Pleio

Engels | Nederlands
 • BLOGS
 • GERARD TEULING
 • VERDUURZAMING VOEDSELPRODUCTIE: HET BEDRIJFSLEVEN KAN, MOET EN WIL HET ZELF DOEN

Verduurzaming voedselproductie: het bedrijfsleven kan, moet en wil het zelf doen

  Gerard Teuling
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 52
  Door Gerard Teuling 2442 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  “Het bedrijfsleven kan, moet en wil het zelf doen”

  "Het verhogen van de opbrengst per hectare en het tegengaan van verliezen in de keten is belangrijk voor voedselvoorziening!" Dit was een van de tweets naar aanleiding van het Tweede Kamer debat over de eindnotitie van de klankbordgroep ‘Economische dimensie verduurzaming voedselproductie’, woensdag 18 januari. In het rapport wordt gewezen op het belang van ketensamenwerking om de productieketen stapje voor stapje duurzamer te maken. Een terechte aanbeveling, die in het kamerdebat nog eens onderstreept werd. Bedrijven moeten zelf de regie in handen houden.

  MVO is maatwerk, daarom bottom-up

  Om de voedselproductie verder te verduurzamen is het belangrijk je te realiseren dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maatwerk is en zoveel mogelijk bottom-up georganiseerd moet worden. In dialoog met de omgeving (ook NGO’s), toeleveranciers en klanten. Eigen regie en flexibiliteit zijn sleutelwoorden voor succesvolle ketensamenwerking, want bedrijven en ondernemers weten als geen ander wat er speelt. Regelgeving maakt dit soort zaken vaak nodeloos complex, zoals ook getoond wordt in het rapport. Juist omdat elke branche, elk bedrijf en elke ondernemer voor andere uitdagingen wordt geplaatst.

  Voorbeelden van ketensamenwerking

  Er zijn legio voorbeelden die laten zien dat ketensamenwerking werkt in de voedingssector. Zo worden er goede stappen gezet in de cacao- en de koffiesector, met o.a. Mars, Nestlé en Sara Lee. Het Initiatief Duurzame Handel speelt daarbij een belangrijke rol. En twaalf bedrijven uit de topsectoren ‘agrofood’ en ‘tuinbouw en uitgangsmaterialen’ gaan vanaf februari deelnemen aan een intensief traject gericht op het implementeren van MVO: The Greenery en CONO Kaasmakers gaan samen met andere bedrijven werken aan het verduurzamen van hun productieprocessen. Ze werken daarbij volgens de internationale richtlijn ISO 26000.

  De ondernemer bepaalt de issues

  Geenblueprints; niet weer een nieuw keurmerk in een sector, maar een traject waarin ondernemers en andere partijen binnen de branche (NGO’s, overheid, wetenschap) de belangrijkste issues bepalen, heldere doelstellingen formuleren en daar samen naar toe werken. Een sectorale aanpak is meest effectief. MVO Nederland begeleidt verandertrajecten in de sectoren zorg, bouw, chemie, handel & dienstverlening, toerisme en food & agribusiness. Een recent voorbeeld is het programma Verduurzaming Betonketen waarin ruim twintig partijen (waaronder concurrenten) uit de keten ambities formuleren om duurzaam beton te gaan produceren.

  Beter belonen dan straffen

  Belonen werkt beter dan straffen, zo stelt het rapport. MVO Nederland geeft hier invulling aan door bedrijven die het verschil maken in de verduurzaming van onze voedselproductie een podium te bieden. Onder meer via de website www.mvoindeagribusiness.nl. Een indrukwekkende lijst waar we trots op mogen zijn. En een voorbeeld voor andere bedrijven in de sector.

  Contact

  Gerard Teuling

  Sectormanager Food & Agribusiness, MVO Nederland

  g.teuling@mvonederland.nl

  06 52689426 / 0302305617

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers