Pleio

Engels | Nederlands
 • BLOGS
 • MENSKRACHT
 • IS ER IETS MIS MET NETWERKEN EN ONZE DIGITALE GELETTERDHEID?
Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent

 3.7/5 Sterren (3)

Is er iets mis met netwerken en onze digitale geletterdheid?

  Henk Thielens
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 241
  Door Henk Thielens in de groep Menskracht 2065 dagen geleden Reacties (2)

   0/5 Sterren (0)

  imageIn zijn nieuwe boek "Wij, de Overheid" poneert Davied van Berlo de stelling dat de uitvoering van publieke taken steeds meer cocreatie is van verschillende partijen.

  Netwerksamenwerking vindt volgens hem niet alleen bestuurlijk en organisatorisch plaats, maar ook steeds vaker op persoonlijk niveau. Individuen krijgen daardoor een grotere verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van organisaties in samenwerkingsverbanden. En dat heeft gevolgen voor de inrichting van organisaties, voor de competenties van medewerkers en de rol die ze moeten vervullen. Er bestaan geen vaste sleutelposities meer omdat via netwerken altijd de kortst mogelijke verbinding wordt gevonden, desnoods om jou heen.

  Herken je dit in de eigen werkpraktijk ?

  Natuurlijk wordt je soms links en rechts gepasseerd,  dat zal iedereen wel eens overkomen. En dat kan niet alleen vervelend zijn, het ondermijnt als het vaker gebeurd ook je positie.  Maar kun je het ook zien als een signaal dat je met de neus op de feiten drukt om de eigen communicatie anders te gaan inrichten?

  Internet, google en wikipedia zijn informatiebronnen waar iedereen uit kan putten. Allles wat je adviseert wordt transparanter en controleerbaar omdat het uiteindelijk ergens op "de digitale snelweg" terecht komt en je daar kunt zien hoe anderen daarover denken. Als je zelf dus onvoldoende digitale vaardigheden hebt om hiermee om te gaan dan loop je dus echt het risico ingehaald te worden door ''slimmerikken'' die je advies onderuit halen, of het zo completeren dat je "in je hemd" staat.

  Onze puberkinderen groeien op met de smartphone in de linker- en de tablet-pc in de rechterhand, beide liefst gelijktijdig in gebruik. Ziel en zaligheid worden niet zozeer gedeeld in ‘echte’ ontmoetingen, maar via internet. Hun kleine broertjes en zusjes hebben de werking van al deze apparaten in een oogwenk begrepen en drukken er driftig op los, terwijl hun opa’s en oma’s vertwijfeld staren naar beeldscherm en toetsenbord.

  Deze laatste constatering maakt het verleidelijk te denken dat begeleiding van jonge mensen overbodig is geworden, maar niets is minder waar. Het vaardig kunnen hanteren van communicatiemiddelen is volstrekt onvoldoende zo constateert onlangs de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

  Goed functioneren in de moderne samenleving vereist inzicht in de impact en in de beperkingen van ICT.

  Nieuwe communicatietechnologieën hebben een enorm effect op de ontwikkeling van tal van terreinen – zij beïnvloeden de inhoud van schoolvakken, veranderen sociale structuren en scheppen andere manieren van informatie verzamelen en verwerken.

  Daarvoor zijn specifieke vaardigheden en een kritische attitude nodig. Is het eerste zoekresultaat in Google ook het beste? Hoe betrouwbaar is de gevonden informatie?

  Hebben wij wel voldoende kijk op al die ontwikkelingen en zijn we in de praktijk vaardig of accepteren we dat we digibeet zijn en blijven?  

  Is digitale geletterdheid wel een thema waar aandacht voldoende aan wordt besteed door HRM, zowel bij de rijksoverheid als de gemeenten ?

  Ik ben benieuwd of uit reacties zal blijken hoe de "vlag er bij hangt" en of er behoefte is aan een workhop die het veld en de (on)mogelijkheden in kaart kan brengen zodat we daarna het heft in eigen handen kunnen nemen en er voor zorgen dat we ''verrijkt" gaan werken. 

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Henk Thielens
    Henk Thielens 2064 dagen geleden

    Hallo Marga

    Interactie en dynamiek zijn in de digitale wereld en het geschreven woord soms moeilijk te vatten en onzichtbaar.  In allerlei filmpjes wordt op het internet ook een werkelijkheid gemedieerd die voor sommigen reëel  en overrompelend kan zijn en afhankelijk van de mindset denken mensen dat dit de realiteit is. Jürgen Habermas heeft dit fenomeen al veel eerder onderkend en hij spreekt over “ kolonisering van de leefwereld “ door de massamedia die in de privésfeer binnendringen en met hun doelrationaliteit alle normen en waarden en culturele instituties ondermijnen c.q. afbreken. Als er iets maar vaak genoeg tot uitdrukking komt (soms in vervlakking en de hufterigheid) en getoond wordt dan denken sommige mensen dat dit normaliteit is.

    Vraag is wat daar tegenover te stellen. We zullen in een kritische dialoog met elkaar moeten argumenteren over wat we aan interactie waarnemen. In zoverre kan ik de strekking van je opmerkingen goed begrijpen en zijn ze to the point.  

    Los daarvan kunnen we niet ontkennen dat er een grote groep mensen is die zich zorgen maakt hoe we met al die moderne dingen moeten omgaan en of de vrijheid van de ene persoon de andere niet al heel snel  beperkt als zaken plompverloren op internet worden gezet, of oproepen worden gedaan die tot uitwassen leiden.

    Wetenschappelijk 
onderzoek 
naar
 de
 conceptualisering 
van
 motivaties
 en
 attitudes
 ten
 aanzien
 van
 ICT
 blijft
 tot
 op
 heden
 zeer
 beperkt.
 Donat
 et
 al.
 (2009)
 hebben
 een 
theoretisch 
kader 
uitgewerkt 
en 
beschrijven 
attitudes 
als
 een
 multidimensionele 
constructie van drie
 componenten:
 1)
 een
 cognitieve
 component
 zijnde
 de
 percepties
 en
 kennis
omtrent
 een
 bepaald
 medium;
 2)
 een
 affectieve
 component
 zijnde
 de
 gevoelens
 ten
aanzien
 van
 een
 bepaald
 medium,
 hieronder
 valt
 onder
 meer
 knoppenangst;
 en
 3)
 een
 gedragsgeoriënteerde 
component
 zijnde 
reacties 
ten 
aanzien
 van
 een 
bepaald
 medium.


    Donat
 et
 al.
 (2009)
 spreken
 aanvullend
 over
 latente
 en
 manifeste
 drempels.
 Latente
 drempels 
verwijzen 
naar
de 
gepercipieerde 
nutteloosheid
 van
 het 
internet
 en
 het
 gebrek
 aan
 interesse.
Manifeste
 drempels
 situeren
 zich
 op
 het
 niveau
 van
 gebrek
 aan
 vaardigheden,
 bewustzijn
 en
 financiële
 middelen. 
Helsper
(2008)
verwijst
 naar
 Haddon
(2000)
 die
 de
 term 
selfexclusion 
aanbrengt
 om
 te
 beschrijven
 welke
 elementen
 een
 rol
 spelen
 bij
 het
 verwerpen
 van 
ICT,
 met
 name
1)
 een 
negatieve 
attitude 
ten
 aanzien van
 technologie
 in
 het
 algemeen;
 2)
 een
 gepercipieerd
 gebrek
 aan
 vaardigheden;
 en
 3)
 een
 gebrek
 aan gepercipieerd
 nut
 verbonden
 met
 het
 gebruik.

    Zie http://emsoc.be/wp-content/uploads/2011/10/Marien_Van_Audenhove_-_mediageletterdheid_en_digitale_vaardigheden.pdf

    Aandacht voor mediageletterdheid en digitale vaardigheden is een issue en hierbij ligt de focus op 1) een herziening van de traditionele drempels –toegang, motivatie, gebruik en vaardigheden; en 2) op andere aspecten die in de theorie als cruciaal worden aangegeven.

    Ook de regering heeft hierin zijn zorgen en daarom is de commissie Netelenbos in het leven geroepen en die zegt daarover : ''Internet biedt geweldige economische en maatschappelijke kansen. Maar een digitale kloof tussen groepen mensen dreigt en laat zien dat er nog een wereld te winnen is. Wie privé of op het werk achterblijft en digitale vaardigheden niet blijft ontwikkelen, mist razendsnel de boot.''  Zie http://www.digivaardigdigiveilig.nl/digivaardig/activiteiten/digital-champion/P0

    Mijn vraag was, is dus als het onderwijs daarin al achter loopt, hoe staat het dan met de overheid en (bedrijfs)organisaties ?  Ik ben daar eerlijk gezegd niet optimistisch over in een tijd van krimpende budgetten en zware bezuinigingen. Zie http://www.nu.nl/internet/2958842/digitale-kloof-internetters-dreigt.html Het bewustmaken en prioriteren van dit item en organiseren van bijscholing zal noodzakelijk zijn en is ook voor duurzame inzetbaarheid van groot belang.

    • Marga Stroomer
     Marga Stroomer 2065 dagen geleden

     Verandermanagement: Verander management!

     Het gedrag van mensen verandert niet. Ook niet met social media. Om mensen heen lopen, achter mensen hun rug zaken om regelen en onzichtbare sturing is een kenmerk van menselijk gedrag vooral als er belangrijke zaken geregeld moeten worden.

     Co-creatie "wij de Overheid" is wat mij betreft daarmee een utopie omdat de psychologie (hoe denken en handelen mensen) weg is gelaten. Het is een filosofisch statement geworden, veel luchtfietserij.

     Groepsdynamische processen - ook op de werkvloer - draaien om belangen. Tegengestelde belangen en onzichtbare belangen. Hoe maak je elkaar zaken duidelijk in positief groepsgedrag?

     Door elkaar te helpen, door niet de baas te spelen, door elkaar niet uit te lachen, door niet zielig te doen, door te benoemen wat je ziet of voelt (adequate feedback) en door tijdelijk leiderschap (voor een thema of project) te accepteren.

     Het is hartstikke moeilijk: maar toch, gewoon zelf beginnen!

      

      

      

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers