Pleio

Engels | Nederlands
Werkgroep Pleio

Werkgroep Pleio

Bouw mee aan Pleio

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

Wij van Pleio

Wij van Pleio

Pleio is van ons allemaal. Dat moet ook zo...
Agenda Pleio-overleg 15-12-2011

Agenda Pleio-overleg 15-12-2011

Komende donderdag om 9.15 uur komen we in Utrecht...
Een bestuurlijke inbedding voor Pleio. Hoe gaan we dat aanpakken?

Een bestuurlijke inbedding voor Pleio. Hoe gaan we dat aanpakken?

Pleio maken we samen. Dat principe willen we...
Vier jaar Pleio. En nu?

Vier jaar Pleio. En nu?

Davied van Berlo kijkt terug op vier jaar Pleio...

Voorlopig jaarverslag 2012 van de Stichting Pleio

  Davied van Berlo
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 1772
  Door Davied van Berlo in de groep Werkgroep Pleio 1918 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Op 16 maart 2012 is de stichting Pleio opgericht. De stichting Pleio heeft als doel “behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de Pleio-gemeenschap”, ofwel de gebruikers van Pleio. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door “het behartigen van de financiële en materiële belangen van de Pleio-gemeenschap” (citaat uit de statuten).

   

  Gedurende 2012 bestond het bestuur uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Davied van Berlo
  • Secretaris: Dirk-Jan van der Wal
  • Penningmeester: Paula van der Knaap, na uitdiensttreding bij de overheid opgevolgd door Tom Moesker
  • Algemeen lid: Harrie Custers
  • Algemeen lid: Bart Raaijmakers

   

  Jaarverslag

  Gedurende 2012 is het bestuur actief geweest met het inrichten van de stichting en het professionaliseren van de organisatie rond Pleio. De stichting heeft daartoe actief bijgedragen aan de activiteiten van de Werkgroep Pleio, met name op de gebieden van

  • het technisch beheer, bijvoorbeeld de upgrade naar Elgg 1.8,

  • het stimuleren van de groei van Pleio, zie de cijfers daarvan,

  • het versterken van de beveiliging en betrouwbaarheid van Pleio,

  • het invoeren van algemene voorwaarden voor gebruikers van Pleio,

  • het agenderen van Pleio op verschillende plekken binnen de overheid,

  • de werving van sponsors voor de financiering van Pleio (zie hieronder)

  • en het vinden van partners om bij te dragen aan de ontwikkeling van Pleio.

  Daarnaast zijn we natuurlijk zeer verheugd dat Pleio één van de gouden winnaars was van de internationale competitie voor de Intranet Innovation Awards van 2012!

   

  Jaarrekening 2012

  De financiering van Pleio wordt voor een deel afgehandeld door de stichting Pleio, die donaties ontvangt van overheidsorganisaties om deze uitgaven te kunnen doen. De stichting draagt alleen bij aan de beheerkosten van Pleio. In het andere deel van de beheerkosten wordt voorzien vanuit de gemeenschap, bijvoorbeeld door de Belastingdienst die de kosten voor de hosting betaalt. Deze financiering verloopt niet via de boeken van de stichting en mogen dan ook niet worden opgenomen in de jaarrekening. Ook bijdragen aan de ontwikkeling en de functionele uitbreiding van Pleio komen vanuit de gemeenschap en lopen niet via de stichting. Meer over het financieringsmodel van Pleio

   

  Het overzicht van de baten en lasten van de stichting Pleio is hieronder te vinden:

   

  Baten  Voorzieningen Bij


  Donaties rijksoverheid

  € 25.000


  Calamiteiten

  € 5.000

  Donaties provincies

  € 5.000


  Applicatiebeheer

  € 12.000

  Donaties gemeenten

  € 7.500


  Functioneel beheer

  € 115

  Donaties overheid, overige

  € 0


  Financieel beheer

  € 500

  Donaties burgers

  € 1


  Beveiligingstoets

  € 8.000

  Donaties bedrijfsleven

  € 0


  Webrichtlijnentoets

  € 2.000

  Rente

  € 0


  Technische verbeteringen

  € 0
  Functionele uitbreidingen

  € 0


  Som

  € 37.501


  Som

  € 27.615


  Lasten  Voorzieningen Af


  Calamiteiten

  € 0


  n.v.t.


  Applicatiebeheer

  € 9.680
  Functioneel beheer

  € 147
  Financieel beheer

  € 59
  Beveiligingstoets

  € 0
  Webrichtlijnentoets

  € 0
  Technische verbeteringen

  € 0
  Functionele uitbreidingen

  € 0

  Som

  € 9.886


  Som

  € 0


  Saldo

  € 27.615


  Saldo

  € 27.615

   

  De balans voor 2012 ziet er dan zo uit:

   

  Activa  Passiva


  Vlottende activa  Voorzieningen


  Stichtingkas

  € 27.615


  Calamiteiten

  € 5.000
  Applicatiebeheer

  € 12.000
  Functioneel beheer

  € 115
  Financieel beheer

  € 500
  Beveiligingstoets

  € 8.000
  Webrichtlijnentoets

  € 2.000
  Technische verbeteringen

  € 0
  Functionele uitbreidingen

  € 0  Totaal

  € 27.615


  Totaal

  € 27.615

   

  Begroting 2013

  De begroting voor de stichting Pleio voor het jaar 2013:

   

  Baten  Voorzieningen Bij


  Donaties rijksoverheid

  € 25.000


  Calamiteiten

  € 2.500

  Donaties provincies

  € 10.000


  Applicatiebeheer

  € 24.000

  Donaties gemeenten

  € 20.000


  Functioneel beheer

  € 615

  Donaties overheid, overige

  € 0


  Financieel beheer

  € 500

  Donaties burgers

  € 0


  Beveiligingstoets

  € 8.000

  Donaties bedrijfsleven

  € 0


  Webrichtlijnentoets

  € 2.000

  Rente

  € 0


  Technische verbeteringen

  € 5.000
  Functionele uitbreidingen

  € 0


  Som

  € 55.000


  Som

  € 42.615


  Lasten  Voorzieningen Af


  Calamiteiten

  € 0


  Calamiteiten

  € 0

  Applicatiebeheer

  € 24.000


  Applicatiebeheer

  € 12.000

  Functioneel beheer

  € 500


  Functioneel beheer

  € 115

  Financieel beheer

  € 500


  Financieel beheer

  € 500

  Beveiligingstoets

  € 8.000


  Beveiligingstoets

  € 8.000

  Webrichtlijnentoets

  € 2.000


  Webrichtlijnentoets

  € 2.000

  Technische verbeteringen

  € 0


  Technische verbeteringen

  € 0

  Functionele uitbreidingen

  € 0


  Functionele uitbreidingen

  € 0


  Som

  € 35.000


  Som

  € 22.615


  Saldo

  € 20.000


  Saldo

  € 20.000


   

  De beoogde balans voor 2013 is dan:

   

  Activa  Passiva


  Vlottende activa  Voorzieningen


  Stichtingkas

  € 47.615


  Calamiteiten

  € 7.500
  Applicatiebeheer

  € 24.000
  Functioneel beheer

  € 615
  Financieel beheer

  € 500
  Beveiligingstoets

  € 8.000
  Webrichtlijnentoets

  € 2.000
  Technische verbeteringen

  € 5.000
  Functionele uitbreidingen

  € 0  Totaal

  € 47.615


  Totaal

  € 47.615

   

  Toelichting bij het financiële overzicht:

   

  Donaties

  Vrijwillige bijdragen, vrij te besteden, tenzij door donateur een expliciet bestedingsdoel is aangegeven.

  Calamiteiten

  Calamiteitenreserve, reservering voor onvoorziene nooduitgaven.

  Applicatiebeheer

  In te kopen manuren voor instandhouding van de software-installatie.

  Functioneel beheer

  Materiaal en licentiekosten nodig voor ondersteuning deelsitebeheerders en eindgebruikers.

  Financieel beheer

  Gebruikslicenties en materialen nodig voor de boekhouding en voor de facilitaire kosten van donatiewerving.

  Beveiligingstoets

  Activiteiten gericht op het in kaart brengen van de staat van beveiliging van het platform.

  Webrichtlijnentoets

  Activiteiten gericht op het in kaart brengen van de staat van toegankelijkheid voor eindgebruikers.

  Technische verbeteringen

  Realisatie van verbeteringen in beveiliging, beschikbaarheid en performance.

  Functionele uitbreidingen

  Realisatie van nieuwe functies, gefinancierd met daarvoor specifiek bedoelde donaties.

   
  Dit is het voorlopige verslag. Definitieve vaststelling gebeurt later in dit jaar. Dat is later dan normaal gesproken de bedoeling is. Dit komt doordat 2012 voor de stichting het opstartjaar is geweest en de organisatie zich nog aan het vormen was. Als je ondertussen vragen of verbetersuggesties hebt kun je die hieronder kwijt.

  Zoals gezegd staat de stichting Pleio slechts in dienst van de gemeenschap van Pleio-gebruikers. Daar zit de energie om Pleio verder te laten groeien en te verbeteren. Wil je als persoon of als organisatie een bijdrage leveren aan Pleio, neem dan vooral contact op!

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers