Pleio

Engels | Nederlands
Werkgroep Pleio

Werkgroep Pleio

Bouw mee aan Pleio

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

Een blik in de toekomst van Pleio

Een blik in de toekomst van Pleio

Er zijn hier en op Ambtenaar 2.0 al meerdere...
Op ontdekkingstocht naar de overheid van de toekomst

Op ontdekkingstocht naar de overheid van de toekomst

Hoe zou de overheid eruitzien als we haar nu...
Pleio wordt je online werkomgeving

Pleio wordt je online werkomgeving

Bij Pleio stellen we de gebruiker centraal. We...
Hoe kan de overheid haar potentieel beter inzetten?

Hoe kan de overheid haar potentieel beter inzetten?

De overheid bezuinigt. We moeten met minder...

Pleio: verzamelaar of verbinder?

  Davied van Berlo
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 1434
  Door Davied van Berlo in de groep Werkgroep Pleio 1915 dagen geleden Reacties (6)

   0/5 Sterren (0)

  Door overheidsbrede oplossingen als Pleio verandert onze kijk op hoe de ict van de overheid eruit kan zien. Dat roept echter ook vragen op. Hebben we straks nog maar één monolithisch overheidssysteem, of ziet de toekomst er toch anders uit? Het is de oude vraag: centraal of decentraal?

  Pleio blijft groeien. Rond de 60.000 mensen hebben ondertussen een account en zij hebben bijna 6000 groepen en 700 sites opgericht. Ook bestuurlijk komt Pleio steeds hoger op de agenda te staan, bij gemeenten en provincies, bij ministeries en uitvoeringsorganisaties en vooral ook bij samenwerkverbanden daar weer tussen. Zo heeft onlangs de Manifestgroep na evaluatie besloten om verder te gaan met Pleio.

  Dit proces zal de komende tijd verder doorgaan. Dat heeft an sich niks te maken met Pleio, maar meer met de ontwikkeling van de overheid. Er is nu eenmaal een platform nodig voor samenwerking tussen ambtenaren en overheidsorganisaties. Dat kan elk platform zijn, maar Pleio is momenteel het enige platform dat overheidsbreed toegankelijk is en geaccepteerd wordt. Dan is het logischer om daar op voort te bouwen, zo redeneert menig bestuurder.


  Alles in één systeem?

  Voor mensen die wat verder de toekomst in kijken roept dat een volgende vraag op: Wordt Pleio in de toekomst dan een monolithische 'oplossing voor alles'? Er zijn mensen die bang zijn dat er straks nog maar één werkomgeving is voor alle ambtenaren en dat alles verplicht in één systeem moet. Om overheidsbreed te kunnen samenwerken en uitwisselen moet je toch op één systeem zitten? Kijk maar naar Facebook!

  Ik denk niet dat de toekomst is aan supersystemen en nieuwe walled gardens. Zelfs Facebook kiest voor een bepaald niveau van openheid: via de OpenGraph bieden ze ruimte aan andere bedrijven om hun creativiteit toe te voegen aan het eigen systeem. Zonder innovatie van buiten kan niemand overleven, zeker de overheid niet. De toekomst zit in ecosystemen, in verbindingen leggen en voortbouwen op elkaar.

   

  'Pleio' is een middel

  Laten we even teruggaan naar de aanleiding om Pleio op te richten. Waartoe is Pleio op aarde? Wat waren de doelen ook alweer? Het antwoord is drieledig:

  1. Verbinden: de netwerksamenleving vraagt om een overheid die met elkaar en met de buitenwereld kan samenwerken en kennis kan uitwisselen en er is een platform of infrastructuur nodig om dat mogelijk te maken;
  2. Besparen: 900 overheidsorganisaties richten nu zelf intranetten en andere werkomgevingen in. Dat belemmert niet alleen de samenwerking, maar we zijn dus ook 900 maal hetzelfde aan het doen. Dat kan aanzienlijk goedkoper;
  3. Beveiligen: ambtenaren en bestuurders die willen samenwerken of documenten willen uitwisselen kiezen daarvoor vaak Amerikaanse oplossingen, terwijl we willen dat overheidsinformatie in eigen handen blijft en opgeslagen in Nederland.

  Dat zijn de doelstellingen. De vraag is hoe we die gaan bereiken. Dit zijn geen 'bewegende doelen'. Die doelen staan vast. Het is de weg ernaartoe die in beweging is. Hoe moet het middel 'Pleio' zich ontwikkelen om die doelen te bereiken, wetende dat de overheid, de techniek en de markt steeds veranderen? Een monolithisch Pleio is niet het antwoord op die vraag.

   

  Van gedistribueerd naar centraal

  Vrij naar William Gibson zeg ik: "The future will be distributed." E-mail is nog steeds een prachtig voorbeeld van distributed computing. Iedereen kan vanaf verschillende computers en ondanks verschillende softwareprogramma's informatie uitwisselen dankzij de afspraken die zijn gemaakt over de protocollen. Behalve het netwerk (internet) vormen deze open standaarden de infrastructuur voor deze vorm van online samenwerking.

  Alleen is e-mail natuurlijk niet echt samenwerking. Je kunt berichten en documenten uitwisselen tussen twee personen, maar niet samenwerken aan één document of anderen daar inzicht in geven. Dat is de kracht van de 2.0-applicaties die de afgelopen tien jaar zijn ontstaan: Door de informatie op een centrale plek online te zetten, krijgen meerdere personen toegang en kunnen ze bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Centraal dus. Op één plek.

   

  Van centraal naar samengesteld

  Die manier van werken heeft voordelen, maar brengt ook weer nieuwe belemmeringen en risico's met zich mee. Dergelijke centrale omgevingen in de cloud vragen om een andere beveiliging, maar roepen ook de vraag op hoe vervolgens de verbinding wordt gelegd met weer andere online systemen. Om te besparen en dubbel werk te voorkomen kan er heel wat worden samengevoegd (zie ook de Compacte Rijksdienst), maar de toekomstige i-omgeving van de overheid zal nooit één systeem worden.

  De uitdaging is dan ook om een omgeving samen te stellen vanuit verschillende bouwstenen, net als Facebook met OpenGraph. Dat kunnen bouwstenen zijn met nieuwe functionaliteiten die aan Pleio worden toegevoegd (op dit moment Moodle bijvoorbeeld), maar ook functionaliteiten die worden beheerd door andere overheidsorganisaties of bedrijven. Op die manier kan een ecosysteem ontstaan rond Pleio en verbinding worden gelegd met bestaande systemen en voorzieningen.

    

  Van samengesteld naar gedistribueerd?

  Pleio is daarmee niet alleen een platform voor de verbinding van mensen om samen te werken, maar ook een platform voor de verbinding van functionaliteiten en voorzieningen. Pleio wordt als het ware samengesteld uit bouwstenen van elders. Dat is een mooi beeld en daar zijn we ook al mee bezig. We moeten geen dubbel werk doen, maar kunnen wel specialiseren. Niet ieder z'n eigen oplossing, maar wel verschillende systemen die naast elkaar bestaan en elkaar versterken.

  De rol van Pleio kan dan zijn om die verbindingen te leggen, een netwerk voor mensen die actief zijn voor de publieke zaak, maar ook een infrastructuur tussen applicaties en functionaliteiten die samen de i-overheid maken. Op die manier ontstaat opnieuw een gedistribueerd systeem, waarbij applicaties via open standaarden met elkaar kunnen samenwerken en uitwisselen. Wat mij betreft is de toekomst van Pleio gedistribueerd. Pleio, de verbinder.

   

  Deze blog is gepubliceerd op iBestuur op 22 juli 2013

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Davied van Berlo
    Davied van Berlo 1888 dagen geleden

    Joost, dat is precies wat ik bedoel met dit stuk: wel verbinden, niet alles op één server.

    Soms is het nodig om meerdere systemen te hebben zodat je keuze houdt, maar op dit moment zit er veel versnippering en dubbel werk in de ict van de overheid. De uitdaging is om de juiste balans te vinden tussen gezamenlijkheid en diversiteit. Pleio kan een rol vervullen als gezamenlijk punt, bijvoorbeeld als gezamenlijke interface. Een ecosysteem kan ervoor zorgen dat de diversiteit kan aansluiten op bijv. zo'n gezamenlijke interface. Dat is de rol waar Pleio naar streeft en niet om één megalomaan systeem te zijn.

    Kortom, volgens mij hebben we het gewoon over hetzelfde, toch? Zie ook die eerdere blog over de i-omgeving van de overheid dus.

    • Joost van Kempen
     Joost van Kempen 1889 dagen geleden

     Davied, ik wil wel graag toevoegen dat met deze blog en ook je eerdere stukken over Pleio, je het heel erg doet voorkomen alsof de digitale werkomgeving van een ambtenaar alleen maar zou hoeven te bestaan uit kantoorautomatisering-software (Windows, Office, etc.) en platformen om documenten, afbeeldingen etc. uit te wisselen (collaboration software). Je gaat daarbij volgens mij veel te snel voorbij aan het feit dat een groot deel van de ambtenaren, zeker bij provincies en gemeenten, uitvoerend bezig is. Zij zorgen voor het beheer van de openbare ruimte, het innen van belastingen of het bijhouden van persoonsgegevens in de Burgerlijke Stand. Deze ambtenaren maken nu vaak gebruik van hele specifieke software waarin hun werkproces wordt ondersteund met vaak hele complexe techniek. Je hebt het dan over de systemen die nu beschreven staan in NORA, GEMMA en bijvoorbeeld het Stelsel van Basisregistraties. De basis van onze overheid ligt daar, in die complexe software die zorgt dat de juiste persoon, op het juiste adres, de juiste belastingaanslag krijgt en dat dat geincasseerd wordt van de juiste (IBAN)-bankrekening. Of de teken- en rekenprogramma's waarmee een bouwplantoetser bouwtekeningen kan nameten en tegelijkertijd voor zich ziet of de constructiesterkte wel binnen de marges valt. Ik zie op dit moment geen enkele manier waarop je dat kunt onderbrengen in een platform als Pleio. De vraag is ook of je dat moet willen? Ik kan me voorstellen dat je bepaalde statusmomenten of eindresultaten in die uitvoeringsprocessen wilt delen, zoals je nu het bezoeken van andere sites op Facebook kunt delen. Dit is onderdeel van het 'zaakgericht werken' zoals dat nu bij veel gemeenten wordt ingevoerd. Maar ik zie geen enkele reden om deze specifieke software onderdeel te maken van 1 overheids-ecosysteem, dat levert zoveel meer complexiteit op, zoals je zelf al aangeeft, dat overheids-ict echt onbetaalbaar en onbeheersbaar wordt.

     1 samenwerkingsplatform voor de hele overheid: ja!

     Kan dat Pleio zijn? Ja, zeker

     Extra functionaliteiten toevoegen in een eco-systeem? Prima!

     Op hoofdlijnen verbinden van specifieke systemen met dit eco-systeem? Kan soms nuttig zijn

     Alle overheids-ict in 1 eco-systeem? Niet nodig, niet wenselijk, niet doen!

     • Davied van Berlo
      Davied van Berlo 1910 dagen geleden

      Zoals ik ook aangeef in het stuk: Het gaat erom dat er een platform is waar overheidsbreed samengewerkt kan worden. Pleio is daarvoor momenteel de enige optie, maar het is slechts een middel tot dat doel.

      Ik wil me ervoor inzetten om die samenwerking en kennisuitwisseling binnen de overheid en met de samenleving te verbeteren. Dat doe ik nu door aan Pleio te werken, maar als er een beter alternatief is, dan graag!

      Tot die tijd probeer ik Pleio zo goed mogelijk te laten functioneren met de bestaande (beperkte) middelen inderdaad en ervoor te zorgen dat het eigenaarschap bij verschillende onderdelen van de overheid wordt versterkt.

      Wat mij betreft is dat de springplank naar meer maatwerk om Pleio beter geschikt te maken voor onze taken en verantwoordelijkheden en naar een betere integratie in onze processen en bezigheden.

      • Arjan van Unnik
       Arjan van Unnik 1910 dagen geleden

       Gerrit - je hebt wel een punt. Maar, gezien de financiele ondersteuning voor Pleio mag je ook niet te veel verwachten. Mocht er op basis van de m.i. inmiddels toch wel aangetoonde behoefte en waarde van een Pleio-achtige omgeving de bijbehorende financien beschikbaar komen, dan hoop ik inderdaad ook dat er een omgeving kan worden opgezet waar dit soort zaken ook in worden opgenomen. Heikel punt is m.i. dan wel dat met Pleio al een weg is ingeslagen die m.i. afwijkt van wat elders (mijn ervaring is echter bedrijfsleven) zowel succesvol als beheersbaar is. Maar ja, met dit budget moet je nu eenmaal roeien met de riemen die je hebt.

       • Davied van Berlo
        Davied van Berlo 1910 dagen geleden

        Gerrit, zie https://www.pleio.nl/blog/view/18181102/pleio-een-terugblik-op-2012

        Maar dat is natuurlijk niet waar deze blog over gaat. Het gaat erom dat er een platform moet zijn voor overheidsbrede samenwerking en dat Pleio die behoefte invukt, zo goed en zo kwaad als dat gaat.

        • Gerrit Berkouwer
         Gerrit Berkouwer 1910 dagen geleden

         Ik ben altijd benieuw naar daadwerkelijk gebruik. Cijfers als 60.000 accounts, 6000 groepen en 700 sites intrigeren mij. Die cijfers zeggen uiteraard niks over de groei. Het wordt pas interessant als er open inzichtelijke cijfers zijn over daadwerkelijk dagelijks gebruik. Zijn deze cijfers beschikbaar? Vragen in de trant van: hoeveel % van de 60.000 accounts heeft het afgelopen half jaar minimaal wekelijks ingelogd? Hoeveel van de groepen en sites zijn het afgelopen jaar wekelijks bijgewerkt? Welke functionaliteiten worden op deze sites en in deze groepen altijd en welke worden nooit gebruikt? Pas met dit soort cijfers kun je iets gaan vermoeden over daadwerkelijk gebruik.

        Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers