Pleio

Engels | Nederlands

Hertalen – tijd voor duidelijkheid

  Peter Paul J. Doodkorte
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 109
  Door Peter Paul J. Doodkorte 2109 dagen geleden Reacties (5)

   0/5 Sterren (0)

  Hertalen – tijd voor duidelijkheid

  Een hartenkreet op internet: “Kan iemand in normale mensentaal simpel uitleggen wat pddnos is? Gisteren na veel onderzoeken te horen gekregen dat ons zoontje van 4 dit heeft. Als ik op internet op" ervaring-sites" kijk wordt ik daar niet rustiger van! Wordt het erger? Kan het minder worden? Hoe leg ik mensen uit wat er met hem aan de hand is? Jullie moeten niet denken dat we aan ons lot worden overgelaten hoor! We krijgen straks hulp van alle kanten…Na al het papierwerk dan, want zo werkt dat helaas.”

  Ouders en kinderen die gebruik maken van ondersteuning mogen steeds vaker hun eigen dossier inzien. Zo maken we de ondersteuning een stuk toegankelijker en hopen we een betere samenwerking tussen de gebruikers en aanbieders tot stand te brengen en gerichter aan de het vraagstuk van ouders en kinderen  te kunnen werken. En toch. Hoewel de dossiers voor ouders en jeugdigen dus toegankelijker zijn of worden gemaakt, wordt daar nog (te)  weinig gebruik van gemaakt. De drempel daarvoor blijkt nog te hoog. Niet zelden als gevolg van het gebruik van onduidelijk vakjargon. Daardoor kunnen zij schrikken van wat zij lezen. Bijvoorbeeld, omdat er dingen instaan die zij helemaal niet willen weten. Vaker ook, omdat er dingen instaan die zij niet begrijpen.

  Maar, ook hulpverleners onderling kunnen elkaar ernstig bekritiseren, omdat er teveel vakjargon wordt gebruikt. Daardoor is voor hen volstrekt onduidelijk wat er nu precies wordt bedoeld. Vraagsturing, participatie, evidence based, modules en protocollen vliegen ons om de oren. Het is stilaan een bos aan het worden, waarin de bomen nog amper zichtbaar zijn.

  Wie in dit kluwen zijn weg wil vinden doet er goed aan een aantal oefeningen in soberheid uit te voeren. Termen als cliëntparticipatie en vraaggestuurde hulpverlening lijken dan wel nieuwe uitvindingen, in wezen zijn ze zo oud als de straat. Een straat die voor wat betreft de jeugdhulpverlening over het hele bestek van de twintigste eeuw werd aangelegd. Bovendien hebben wij last van een kennelijk onbedwingbare behoefte om ons te onderscheiden met elke keer weer andere benamingen voor dezelfde functies. Zo signaleer ik voor de het op elkaar afgestemd laten samenwerken van verschillende ondersteuners of organisaties een wervelwind aan benamingen voor feitelijk gelijke functies: casemanagers, zorgcoördinatoren, gezinscoaches en meer. Het effect? Onderzoek naar welke naam hulpverleners geven aan de manier waarop zij hulpverlening coördineren! Het moet toch niet gekker worden.

  Om misverstanden te voorkomen: ik ben zelf niet veel beter. Ik bezondig mij dus met grote regelmaat aan het gebruik van vakjargon. Bij een onlangs door mij geschreven ‘kompas’ (= richtinggevende notitie) voor de transitie (= overdracht van de taken van de zorg voor jeugd en gezin aan gemeenten) bijvoorbeeld. Daarbij is een redelijk omvangrijke begrippenlijst gevoegd. Nodig, om de niet professionele lezer uit te leggen wat er precies bedoeld wordt met of verstaan wordt onder in het kompas gebruikte begrippen. Een prima en tegelijkertijd overbodige service. Want, terugblikkend op het resultaat, kan en moet ik mij afvragen waarom ik die begrippen niet direct in het kompas zelf hertaald heb.

  Onduidelijk vakjargon? Vanaf nu niet meer.

  Het vakjargon, dat kennen wij. De terminologie van onze sector, die kennen wij. Maar de mensen voor wie wij werken, aan wie wij onze diensten verlenen, begrijpen zij wat wij zeggen of bedoelen?

  Mijn pleidooi mag duidelijk zijn: vanaf nu geen onduidelijk vakjargon meer. Niet in dossiers van ouders en kinderen, en ook niet meer in beleidsnota’s en aanverwante artikelen. Geen Jip en Janneke taal, maar korte en duidelijke zinnen in goed Nederlands die voor iedereen te begrijpen zijn. Het gesprek tussen bijvoorbeeld ouders en jeugdigen en hun ondersteuners – en daarmee het begrip voor het hoe en waarom – kan daarmee sterk verbeterd worden.

  De Praatwijzer

  Alweer enige tijd terug nam ik in dat verband kennis van een interessant initiatief van het Expertisecentrum William Schrikker. Zij ontwikkelden De Praatwijzer. Dit is een map met middelen die kunnen worden ingezet bij het gesprek tussen gezinsvoogden en gezinnen waarbij sprake is van een verstandelijke beperking (en/of een taalachterstand). De Praatwijzer is  geïntroduceerd als middel bij gesprekken over onderwerpen als opvoeding, veiligheid en de rol van ouders nadat een kind uit huis geplaatst is. In gewoon Nederlands: hoe vertel  je als hulpverlener ‘in gewone mensen-taal’ wat je waarom doet.

  Samenvattend

  Hoe bereiken wij iedereen? Als bedrijf, overheid of instelling willen wij duidelijk zijn voor iedere klant en voor elke burger. Dat vraagt eenvoudig Nederlands: in brochures, op websites, in brieven en op formulieren. Het zo 'hertalen' van ons werk maakt het niet alleen veel toegankelijker. Het kan ook dubbel werk en dus dubbele kosten voorkomen. En voor wat betreft De Praatwijzer: een inspirerend initiatief en tegelijkertijd: laten we ervoor zorgen dat wij niet voor elke ‘doelgroep’ een eigen praatwijzer moeten ontwikkelen. Het gebruik van ‘gewone’ huis-tuin en keukentaal maakt ook die slag overbodig.

  Hertaling van ons vakjargon kan leiden tot een feest van herkenning. Zeker als wij bij het hertalen ook de inkleuring van het oerwoud aan professioneel klinkende en bedoelde, maar niet zelden onbegrijpelijke – of met een meervoudige betekenis - begrippen meenemen. 

  Als wij zo ons werk inzichtelijk maken - laten zien wat wij waarom, wanneer en met wie doen – zal dit ongetwijfeld ook bijdragen aan meer waardering en begrip. En daarmee ook aan het voor de continuïteit van ons werk zo noodzakelijke draagvlak (=mensen die nut en noodzaak van ons werk her- en erkennen en het juist daarom willen of steunen).

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Van der Blonk,Yet
    Van der Blonk,Yet 2107 dagen geleden

    Beste Peter Paul,

    heel herkenbaar, ik ben als ervaringsdeskundige (ook zo'n mooie term) op het gebied van PDD Nos ook meermalen de weg kwijtgeraakt. Nu 29 jaar verder begin ik het te begrijpen. Maar ik sluit mij ook aan bij Petra hieronder, vakjargon is erg noodzakelijk om de specialisten hun werk zo goed mogelijk te laten doen.

    De praatwijzer van William Schrikker is een mooi intiatief maar dan moet de diagnostisering wel binnen strakke gernzen vallen, anders schiet deze praatwijzer tekort.

    Het GGZ is gestart met het aannemen van ervaringsdeskindigen, zij hebben een positie tussen de client en de behandelaars. Een erg mooi intiatief.

    Maar de problemen begonnen opnieuw toen mijn broer 18 jaar werd. En zie dan maar eens met PDD NOS de juiste zorg te krijgen. Die zoektocht is nog groter en onduidelijker geweest dan het stellen en uitleggen van de diagnose. Binnen de overheid zijn we toen op heel veel onbegrip en ongeintreseerd en heel veel onduidelijkheid gestuit.

    Yet van der Blonk

    • Van der Blonk,Yet
     Van der Blonk,Yet 2107 dagen geleden

     Beste Peter Paul,

     heel herkenbaar, ik ben als ervaringsdeskundige (ook zo'n mooie term) op het gebied van PDD Nos ook meermalen de weg kwijtgeraakt. Nu 29 jaar verder begin ik het te begrijpen. Maar ik sluit mij ook aan bij Petra hieronder, vakjargon is erg noodzakelijk om de specialisten hun werk zo goed mogelijk te laten doen.

     De praatwijzer van William Schrikker is een mooi intiatief maar dan moet de diagnostisering wel binnen strakke gernzen vallen, anders schiet deze praatwijzer tekort.

     Het GGZ is gestart met het aannemen van ervaringsdeskindigen, zij hebben een positie tussen de client en de behandelaars. Een erg mooi intiatief.

     Maar de problemen begonnen opnieuw toen mijn broer 18 jaar werd. En zie dan maar eens met PDD NOS de juiste zorg te krijgen. Die zoektocht is nog groter en onduidelijker geweest dan het stellen en uitleggen van de diagnose. Binnen de overheid zijn we toen op heel veel onbegrip en ongeintreseerd en heel veel onduidelijkheid gestuit.

     Yet van der Blonk

     • Van der Blonk,Yet
      Van der Blonk,Yet 2107 dagen geleden

      Beste Peter Paul,

      heel herkenbaar, ik ben als ervaringsdeskundige (ook zo'n mooie term) op het gebied van PDD Nos ook meermalen de weg kwijtgeraakt. Nu 29 jaar verder begin ik het te begrijpen. Maar ik sluit mij ook aan bij Petra hieronder, vakjargon is erg noodzakelijk om de specialisten hun werk zo goed mogelijk te laten doen.

      De praatwijzer van William Schrikker is een mooi intiatief maar dan moet de diagnostisering wel binnen strakke gernzen vallen, anders schiet deze praatwijzer tekort.

      Het GGZ is gestart met het aannemen van ervaringsdeskindigen, zij hebben een positie tussen de client en de behandelaars. Een erg mooi intiatief.

      Maar de problemen begonnen opnieuw toen mijn broer 18 jaar werd. En zie dan maar eens met PDD NOS de juiste zorg te krijgen. Die zoektocht is nog groter en onduidelijker geweest dan het stellen en uitleggen van de diagnose. Binnen de overheid zijn we toen op heel veel onbegrip en ongeintreseerd en heel veel onduidelijkheid gestuit.

      Yet van der Blonk

      • Petra Borsboom
       Petra Borsboom 2107 dagen geleden

       Beste Peter Paul,

       Prima pleidooi, alleen aan vakjargon ontkom je niet helemaal. Dat is ook niet erg als je maar aansluit bij de wereld van de persoon met wie je praat. In een gesprek is het ook anders dan op papier. Daarnaast heeft vakjargon ook een functie. Vakmensen kunnen elkaar gemakkelijker en sneller verstaan én vakjargon maakt ook dat je als afzender/professional geloofwaardig of nadrukkelijker kunt overkomen. De mystiek van vakjargon moet je niet onderschatten. Taal is meer dan alleen woorden, letters en zinnen maar is een geheel van uitwisseling tussen twee mensen. Zoeken naar de balans daarin, zou mijn aanbeveling zijn. Belangrijkste is dat je in gesprek wilt zijn en dus van beide kanten moeite doet om elkaar te begrijpen. Taal (verbaal en geformuleerd) is hiervoor een belangrijk hulpmiddel maar er is meer, uitdrukkings en inlevingsvermogen bijvoorbeeld.

       Petra Borsboom

       Teammanager Communicatie provincie Gelderland

      • S.Y.Y.K. Verkade
       S.Y.Y.K. Verkade 2108 dagen geleden

       Beste Peter Paul,

       Wat fijn dat je deze oproep hebt geschreven, ik ben het meer dan eens met jou. Als communicatieadviseur maak ik me ook al jaren sterk voor heldere boodschappen. Anders schiet je compleet je doel voorbij en ben je alleen maar meer werk aan het creëren. Als jouw boodschap niet aankomt, dan is dat zonde van de tijd en energie. Als je tips nodig hebt of wilt sparren, dan ben je van harte welkom. Ik kan je ongetwijfeld (verder) helpen; ik verzorg bijvoorbeeld regelmatig schrijftrainingen over helder communiceren of klare taal. Vaak ook aangeduid als leren schrijven op B1-niveau. Bel me gerust: 06 14 76 80 34.

       Hartelijke groet,
       Puur Verkade Communicatie

       Saskia Verkade

      Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers