Pleio

Engels | Nederlands

Waarom is er geen Amazon voor de politiek?

  Mildo van Staden
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 44
  Door Mildo van Staden 2677 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Lezing Archon Fung - 10 juni 2011 in de Haagse Lobby

  verslag van: Josta de Hoog (WRR). Mildo van Staden (BZK)


  Archon Fun sprak op uitnodiging van het Planbureau voor de Leefomgeving over de vraag: ‘Waarom is er geen killer ict app in de politiek?’  Een killer app is een app die door veel mensen wordt gebruikt, die een verbetering is op de bestaande manier van werken en die oude organisaties doet verdwijnen. Hoewel we in de commercie en het sociale leven grote innovaties hebben gezien (amazon, facebook), blijft deze voor de politiek uit.

  Sommigen zeggen dat het een kwestie van tijd is, iedere week komt er een student zijn kantoor binnen met een nieuw idee voor app die de democractie zal redden. Maar Archon Fung gelooft dat de structuur van de politiek er voor zorgt dat deze killer app niet bestaat. Om een killer app te maken is er namelijk veel innovatie nodig, er moeten continu nieuwe dingen uitgeprobeerd worden. Dit gebeurt alleen als zowel de vraag als het aanbod hoog is en op elkaar aansluiten. Er is een grote vraag naar het makkelijk kunnen kopen van boeken en veel boekverkopers die ook boeken willen verkopen. In de politiek is de vraag laag, burgers zullen niet massaal een politiek platform gebruiken omdat het niet de instant bevrediging geeft die een boek kopen of met je vrienden kletsen geeft. In plaats van een individueel proces is politiek een collectief proces, waardoor het ook nooit die instant bevrediging zal kunnen geven. Daarnaast is de aanbodzijde laag, volgens Fung willen politici burgers eigenlijk niet meer invloed geven, of zijn op zijn minst onzeker over de uitkomsten van deliberatieve instrumenten. Fung noemde het voorbeeld van Open Data. Het is onzeker wat de effecten zijn omdat journalisten en burgers vooral op zoek zullen gaan naar fouten en misstanden waardoor het imago van de overheid schade kan leiden.

  Het verhaal hield hier niet op. Fung ontkracht de stelling dat er meer directe vormen van democratie zullen ontstaan en er voor het middenveld minder plaats zal zijn. Integendeel. Archon Fung heeft gekeken naar meest succesvolle iniatieven op het snijvlak van technologie en politiek.. Op basis van negen case studies verspreid over landen met een innovatieve cultuur trekt hij de conclusie dat vooral initiatieven uit het middenveld kans van slagen hebben. Het middenveld slaagt er wel in om innovatieve oplossingen te vinden om de achterban te mobilieren (“trusted based advocacy”), of om burgers ontwikkelingen in de samenleving te laten monitoren (“ social monitoring”), of met ICT druk uit te oefenen op de politiek (“political mobilisation”). Voorbeelden van enkele initiatieven zijn Wikileaks, Mumbai Votes, Kenyan Budget Tracking Tool, Cidade democratica, Ushahidi Elections Violence, Fix My Street. In Nederland zijn er ook enkele voorbeelden zoals Geluidsnet, Verbeter de Buurt, Kamertweets, of politieke mobilisaties via Facebook.

  Conclusie is dat ICT het politieke bedrijf verandert, maar voorlopig niet op revolutionaire wijze. De veranderingen gaan incrementeel waarbij het middenveld (met traditionele en nieuwe spelers) een belangrijke plek kan krijgen, of soms al hebben of voor zichzelf aan het opeisen zijn.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers