een alleenstaande moeder met een lichtverstandelijke beperking, een uitwonend kind van 16 jaar en een peuter van 2 jaar. Ze heeft geen werk, zit in de bijstand en heeft behoefte aan opvoedondersteuning. Ze weet goed de eindjes aan elkaar te knopen met hulp van familieleden en anderen om haar heen en weet de hulp op afstand heel goed te gebruiken. Ze gaat haar problemen niet uit de weg, ze wil ze juist oplossen.

  Ze vindt het prettig om hulp te krijgen (eventueel van vrijwilligers) om haar administratie op orde te krijgen en om inzicht te krijgen in de brieven die ze van instanties ontvangt. Ze is blij met de nieuwe werkwijze waarbij naast de aandacht voor het kind ook naar haar problemen wordt gekeken en de ondersteuning op de achtergrond voelbaar is en een steuntje in de rug geeft. Ze was erg te spreken over haar contactpersoon, met name vanwege de regelmatige check om te horen hoe het met haar gaat, vanuit een positieve benadering, waardeert ze enorm.

  Ik vroeg haar: “Wat wil je worden als je het voor het zeggen had?” Janine blijkt een droom te hebben om kok te worden. Ze zou graag maaltijden maken en haar eigen bedrijfje starten. Wanneer ze weer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, zal samen met haar bekeken worden welke mogelijkheden er zijn.

  Opleiding aansluiten op praktijk

  Verder zijn Samira en ik in gesprek met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) over een samenwerking in het kader van nieuwe opleidingen die aansluiten bij de hervorming van het sociaal domein. De nieuwe werkwijze van Samen DOEN in de buurt vraagt immers om een ander type professional met specifieke vaardigheden en competenties. Ik was uitgenodigd om de visie van de overheid ten aanzien van de veranderingen in het sociaal domein te vertellen. De HvA wil een opleiding tot generalist creëren die op deze veranderingen aansluit. Verder bekijken we samen of de HvA stagiaires kan leveren voor ons programma.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers