Pleio

Engels | Nederlands

Gerelateerde blogs

Je netwerk speelt jazz

Je netwerk speelt jazz

 Bij het ministerie van Economische Zaken was...
Ben je er als ambtenaar voor de politiek of voor de samenleving?

Ben je er als ambtenaar voor de politiek of voor de samenleving?

Werk je als ambtenaar nu voor de politiek of voor...
Een overheid op maat

Een overheid op maat

Het nieuwe kabinet gaat hard aan de slag met het...
Een blik in de toekomst van Pleio

Een blik in de toekomst van Pleio

Er zijn hier en op Ambtenaar 2.0 al meerdere...

Met wat meer verbeelding levert ict pas echt wat op

  Davied van Berlo
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 67
  Door Davied van Berlo 2082 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Als we de overheid nu zouden inrichten, zouden we dan weer uitkomen op een systeem van vier bestuurslagen en ruim 1000 losse overheidsorganisaties? De dynamiek van de samenleving vraagt om een overheid die flexibel kan opereren en buiten hokjes denkt. Dankzij internet en ict kan dat ook, maar dan moeten we wel verder kijken dan alleen organisaties.

  Vorige week presenteerde lector Hugo Verheul van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden de resultaten van een onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking in Noord-Nederland. Conclusie: elke gemeente houdt er tientallen samenwerkingsverbanden op na op verschillende niveaus en op allerlei gebieden (bekijk de interactieve kaart). "100.000+ is eigenlijk een non-discussie, zo stelt hij.

  Gemeentelijke samenwerking
  Verheul heeft de gemeente genomen als uitgangspunt van zijn onderzoek, maar de samenwerking concentreert zich eigenlijk op thema: rond het ophalen van vuilnis, het innen van belastingen, de uitvoering sociale zekerheid, ict-diensten, etc. 
  De huidige praktijk van de overheid is dat er allerlei taakorganisaties zijn ontstaan binnen en tussen de verschillende bestuurslagen. De complexe overheid noem ik dat in mijn boek Wij, de overheid.

  Het voordeel van die ontwikkeling is dat wordt gezocht naar manieren om de uitvoering van publieke taken efficiënter en goedkoper te organiseren. Het nadeel (behalve de uitdagingen voor de controlerende functie van de raad) is dat over het algemeen niet verder wordt gekeken dan de regio. Als samenwerking plaatsvindt rond onderwerpen en kostenbesparing het doel is, waarom beperken we ons dan tot regionale en tot intergemeentelijke samenwerking?

  Eén overheid
  Ict biedt het platform voor samenwerking over grenzen heen, voor flexibilisering, voor schaalbaarheid. Via internet zijn alle overheidsorganisaties met elkaar verbonden en kan dus overheidsbrede samenwerking worden georganiseerd. Zie de voorbeelden in mijn eerdere blog: Hoe werken 11 ministeries, 12 provincies, 415 gemeenten en 26 waterschappen samen? Op drie terreinen kunnen we besparen door meer als één overheid te werken:

  1. Bedrijfsvoering: Het Rijk is actief bezig met het samenvoegen van de bedrijfsvoering van de verschillende ministeries, maar waarom zou dat niet breder kunnen? Zo wordt Leer-Rijk spoedig ook beschikbaar gesteld aan gemeenten. Echter, die 1000 overheidsorganisaties hebben nog steeds 1000 ict-systemen en -afdelingen die vaak zelf het wiel aan het uitvinden zijn. Elke euro die daarheen gaat, wordt niet besteed aan sociale zekerheid, onderwijs of zorg. Daar ligt een enorme kans om met moderne ict het verschil te maken;
    
  2. Kennisuitwisseling: PIANOo is al enkele jaren hét platform voor kennisuitwisseling over inkopen en aanbesteden bij de overheid. Er bestaan nog meer van dergelijke vakplatformen, zoals Naleving.net en Digischool.nl. In plaats van externe kennis in te huren stel je je vraag aan je vakcollega's bij andere organisaties. Dit zijn echter de uitzonderingen op de regel. Er kan nog veel winst worden behaald door gericht vakkennis overheidsbreed bij elkaar te brengen en daarmee te sturen op kostenbesparing en kwaliteitsverbetering;
    
  3. Inzetbaarheid: Tenslotte moeten we de inzetbaarheid van medewerkers vergroten door werken over de grens van je eigen organisatie te vergemakkelijken. Overheidsbreed is enorm veel kennis beschikbaar, maar die zit opgesloten in hokjes. Via een online marktplaats kan vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht, zodat ambtenaren klussen te doen bij andere organisaties en op die manier beschikbare kennis overheidsbreed inzetbaar wordt gemaakt. Serious Ambtenaar doet het al! Zie mijn ideeën over dit onderwerp in deze blog.


  Ambitie

  Behalve via samenvoegingen en regionale samenwerkingsverbanden zijn grote kostenbesparingen mogelijk door een ambitieuze inzet van nieuwe mogelijkheden om mensen online bij elkaar te brengen en samen te laten werken. Die digitale ambitie is wel zichtbaar in dienstverlening ("Volledig digitaal", volgens minister Blok) en basisregistraties, maar ontbreekt nog in de interne werking van de overheid.

  De afgelopen jaren hebben we verschillende ict-projecten zien falen bij de overheid en er lijkt een angst te bestaan voor ambities op ict-gebied. Dat is problematisch en onnodig. De meeste projecten verlopen naar wens en leveren goede resultaten op. Als we echter gebruik willen maken van de mogelijkheden en kansen die de techniek biedt, dan zit het resultaat niet in kleine stapjes, maar is visie en ambitie nodig. Tijd dat de verbeelding terugkomt!
   

  Davied van Berlo is initiatiefnemer van het netwerk Ambtenaar 2.0 en schrijver van de boeken 'Ambtenaar 2.0' en 'Wij, de overheid'. Meer informatie op www.davied.nl

  Deze blog is verschenen bij Ambtenarennieuws naar aanleiding van de beurs Overheid & ICT.


  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers