Pleio

Engels | Nederlands
Werkgroep Pleio

Werkgroep Pleio

Bouw mee aan Pleio

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

Bestuurdersconferentie Pleio

Bestuurdersconferentie Pleio

De bestuurdersconferentie van Pleio zal...
Verslag van de bestuurdersconferentie van Pleio

Verslag van de bestuurdersconferentie van Pleio

Op 14 december vond de bestuurdersconferentie van...
iBestuur: Bestuurdersconferentie over de toekomst van Pleio

iBestuur: Bestuurdersconferentie over de toekomst van Pleio

Noem het een intranet voor de overheid. Een...

Verslag tweede bestuurder- en beslisserconferentie 25-04-13

  Justin van Abbema
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 251
  Door Justin van Abbema in de groep Werkgroep Pleio 2003 dagen geleden Reacties (2)

   0/5 Sterren (0)

  Tweede bestuurder- en beslisserconferentie 25-04-13

  “Pleio: het best bewaarde geheim van de overheid”

  Inleidend woord
   
  In het kader van mijn studie Bestuurskunde ben ik momenteel bezig met een onderzoek voor de provincie Flevoland. Hier onderzoek ik in hoeverre en onder welke voorwaarden de toepassing van Pleio haalbaar is binnen de bedrijfsarchitectuur van de Referentie Architectuur Flevoland. Na het lezen van de uitnodiging op Pleio.nl heb ik Davied gevraagd of ik kon aanschuiven. In 'ruil' hiervoor zou ik dan verslag doen van de tweede bestuurder- en beslisserconferentie.

  Introductie

  De basis van Pleio is van ons allemaal. Gespreksleider Roy Tomeij: “ De hoe-vraag is dan ook: hoe organiseer je nou iets , wat van ons allemaal is? Tijdens deze bijeenkomst behandelen we de wat-vraag”

  Pleio goes international
  Om elkaar te leren kennen wordt er na een korte introductie overgegaan tot een korte voorstel ronde. Het diverse gezelschap blijkt voornamelijk te bestaan uit Pleio gebruikers. Sommigen zijn aanwezig om zich, door middel van de conferentie, te laten inspireren voor het toekomstige gebruik van Pleio.

  Deze personen werden overweldigd aan legio argumenten en mogelijkheden voor het gebruik met Pleio.  Pleio wordt bijvoorbeeld gebruikt als sociaal intranet om de interactie van medewerkers te bevorderen. Er wordt via Pleio gecommuniceerd  en gediscussieerd met externen, provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Pleio wordt gebruikt als intranet voor de gemeenteraad, waarbij alle partijen een eigen deelsite hebben. Pleio wordt gebruikt voor projecten intern, regionale en warempel internationale samenwerking! Er wordt bovendien door één van de aanwezigen gewerkt aan een “Pleio app” waardoor Pleio beschikbaar is op de smartphone.

  Pleio in 2012 - Het platform voor de moderne netwerkoverheid.
  De vorige bestuurdersconferentie dateert van december 2011. Destijds waren er 22.000 gebruikers Het huidige aantal gebruikers is volgens Marcel Ziemerink rond de 52.000.  Mede door de samenwerking met kennisnet is er een fikse stijging gekomen in publieke professionals en deelsites op Pleio. Er zijn momenteel 631 deelsites. 

  Pleio heeft, door haar hoeveelheid gebruikers, bewezen belangrijk te zijn. De volgende stap is om de continuïteit van dit succes te waarborgen.

  Continuïteit
  Marc Witteman: “Een ICT-leverancier kan een garantie geven voor zeven jaar, daarom is de keuze op dit moment vrij gemakkelijk” Penningmeester: “De financiering voor 2013 in binnen, die voor 2014 echter niet. Organisaties kijken vaak op het einde van het jaar wat ze overhouden en doneren vervolgens een bedrag. Maar als je voor één jaar committeert waarom dan niet voor drie?” Deze zekerheid moet geborgd worden. “Men veroorzaakt in principe zelf het probleem ‘continuïteit’ waar zo over wordt geklaagd.”

  Kosteloosheid van Pleio leidt tot het idee “het is waarschijnlijk toch niets”. Veel ambtenaren weten niet wat Pleio kan betekenen. Organisaties neigen naar de bekendere programma’s als sharepoint. Besef ‘goedkoop is duurkoop’ ontbreekt  bij medewerkers en bestuurders. Hans Damen: “De focus moet liggen op het punt: hoe krijgen we bestuurders mee”

  Commitment of the Willing
  Een oplossing voor dit probleem kan zijn om een uitdraai te maken van de gebruikers van Pleio en te koppelen aan agendering binnen de organisatie. Vervolgens kan je zeggen: “uw organisatie verbruikt een symbolische waarde van X euro. Pleio is vanzelfsprekend vrijblijvend, maar bent u bereid vijf euro te betalen per gebruiker” aldus Marc Witteman

  Betrouwbaarheid en certificering
  Een terugkomend punt tijdens de conferentie is de certificering. Men zet snel vraagtekens bij de beveiliging met het oog op open source. Hiervoor ligt momenteel de taak om de beveiliging te certificeren. Het bestuur is hier momenteel mee bezig. Kosten zijn €30.000,-

  Wie is de raad van toezicht? Op die manier wordt je “mede eigenaar”. Punt van aandacht: waken dat het zijn eigenheid niet verliest.

  Tevens moet je als stichting laten certificeren, zodat je kaders kan stellen voor andere partijen.

  PleioClowns
  Pleio wordt momenteel nog niet omarmd als “de standaard”, terwijl er geen alternatief is als een overheidbrede community. Want feitelijk is Pleio het enige platform waar overheden (Rijk (samenwerkende) provincies/gemeenten/waterschappen) 2.0 kunnen samenwerken.

  Voor het enthousiasmeren van niet-leden moeten daarom meer ambassadeurs komen en er moet scholing zijn om de medewerkers vaardig te maken met Pleio.

  Innovatie
  Elgg is een open source platform en blijft daarom innoveren en dus updaten van applicaties. Daarnaast bestaat er een innovatiepagina. Mocht je een idee hebben, plaats hem!

  Een grote stap voorwaarts
  Het bestuur merkt dat de bal nu niet alleen ligt bij het bestuur, maar mede door deze bijeenkomst ook bij de gebruikers komt te liggen.

  Er is een actielijst opgesteld waarbij opviel dat iedereen ontzettend enthousiast is om zijn of haar steentje bij te dragen, maar wie bewaakt de samenhang? Bij wie koppelt de uitvoerder van een actiepunt terug? Er moet iemand aan het roer staan per groep. Harrie Custers is degene van het bestuur, die de koppelvlakken regelt.  

  Overige punten/wat moet er anders

  • Gebruikersanalyse/gebruikers onderzoek plaatsen op Pleio.nl
  • Mogelijkheid van vormgeving viel tegen. De look en feel kon je niet aanbrengen naar eigen behoefte
  • Stakeholdersanalyse maken – met welke stakeholders kan je optrekken om het op bestuurlijk niveau bespreekbaar te maken.
  • De marketing is niet in orde, het moet niet vercommercialiseren maar er mag wel wat meer aan gedaan worden.
  • Niet te ingewikkeld maken, bewaar de simpele functionaliteiten maak het niet te complex maar behoudt de ruime keuzemogelijkheden.
  • Vindbaarheid gegevens, mensen komen en gaan: nu moeten de leden blijven om te kunnen delen
  • Een businesscase maken om een Pleiosite te kunnen bouwen volgens andermans eisen.
  • Gateway review: voor het verbeteren van grote ICT projecten – 20.000 euro
  • Ontsluiting en overzichtelijker maken van documenten.
  • Tekstsysteem werkt lastig, er zijn mogelijkheden maar dient het flexibeler te zijn
  • Portabiliteit: als je van Pleio af wil hoe kan je dan je documenten meenemen?
  • Crowdfunding: één of meerdere partijen zeggen: wij nemen het voor onze rekening

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Davied van Berlo
    Davied van Berlo 1995 dagen geleden

    Anneke, voor de architectuur van Pleio kun je terecht op www.elgg.org. Pleio staat tegenwoordig ook op Github, dus misschien ook goed om daar naar te verwijzen.

    • Anneke Spijker
     Anneke Spijker 1997 dagen geleden

     Leuk verhaal. Hebben jullie het ook nog gehad over architectuur? Als die wat meer inzichtelijk is, kunnen we ook beter de koppelvlakken naar onze bestaande informatievoorziening bepalen. daarom ligt de voorkeur soms nu bij sharepoint. technische architectuur is bekend en levranciers zorgen voor gestandaardiseerde koppelvlakken.

     Misschien is dat een goede volgende stap voor PLEIO. De NORA architecten kunnen hier vast bij helpen!

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers