Pleio

Engels | Nederlands

Gerelateerde blogs

Pitch: Een platform voor ondernemende ambtenaren!

Pitch: Een platform voor ondernemende ambtenaren!

De overheid bezuinigt. We moeten met minder...
Een blik in de toekomst van Pleio

Een blik in de toekomst van Pleio

Er zijn hier en op Ambtenaar 2.0 al meerdere...
De toekomstige i-omgeving van de overheid

De toekomstige i-omgeving van de overheid

Informatietechnologie heeft een steeds...
Pleio: verzamelaar of verbinder?

Pleio: verzamelaar of verbinder?

Pleio blijft groeien. Rond de 60.000 mensen...

Hoe kan de overheid haar potentieel beter inzetten?

  Davied van Berlo
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 852
  Door Davied van Berlo 2088 dagen geleden Reacties (26)

   0/5 Sterren (0)

  De overheid bezuinigt. We moeten met minder mensen meer doen. Dat betekent dat we beter gebruik moeten maken van het beschikbare potentieel. En dat potentieel is groot. Overheidsbreed is enorm veel kennis beschikbaar, maar die kennis zit verspreid over honderden organisaties. Hoe vind je dan de juiste persoon? Er zijn genoeg ambtenaren die hun kennis en ervaring elders binnen de overheid in willen zetten, maar hoe brengen we dat aanbod bij de juiste vraag? Dat is de uitdaging waarvoor we als overheid momenteel staan.

  De oplossingsrichting is ook duidelijk. Op internet bestaan geen afstanden of organisaties. Daar zijn we allemaal verbonden. Online kunnen we inzichtelijk maken wie welke kennis heeft en wie welke kennis nodig heeft. Door een online marktplaats van arbeid te creëren (zie ook deze blog) kunnen we vraag en aanbod bij elkaar brengen en het overheidsbrede potentieel beter benutten. Daarbij heb ik het niet alleen over voltijdse vacatures (daarvoor bestaat Werken bij de overheid al), maar voor elke klus waarvoor specifieke kennis nodig is.

  Tegelijkertijd kunnen ambtenaren de marktplaats gebruiken om op zoek te gaan naar werk dat ze leuk vinden en bij hun kwaliteiten past. Door klussen te doen en mee te draaien in projecten bij andere organisaties groeien ze in hun vak en doen ze nieuwe ideeën op. Deze manier van werken biedt de mogelijkheid om meer ondernemend te zijn in je werk en zelf sturing te geven aan je ontwikkeling. Het is een kans om eens bij een andere organisatie te kijken en iets nieuws te proberen. Van werknemer naar werkondernemer dus.

  Een marktplaats van arbeid
  Met online vacaturebanken zijn we al geruime tijd bekend, maar de laatste jaren wordt het ook steeds normaler om een internetsite te raadplegen als je een klus hebt, bijvoorbeeld Odesk of Taskrabbit in de Verenigde Staten of in Nederland Werkspot of de klussenbank van Marktplaats.nl. Aan die sites kunnen we een voorbeeld nemen. Door een online marktplaats van klussen en taken te creëren binnen de overheid is het minder vaak nodig om expertise van buiten in te huren en kunnen we zodoende besparen op externe inhuur.

  Het vergroten van de mobiliteit en het efficiënter maken van de interne arbeidsmarkt is een actueel thema binnen de overheid. Zo zijn er diverse regionale initiatieven om werknemers uit te wisselen tussen overheidsorganisaties, zij het meestal op basis van voltijdse vacatures. Ook wordt veel gewerkt met flexibele pools, bijvoorbeeld van managers en projectleiders of in de bedrijfsvoering (ict-pools), maar vaak gaat het om kleine en overzichtelijke groepen. Een overheidsbrede marktplaats voor arbeid en kennis ontbreekt nog.

  Zelfstandig ondernemende ambtenaren
  Steeds meer ambtenaren willen verder kijken dan hun eigen organisatie. Ze willen leuk en afwisselend werk doen en groeien in hun vak door elders nieuwe ervaringen op te doen. Het ministerie van BZK heeft het over de hybride ambtenaar, zoals de zelfstandige publieke professional (zpp'er), die naast zijn functie als ambtenaar als zzp'er aan de slag gaat bij andere overheidsorganisaties. Ook binnen de overheid zitten steeds meer ambtenaren in flexibele constructies of werken in verschillende projecten of bij meerdere organisaties.

  Vaak worden afspraken gemaakt tussen medewerker en leidinggevende, bijvoorbeeld om enkele maanden elders mee te doen in een project of om een dag in de week beschikbaar te zijn voor klussen. De medewerker ontwikkelt zich en wordt daarmee ook weer interessanter voor zijn organisatie. Een online marktplaats is niet alleen een oplossing om overheidsbreed kennis beter te benutten, maar ook een mogelijkheid voor werknemers om zich te ontplooien en zelf meer initiatief te nemen in hun werk. Het mes snijdt aan twee kanten.

  De medewerker centraal
  Voor een dergelijke marktplaats moeten twee zaken geregeld worden. Enerzijds moet in kaart worden gebracht welke taken en klussen open staan, anderzijds welke mensen daarvoor beschikbaar zijn. Kortom, er moet een match worden gezocht tussen de vacature en het profiel. Daartoe moet inzichtelijk worden wat iemands kennis en ervaring is. Als ambtenaar moet je jezelf presenteren. Je curriculum vitae, je profiel op LinkedIn, je opleidingen, capaciteiten en interesses kun je bij elkaar brengen in je online portfolio of e-portfolio. 

  Voor medewerkers moet het zo simpel en leuk mogelijk zijn om een volledig profiel te maken. Dat kan door profielinformatie die al online staat (bijvoorbeeld op LinkedIn, Ambtenaar 2.0 of Pleio) in te zetten, door cursussen uit online leeromgevingen en catalogi toe te voegen (bijvoorbeeld Leer-Rijk of Moodle) en door gebruik te maken van je eigen netwerk. Het uitgangspunt moet zijn dat de medewerker centraal staat, controle houdt over zijn profiel en de middelen krijgt aangereikt om een dergelijke omgeving zo goed mogelijk te benutten.

  Samenwerkingsverband
  Als we het potentieel van de overheid beter willen benutten en medewerkers in staat willen stellen om hun potentieel beter in te zetten en verder te ontwikkelen, dan hebben we een brede blik nodig. Met 'breed' bedoel ik in de eerste plaats overheidsbreed: een gemeentesecretaris die specifieke expertise zoekt, moet die kunnen vinden bij een naburige gemeente of nabije overheidsorganisatie. Daarnaast moeten we met een brede blik kijken naar alle technische mogelijkheden en daar maximaal gebruik van maken. We leven in een online wereld.

  Tenslotte moeten we organisatorisch breed kijken. Op verschillende plekken binnen de overheid wordt nagedacht over deze vragen en het risico bestaat dat we dubbel werk gaan doen. Juist door bestaande initiatieven met elkaar te verbinden kunnen we zorgen voor 1+1=3. Een online marktplaats van arbeid kan op verschillende manieren worden ingezet en geschikt gemaakt voor meerdere doelstellingen, regio's en organisaties. Ook kan verbinding worden gelegd met externe kennis en platformen.

  Aan de slag
  In Wij, de overheid heb ik geschetst hoe de overheid eruitziet in de netwerksamenleving. De ideeën die in dat boek worden genoemd kunnen nu al worden toegepast om de overheid te verbeteren. Daar wil ik dit jaar mee aan de slag gaan. Een goede eerste stap is om te werken aan een platform waar ambtenaren op zoek kunnen gaan naar nieuwe uitdagingen en we tegelijkertijd het potentieel van de overheid beter in kunnen zetten. Het wordt tijd dat we echt over de grenzen van overheidsorganisaties heen kijken.

  Dit is geen project dat door één persoon of organisatie getrokken kan worden. Het gaat immers over de grenzen van organisaties heen. Daarom wil ik een programma in het leven roepen waar zo veel mogelijk organisaties aan deelnemen die met deze vraag worstelen: Hoe brengen we zo goed mogelijk vraag en aanbod van kennis binnen de overheid bij elkaar? Dat begint met het vinden van partners, maar ook door gebruik te maken van wat er nu al is om snel de eerste stappen te zetten. Wie doet er mee?

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Davied van Berlo
    Davied van Berlo 2064 dagen geleden

    @Fleur Goed initiatief! Ik ben er in ieder geval ook bij de 15e, zie http://ambtenaar20.ning.com/events/stampij-fabriek-15-maart

    • Davied van Berlo
     Davied van Berlo 2064 dagen geleden

     Allen, ik heb ondertussen een groep geopend waar we de eerste stappen kunnen gaan zetten en verder ideeën kunnen uitwisselen, zie https://www.pleio.nl/groups/profile/18866632/marktplaats-en-eportfolio

     Word even lid en praat mee!

     Mijn eerste conclusies n.a.v. de discussie (o.a.) hier: De medewerker moet meer centraal

     Verder vroeg ik mij af: Wat moeten we vooral niet vergeten in dit traject?

    • Fleur Pullen
     Fleur Pullen 2068 dagen geleden

     Ideeen rondom dit onderwerp kunnen inmiddels ook worden ingediend op het Ynnovate Challenge Platform, zie http://challengegovernment.nl. In samenwerking met VOM (Vereniging voor Overheidsmanagement) gaan we de komende maand - in aanloop naar de Stampij!fabriek bijeenkomst op 15 maart 2013 - op zoek naar de beste ideeën voor de vraag:

     "HOE KUNNEN WE ERVOOR ZORGEN DAT DE OVERHEID DE BESTE WERKGEVER VAN NEDERLAND WORDT?"

     Doe mee met de Challenge en win met jouw idee 250 euro en een thematafel tijdens de Stampij!fabriek op 15 maart 2013 om je idee verder uit te werken!
     Ik ben benieuwd naar jullie input.
     • Davied van Berlo
      Davied van Berlo 2070 dagen geleden

      @Jeroen Ondernemerschap is het cruciale woord inderdaad. Eens kijken of we een paar ondernemende ambtenaren kunnen vinden om dit op poten te zetten! ;-)

      Die 'taal' voor kennis en kunde is een goede vraag. Er is al heel veel op het gebied van competenties, vakken, etc. en rond capaciteiten en 'menstypen', dus welke methode is het meest geschikt voor deze opzet?

      @Bart Eerste uitdaging is om te doorbreken dat we denken in functies en vacatures. Veel mensen doen al klussen naast hun 'vaste functie'. Vergelijk het ook met de 20%-regeling bij Google. Ruimte bieden voor initiatief. Dat is stap 1. Hoe dat de volledige taakverdeling gaat veranderen, dat zien we daarna weer! 

      @Arjan Dank voor het aanbod, zeker geïnteresseerd! Volgende stap is om wat mensen bij elkaar te brengen, eerst online, dan in een bijeenkomst.

       

      • Arjan van Unnik
       Arjan van Unnik 2072 dagen geleden

       Ideeen komen heel sterk overeen met wat ik binnen Shell heb gedaan. Dat was eind 90-er jaren - "New ways of Working" noemden we het. Is vervolgens geculmineerd in Kennis Management, waar we 1 van de Most Admired Knoelwedge Enterprises zijn geworden. Vanuit mijn ervaring: het idee heeft de nodige haken en ogen (zelfs juridisch!), maar is het proberen waard. Daarnaast: het wordt geschetst als een oplossing voor een probleem (bezuinigen, meer doen met minder mensen) - echter dit probleem kent vele oplossing en er zijn betere. Ook dit hebben we binnen Shell geimplementeerd. Wederom als onderdeel van Kennis Management. De kreet die we hiervoor gebruikten was: Working smarter instead of harder. Conclusie: ik zou zeggen goed idee, maar maak bij het uitwerken gebruik van de vele jaren ervaring die er al is op dit gebied. Ik stel mij beschikbaar.   

       • Bart van der Meij
        Bart van der Meij 2072 dagen geleden

        Hi Davied,

        Goed verhaal zolang het over de kennisorganisatie van de overheid gaat. Daarnaast voert de overheid een belangrijk aantal taken structureel uit. Dan gaat het niet meer zozeer over het verkrijgen/genereren/benutten van ad-hoc kennis, maar over de inzet van structurele capaciteit op het juiste niveau. Hoe verhouden deze twee kennisvormen zich volgens jou tot elkaar?

        Mijn inziens zou dit intrinsiek tot dezelfde problemen kunnen leiden als in een 'ouderwetse' matrixorganisatie. Er is in die zin niet veel nieuws onder de zon. Of zijn alle zka's (zelfstandige kennisambtenaren) vrijgeroosterd van actieve dienst? Dat zou dan nog eens een extra bezuiniging kunnen opleveren op bankzitters.

        Hartelijks,

        Bart

        • Jeroen van Gool
         Jeroen van Gool 2078 dagen geleden

         Mooi initiatief waaraan ik graag meehelp/-denk. Zo eenvoudig als we collega's uit ons netwerk weten te benaderen met vragen, zo eenvoudig zou het moeten zijn om werkelijk elders aan een klus te werken. Uitwisseling van kennis en ervaring per telefoon, mail, een daarvoor georganiseerde bijeenkomst of via een communitie dat co-creatie mogelijk maakt, is de orde van de dag (aan het worden). Met dit initiatief ga je een stuk verder. Ook verder dan een uitwisseling of detachering.

         Dit vraagt flexibiliteit van werkgever en -nemer, ruimte geven en nemen. Gelet op de vele intiatieven - waarvan ik er in jouw stuk en de reacties ook diverse tegenkom - is er zeker draagvlak voor! Serious Ambtenaar met name; nu nog in eigen tijd, straks met steun van de thuisorganisatie, of anders? Iets voor de CAO van de toekomst? Dit zijn dingen waar wij het met zijn allen nog over moeten hebben. De wil is er volgens mij. Ook vandaag in het journaal weer aandacht voor het toenemende aantal coöperaties onder ZZP'ers. Nogmaals een signaal dat er behoefte is samen te werken, krachten te bundelen, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen, niet alleen bij de overheid. Laten wij, zoals je al zegt, ook kijken naar wat elders (buiten de overheid) aan mooie initiatieven ontstaan. 

         Waar ik nog benieuwd naar ben, is hoe we met z'n allen zorgen voor iets van een gemeenschappelijke taal waarin uitgedrukt kan worden waar iemands expertise of vaardigheden liggen (experience points?). Niet wie je kent, maar wat je kan is van belang, want "wie je kent" wordt links en rechts steeds gemakkelijker gemaakt door alle sociale media.

         Uiteindelijk blijft het een kwestie van gewoon doen. Ondernemerschap?

         • Davied van Berlo
          Davied van Berlo 2080 dagen geleden

          @Carla Wat is TOP Connect dan? Een interne ABD? Hoe wordt de matching gedaan?

          @Monique Klinkt interessant. Hoe gaat dat nu in z'n werk in Brabant?

          @Astrid Top!

          • Carla Snel
           Carla Snel 2080 dagen geleden

           Absoluut van belang lopende initiatieven binnen het Rijk aan elkaar te koppelen! Binnen Rijkswaterstaat wordt (middels TOP Connect) actief bemiddelt tussen vraag en aanbod op het gebied van tijdelijke opdrachten. Optimaal gebruik maken van de interne capaciteit is hierbij het credo. De eerste resultaten hiervan zijn goed.

           • Monique Roosen
            Monique Roosen 2081 dagen geleden

            Goed om allerlei lopende initiatieven aan elkaar te verknopen om landsdekkend " vraag & aanbod " bij elkaar te brengen. Ook binnen Brabant zijn we hiermee bezig. Dus count me in!

           Meer ...

           Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers