Pleio

Engels | Nederlands
 • BLOGS
 • MENSKRACHT
 • POLDERMODEL HEEFT HNW NODIG OM DUURZAAM DOORWERKEN EEN IMPULS TE GEVEN!
Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

I like! En zelfs prins Willem-Alexander doet het !

I like! En zelfs prins Willem-Alexander doet het !

Waarom liken we eigenlijk bijna nooit in onze...
Werken beter afstemmen op snelle veranderingen!

Werken beter afstemmen op snelle veranderingen!

Wat gebeurt er als de eerste dominosteen omvalt?
Waarom we met motiveren moeten stoppen.

Waarom we met motiveren moeten stoppen.

Inspirerend leiderschap bestaat uit drie...

Poldermodel heeft HNW nodig om duurzaam doorwerken een impuls te geven!

  Henk Thielens
  Door Henk Thielens in de groep Menskracht 2094 dagen geleden Reacties (4)

   0/5 Sterren (0)

  imageHNW (Het Nieuwe Werken) gaat over flexibel werken en vertrouwen geven en veel organisaties geven aan dat ze er mee bezig zijn. Maar is dat wel voldoende doorgedrongen in het polderlandschap? Want kan iemand uitleggen waarom ouderen langer moeten doorwerken terwijl velen van hen en ook gekwalificeerde (jonge) instromers nu en straks geen betaald werk zullen vinden?

  Volgens de laatste cijfers van het UWV zal de werkgelegenheid (ook als rekening wordt gehouden met de demografische ontwikkeling) structureel problematisch blijven omdat er gewoon te weinig vacatures zijn. Volgens het UWV stijgt de werkloosheid tot eind 2013 en bij een economische groei van 1,5% per jaar voorziet het UWV daarna “een kleine daling in de periode 2014-2017 met gemiddeld twee procent per jaar. Het aantal werkzoekenden zal ook eind 2017 boven het niveau van de kredietcrisis (2008-2010) zijn. Anders gezegd: ondanks de vergrijzing zal er eind 2017 geen sprake zijn van “algemene krapte op de arbeidsmarkt." En als de sectorale rationaliseringen en de Eurocrisis nog verder doorzetten dan zal het herstel van werkgelegenheid natuurlijk langer gaan duren. Het gevolg is dat jongeren die toetreden tot de arbeidsmarkt en ouderen die door de crisis en het versoepelen van de ontslagregeling op zoek naar werk gaan de komende jaren niet aan de slag zullen komen. En wat doen werkgevers en werknemersorganisaties? Het lijkt erop dat ze onvoldoende "bewegen" en elkaar in de "wurggreep" houden, ondanks het veelgeprezen poldermodel.  

  Als het gesprek over de recente arbeidsmarktontwikkelingen zakelijk zou zijn en ouderen in de gelegenheid zouden komen om gedeeltelijk met vroegpensioen te gaan, dan zouden daar veel jongeren voor in de plaats kunnen komen.  Beide groepen zouden dan profiteren. Het fiscale voordeel dat vroegpensioen oplevert is door bedrijven onderkend en men heeft een model ontwikkeld dat er handig op inspeelt door oudere werknemers voor de resterende tijd die ze nog zouden willen doorwerken in dienst te nemen.  Ze worden vervolgens terug geplaatst in dezelfde functie bij hun oude werkgever en zij behouden dezelfde rechten en plichten en arbeidsvoorwaarden. Per saldo levert dit voor de werkgever en de werknemer een win-win situatie op en ook het plaatsende bedrijf verdient er geld aan. De werkgever heeft lagere loonkosten en kan er voor kiezen om maar gedeeltelijk te vervangen waardoor er bezuinigd kan worden.  De werknemer kan door korter te gaan werken in een lager belastingtarief vallen, iets wat fiscaal zoveel voordeel oplevert dat men hetzelfde netto inkomen behoudt. Dit terwijl er 50% korter gewerkt kan worden. Ouderen zouden jongeren in zo’n situatie ook kunnen gaan inwerken en langzaam kunnen afbouwen. Duurzame inzetbaarheid komt dan vanuit een ander perspectief in handbereik !

  Vreemd is dat je over dit onderwerp landelijk weinig  nieuws verneemt.  Het lijkt er op dat het polderoverleg een HNW vertrouwensimpuls nodig heeft om te bewerkstelligen dat partijen samen aan de slag gaan om creatieve oplossingen uit te werken !

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Henk Thielens
    Henk Thielens 2087 dagen geleden

    Hallo Herman

    De kern van mijn pleidooi is: "weg met de ideologie" en zoek oplossingen waar iedereen beter van wordt.

    Bekend is dat er structureel ieder jaar zo’n 50.000 schoolverlaters op de arbeidsmarkt komen zonder een diploma en enige werkervaring.  Die hebben geen schijn van kans om ooit aan de slag te komen.  Deze “verloren generaties”  gaan de samenleving heel veel kosten.

    De weg van de minste weerstand is om ouderen die toch al werken gewoon langer door te laten werken.  Maar de opkomst van de 55+ partij maakt duidelijk dat de grens is bereikt en die groep het “zat is en van plan is te gaan afrekenen”.

    Het fulltime doorwerken, of het in een keer stoppen, levert overigens veel gezondheidsproblemen op. 

    De oplossing is dus dat betrokkenen partijen de feiten onder ogen gaan zien en adequate alternatieven ontwikkelen.

    Jongeren verdienen beter praktijk- en arbeidsmarktgericht onderwijs zodat ze werk vinden. Ouderen moeten met plezier (en niet noodgedwongen) langer kunnen doorwerken.  Zo houden ze het langer vol zonder ziek te worden. En financieel levert dit voordeel op want door langer door te werken kunnen ze toch een aanvaardbaar pensioen opbouwen.  Het aantal uitkeringsgerechtigden kan doordat ouderen niet meer volledig werken de komende jaren fors gaan dalen als jongeren daardoor de kans krijgen om aan de slag te gaan. Mensen horen er dan echt bij en hoeven hun hand niet op te houden voor een bijstanduitkering. En dat willen we toch allemaal! 

    Het adagio van Het Nieuwe Werken is : “Yes we can”. 

    En durf de uitdagingen liefst samen op te pakken!

    • Velden, van de, Herman
     Velden, van de, Herman 2087 dagen geleden

     Ik verwacht dat de combinatie van later met pensioen kunnen gaan in combinatie met het makkelijker ontslaan van medewerkers en een kortere werkeloosheidsuitkering er toe zal leiden dat oudere medewerkers ruim voordat ze van hun pensioen kunnen genieten in de bijstand zitten.

     Het lijkt mij ook niet goed voor jeugdige medewerkers om mensen makkelijker te kunnen ontslaan, want het hebben van een vaste baan zegt dan niet veel meer. Het zal dus voor de jeugdigen ook moeilijker worden om een hypotheek te krijgen.

     Als de werknemer korter werkt tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden, dan krijgt hij of zij elke maand minder. Volgens mij is er dan ook minder pensioenopbouw. Nog een nadeel is dat je het aantal jaren dat je werkt bij een werkgever kwijt bent. Niemand kan mij er van beschuldigen dat ik verstand heb van fiscale voor- of nadelen, dus ik ga er even vanuit dat je gelijk hebt daarmee. Ik verwacht dat deze mogelijkheid snel om zeep geholpen wordt, zodra die te populair wordt.

     • Bennie
      Bennie 2088 dagen geleden

      Mooie gedachte, maar ik denk dat de regering hier niet aan wil. Ze zijn modern en jong. Maar denken nog als in de jaren 60.

      • Wim Essers
       Wim Essers 2091 dagen geleden

       Henk, 

       ik kan kort en krachtig zijn.......ben het helemaal met je eens! Loslaten van oude denkpatronen/ status en macht en samen durven "bruggen te bouwen" is de uitdaging voor de toekomst.

       Grtjs Wim

      Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers