Pleio

Engels | Nederlands
Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

Industrieterrein Utrecht krijgt door HNW enorme kwaliteitsimpuls

Industrieterrein Utrecht krijgt door HNW enorme kwaliteitsimpuls

In de media hoor je geluiden dat de hype van HNW...
Besparen door Het Nieuwe Werken (Deel 1)

Besparen door Het Nieuwe Werken (Deel 1)

De gemeente Katwijk heeft hoge werkplekkosten en...
HNW: hoever zijn de gemeenten?

HNW: hoever zijn de gemeenten?

Over knelpunten, controle en cultuurveranderingen...

Hoe Human Capital zich ontworstelt en emancipeert !

  Henk Thielens
  Door Henk Thielens in de groep Menskracht 1972 dagen geleden Reacties (2)

   1/5 Sterren (1)

  imageIn een eerder blog heb ik al eens uiteen gezet waarom ik denk dat het einde van HRM in zicht komtBen Ligteringen geeft in zijn proefschrift aan dat de historische doelen van de HR-functie door de toenemende intensivering van het arbeidsproces in het geding komen en constateert dat het aantal vaste banen afneemt en organisaties in toenemende mate transactieplatforms worden. De ontwikkeling van een marktplaats voor ondernemende ambtenaren zoals David van Berlo en anderen die zien en alllerlei vraag- en aanbodsites wijzen ook in een duidelijke richting. 

  Uit onderzoek dat op Managementsite is gepubliceerd blijkt dat voor de HR-afdeling van de toekomst twee scenario’s te bedenken zijn. In het eerste scenario verdwijnt de HR-afdeling zoals we die nu kennen. Organisaties zullen HR-specialisten op projectbasis inhuren op het moment dat dat nodig is. Dit scenario vloeit voort uit de sterke toename van het aantal ZZP’ers op specialistische deelgebieden. Een deel van de HR-taken zullen worden overgenomen door de lijnorganisatie of door (shared) service centers.
  Het tweede scenario houdt in dat de HR-afdeling zoals deze nu georganiseerd is blijft bestaan, maar dat de functie verschuift naar die van businesspartner. Het ondersteunen en adviseren van het lijnmanagement zal hierin centraal komen te staan. Als het aan de toekomstige HR-professionals ligt, worden in beide scenario’s de administratieve taken ofwel volledig intern geautomatiseerd ofwel uitbesteed.

  HR moet zich proactiever opstellen
  De respondenten zijn van mening dat de HR-afdeling binnen nu en tien jaar een proactievere houding zal moeten aannemen ten aanzien van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit betekent dat HR zorg draagt voor het opleidings- en trainingsaanbod en weet welke opleidingen en trainingen medewerkers nodig hebben om hun doelstellingen te behalen. Van de HR-afdeling wordt dus verwacht dat zij anticiperen op vragen en wensen van medewerkers. Omdat persoonlijke ontwikkeling voor medewerkers steeds belangrijker wordt, zal de beoordelingscyclus ook gaan veranderen. In plaats van twee of drie vaste momenten per jaar zal het beoordelen van medewerkers een continu proces worden. Volgens de ondervraagden moeten organisaties ook meer investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Dit hangt samen met het in kaart brengen en behouden van talent binnen de organisatie: talentmanagement.

  Richard van Lee (zie twitter en bekijk zijn artikelen/blogs/activiteiten op zijn eigen site) die regelmatig artikelen publiceert over talentmanagement in al zijn facetten en andere ontwikkelingen in de relatie tussen de business en HRM geeft aan waarom we van de (term) HRM afmoeten, iets waar veel voor te zeggen is. Zijn argumentatie is kort en bondig en daarom volgt hier integraal de tekst van zijn artikel.

  Waarom de (term) HRM vervangen moet worden.

  Sla de krant open of kijk op een nieuwssite en het woord crisis staat breed uitgemeten. Wat daarbij voornamelijk naar voren komt zijn de risico’s en negatieve gevolgen. Ik ben echter van mening dat een crisis ook heel veel voordelen met zich meebrengt. In dit kader is een uitspraak van Arnold Heertje, zoals beschreven in het New Financial Magazine, zeer passend: ‘Een crisis is een voertuig voor creativiteit, creative destruction in de woorden van Schumpeter.‘ Onderstaand mijn creatieve beelden, in relatie tot HRM en talentontplooiing, die misschien anderen ook inspiratie geven over te gaan tot de noodzakelijke daden.

  Deze crisis zal organisaties eindelijk ‘dwingen’ op een andere en creatievere manier te kijken naar het inzetten en ontwikkelen van talent. Dus weg van het denken vanuit functieprofielen en organisatiestructuren (met afdelingen en segmenten) en juist gaan denken in mensen met hun individuele talenten, die direct te matchen zijn met de werkzaamheden die gedaan moet worden ten behoeve van de (interne/externe) klant. Organisaties kunnen in mijn ogen alleen overleven als het talent binnen de organisaties volledig en continue is afgestemd op de behoeften van de klant. Aangezien klantbehoeften in deze dynamische tijd snel veranderen is flexibel denken over de inzet en ontwikkeling van talent een nieuwe uitdaging, waar binnen organisaties veel te winnen is (gelijk een mooie link naar ‘Het nieuwe werken’).

  Het niet meer denken vanuit functieprofielen en het minimaliseren van structuren heeft ook invloed op de rol van de klassieke HRM-adviseurs, die nog binnen veel organisaties werkzaam zijn. Dus niet meer de nieuwe HRMers klassiek ‘opleiden en laten werken’, op basis van het ‘overal een beetje van weten’, maar wel tijdelijk en wanneer nodig (externe) specialisten inhuren voor vraagstukken op het gebied van talent, verzuim, opleidingen, juridisch, werving & selectie, etc. Hierdoor zal HRM ook onderdeel gaan uitmaken van de flexibele schil. Iets wat door ‘HRM-deskundigen’ vaak wordt genoemd als het gaat om de business maar vrijwel even vaak niet op de eigen rol en positie wordt toegepast. Overigens levert deze benadering ook lagere kosten op (handig in tijden van crisis) en meer effectiviteit/efficiency, want door gelijk de juiste specialist aan een uitdaging te koppelen wordt tijd bespaard en het beoogde resultaat sneller gerealiseerd.

  Met het outsourcen van de klassieke HRM-afdeling ontstaat gelijk de ultieme gelegenheid de term ‘HRM’ te verbannen. Ik ben van mening dat deze afgrijselijke term en afkorting de lading totaal niet dekt. Denk maar eens na over de vertaling van HRM in het Nederlands: ‘Human Resource Management = Menselijke Bron Management.’

  Allereerst is een bron uitputbaar en je gooit een bron daarna dicht (vaak als oud vuil). Toch niet echt passend bij het woord ‘Human’! Tweede punt is dat mensen en hun ontwikkelen feitelijk niet door derden te managen zijn, zoals mijn inspirerende gespreksgenoot Richard Maddocks van Communicum onlangs ook treffend uitdrukte: ‘Processen en werkzaamheden zijn te managen maar de enigen die mensen en hun ontwikkeling kunnen managen zijn deze mensen zelf.‘ Ik had mijn eigen mening hierover niet beter kunnen verwoorden.

  Kortom, weg met de term HRM, maar wat dan wel (we willen tenslotte in de termen en afkortingen blijven). Werknemers met hun individuele talenten worden nog teveel gezien als een nummer of kostenpost en niet als bron van creativiteit, ondernemerschap en andere (financiële) profits. Het is dus een beperking die organisaties zelf oproepen en altijd begint met woorden en gedachten. Dit alles door kortzichtigheid en/of het ontbreken van vertrouwen vanuit organisaties in het belangrijkste kapitaal dat aanwezig is (en dat er voor zorgt dat de geldstroom niet opdroogt).

  Vervang HRM dan ook door de term Human Capital. Diverse organisaties doen dit al, want de werknemers met al hun talenten zijn toch het grootste aanwezige kapitaal van organisaties! Door het brede gebruik van de term Human Capital kan een bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van bewustwording dat investeren in talent en hier naar handelen loont. Bewustwording, anders denken en de daaropvolgende daden beginnen namelijk vaak met woorden en de Amerikaanse staatsman Benjamin Franklin (1706-1790) kwam in dit kader tot de juiste conclusie: ‘Woorden kunnen iemands scherpzinnigheid laten zien, maar daden zijn bedoelingen.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers