Pleio

Engels | Nederlands

Verkiezingsprogramma 2014 - Liberaal Maasdriel

Liberaal Maasdriel
Door Liberaal Maasdriel 2446 dagen geleden

 0/5 Sterren (0)

Liberaal Maasdriel!

Maandag 6 februari was de bijzondere ledenvergadering van de VVD in Maasdriel. De door een aantal leden ingediende 5 resoluties werden niet in stemming gebracht door de voorzitter, omdat er een procedurele fout gemaakt zou zijn. Ik vind dit jammer, zeker omdat de voorzitter eerder had laten weten wel bereid te zijn de resoluties in stemming te brengen. We kunnen nu slechts gissen naar de mening van de leden over deze resoluties. Als er een procedurele fout gemaakt is door de leden die de resoluties hebben ingediend, is het jammer dat dit niet eerder richting die leden gecommuniceerd is (resoluties zijn reeds op 23 januari ingediend). Ik had het sterker gevonden als het bestuur zich kwetsbaar had durven opstellen.

Tijdens de ledenvergadering maakte het bestuur mij duidelijk, dat als ik niet zelf mijn VVD-lidmaatschap van de afdeling Maasdriel zou opzeggen er een royementsprocedure opgestart zou gaan worden. Zo ver wil ik het niet laten komen, er is al voldoende rumoer rondom de VVD in Maasdriel, hetgeen het liberale geluid in Maasdriel niet ten goede komt. Dinsdagochtend heb ik mijn lidmaatschap van de VVD in Maasdriel opgezegd. Inmiddels is ook de rol van de KC (Kamercentrale) Gelderland bij dit gehele proces in de pers gekomen. Ik wil er nog slechts dit over zeggen: iemand van de KC gaf het advies aan de ledenvergadering om de VVD fractie te vragen het mediationtraject te stoppen (…………..) en met 4 fractieleden door te gaan. De ledenvergadering heeft bij stemming dit advies opgevolgd. Over het ‘mediationtraject’ heb ik al meer dan voldoende gezegd en ik ga dat niet herhalen. De kwalijke rol die de KC Gelderland o.a. in mijn ogen gespeeld heeft, heeft mij ook doen besluiten om mijn landelijke lidmaatschap van de VVD op te zeggen. Ook deze opzegging is dinsdagmorgen gedaan.

De breuk tussen de VVD en mijzelf is nu definitief. Ik betreur dit zeer.

Ik richt mijn blik nu weer naar voren. Vanaf nu vorm ik een eenmansfractie met een stevig liberaal geluid. Maasdrielenaren mogen van mij verwachten dat ik fatsoenlijke politiek bedrijf en wars ben van cliëntelisme, dorpisme, eigenbelang en nepotisme. Een stevig debat zal ik ook in de toekomst nooit uit de weg gaan.

Speerpunten voor mij zijn:

-        De gemeente moet het huishoudboekje op orde hebben zonder daarvoor lastenverzwaring (belastingverhoging) nodig te hebben.

-        De minimale voorzieningen in alle kernen (ook de kleine) mogen niet verder verschralen.

-        De combinatie van het eerste en het tweede punt verlangt van de gemeente dat ze haar eigen organisatie zeer efficiënt inricht en dat ze zich bij alles afvraagt of het wel een kerntaak van de gemeente is (wettelijk minimum).            

Kritische liberale Maasdrielenaren die zich herkennen in mijn verhaal, speerpunten en ook wars zijn van cliëntelisme, dorpisme, eigenbelang en nepotisme kunnen zich melden. Zij kunnen mailen naar frits.van.e@hetnet.nl of mij een DM sturen op twitter (@FritsvEndhoven).  Samen met hen wil ik dan de resterende commissie- en raadsvergaderingen (2012 t/m 2014) gaan voorbereiden. Ook zoek ik Maasdrielenaren die zich samen met mij in 2014 verkiesbaar willen stellen bij de dan te houden gemeenteraadsverkiezingen onder de partijnaam Liberaal Maasdriel! Iedereen van 16 jaar of ouder is van harte welkom te reageren.

Laten we samen via croudsourcing het verkiezingsprogramma schrijven binnen de kaders hierboven geschetst.  

 

Frits van Endhoven
Liberaal Maasdriel!

 

 

06 21 896 563

Twitter: @FritsvEndhoven

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers