Pleio

Engels | Nederlands
 • BLOGS
 • RUUD BOXMA
 • VERSLAG WORDCAFé AMBTENAAR 2.0 DAG. THEMA HNW EN ORGANISATIE CULTUUR.

Gerelateerde blogs

Dienstverlening tot in de huiskamer

Dienstverlening tot in de huiskamer

Steeds meer organisaties omarmen de kansen die...
Waarom we met motiveren moeten stoppen.

Waarom we met motiveren moeten stoppen.

Inspirerend leiderschap bestaat uit drie...
RUST in De Mantel

RUST in De Mantel

Tot en met 24 april a.s. hangt er RUST in De...
Documenten... maar dan anders

Documenten... maar dan anders

(eerder op Digitaal Bestuur en mijn blog) Wat...

Verslag Wordcafé ambtenaar 2.0 dag. Thema HNW en organisatie Cultuur.

  Ruud Boxma
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 197
  Door Ruud Boxma 2437 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  De tafel ” de impact van HNW op de organisatiecultuur”
  Workshopleider:  Ruud Boxma

  Uitkomst: tips en tricks bij HNW organisatieverandering

  In drie rondes hebben alle deelnemers meegeholpen onderstaande conclusies te verzamelen..

  Nadat de term “Bits, Bites en Behavior” was gevallen, vroeg men zich af welke factoren van invloed zijn op een cultuurverandering.

  HNW maakt hele andere werkvormen mogelijk. Er werd gepleit om bij de overheid meer te experimenteren met niet-hiërarchische werkvormen. Waardoor men meer eigen verantwoordelijkheid zou kunnen gaan nemen. Het hebben  van een helder gezamenlijk doel oftewel de spreekwoordelijke “stip aan de horizon” wordt ook gezoen als een motivator om medewerkers aan te sporen. .

  Angsten en weerstanden:
  Men werd het er over eens dat de steun van de leidinggevende in dit proces van essentieel belang is. Er werd er op gewezen dat meer dan eens het middelmanagement niet kan overzien wat voor gevolgen de introductie van HNW heeft voor eigen en andermans functioneren. Kreten als “Ben ik nog wel nodig als manager?”, “zoals het is werkt het toch ook goed” en “heb ik nog wel voldoende controle” werden als niet helpende gedachten benoemd.
  Leidinggevenden kunnen zich bijvoorbeeld bedreigd voelen door controle- en statusverlies. Ook is de angst voor het onbekende een slechte raadgever.  Is er bijvoorbeeld bij het initiëren van HNW nog wel genoeg plaats voor managers? “Wellicht staat mijn baan op de tocht.” De conclusie was dat met managers goed gecommuniceerd moet worden hoe men de veranderingsprocessen wil doorvoeren. Steun van het MT naar de werkvloer werd daarbij als essentieel ervaren.

  Ook op de werkvloer spelen angsten en weerstanden een grote rol.

  Om voldoende  veiligheid  te creëren bij de introductie van het HNW benoemde men de volgende belangrijke punten:

  • Steun vanuit de organisatie.
  • Het communiceren van een duidelijke visie over HNW.
  • Besef dat de introductie van HNW een transitie proces is van regels en structuur naar meer vrijheden
   ( vgl SpiralDynamics  transitie Blauw naar Oranje)
  • Schep vanuit het MT de juiste kaders.
  • Geef steun aan early adapters, zij helpen de organisatie verder.
  • Fasciliteer een goede aansluiting van werk en privé)
  • Werk met een “doelsturend gezelsysteem” waarin oudere ervaren werknemers een jongere begeleiden. Beiden steken van elkaars kennis en kunde op.
  •  Beloon op 2.0 gedrag, niet door geldelijke beloning, maar door exposure en meer vrijheden.
  • Werk meer vanuit het dienstverleningsprincipe ipv het principe van “productiviteit”.
  • Functie of taakomschrijving wordt minder belangrijk, waar en met welke talenten ben jij inzetbaar?
  • Luister goed naar en haak in op de wensen van de “klant” (de burger).

   

  Vanuit bovenstaande conclusies werd het samenwerken tussen diverse overheden en het uitwisselen van talent en kennis als zeer waardevol ervaren. Men zou toe moeten groeien naar één overheid waar mensen met talent en specifieke ervaring overal hun steentje moeten kunnen bijdragen. Het oprichten van een netwerk waarin open data en mensen met de juiste talenten en expertise gevonden kunnen worden werd als zeer nuttig beschouwd. Daarmee rondden wij onze sessie af.

  Met dank aan ondermeer:

  Jan Kippers, Bart Schrooten, Irene Grootendorst, Inge Halder, Jan Hof en Astrid van Eekeren.

  Met vriendelijke groet:

  Ruud Boxma

     

  De opkomst van het worldcafé was wat magertjes. Het programma stond helaas niet aangekondigd op het gepubliceerde dagprogramma. Gelukkig kon er op het laatste moment nog een oproep gedaan worden om deel te nemen. Uiteindelijk hadden we de beschikking over circa 10 deelnemers verdeeld over drie tafels.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers