Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Adequate rechtsbescherming in het bestuursrecht

Adequate rechtsbescherming in het bestuursrecht

De bestuursrechter moet nadrukkelijker een rol...
Fundamentele rechten

Fundamentele rechten

Tijdens het AO over mensenrechten op 10 april...
Kennis uit de omgeving van Veiligheid & Justitie

Kennis uit de omgeving van Veiligheid & Justitie

signalering van V&J-relevante publicaties en...
Internetgovernance voor de Nederlandse overheid

Internetgovernance voor de Nederlandse overheid

De Adviesraad voor internationale vraagstukken...

Nederlands mensenrechtenbeleid

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 645
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1857 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Met kracht vooruit: reactie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken op de beleidsbrief 'Respect en recht voor ieder mens'

  De AIV is lovend over de beleidsbrief ‘Respect en recht voor ieder mens’ die minister Timmermans in juni aan de Kamer heeft aangeboden. In die beleidsbrief wordt onder meer de nadruk gelegd op het belang van geloofwaardigheid voor effectiviteit, door binnen Nederland het goede voorbeeld te geven: practice what you preach. Daartoe bespreekt de AIV de volgende thema’s:

  • Vrijheid van meningsuiting: Het kabinet zou explicietere stappen kunnen nemen om te bevorderen dat de vrije toegang tot cruciale communicatieinfrastructuren en -diensten, zoals het internet, wereldwijd (als mensenrecht) wordt gewaarborgd. Ten onrechte wordt er geen aandacht besteed aan bescherming van vertrouwelijkheid van electronische communicatie (email briefgeheim)
  • De AIV vraagt meer aandacht voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
  • Ontwikkelingssamenwerking: “veel mensenrechtenschendingen zouden kunnen worden voorkomen door juridische en semi-juridische instituties en overheidsinstanties, die voldoen aan basiseisen als onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en afwezigheid van cliëntelisme en corruptie. Daarbij mag niet worden vergeten dat ook het realiseren van het burgerrecht op stootvaste, onafhankelijke rechtspraak en op overheidsinstanties als een Ombudsman en een Rekenkamer vraagt om forse investeringen.”
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: er zouden wereldwijd effectieve juridische, semi-juridische en niet-juridische ‘terugvalmechanismen’ moeten komen zodra zelfregulering niet blijkt te werken.

  “Voor een waarborging van mensenrechten in de maatschappelijke en bestuurlijke realiteit is het ook noodzakelijk dat zowel onder burgers als bij overheidsfunctionarissen het besef leeft van de waarde en het belang van grondrechten. Daarom zou mensenrechteneducatie naar de opvatting van de AIV nog meer dan al het geval is, een prioriteit moeten worden, zowel in opleidingen voor overheidsfunctionarissen als in de algemene basisvorming voor alle burgers, in Nederland en in het buitenland. Ook kan mensenrechteneducatie instrumenteel zijn tegen intolerantie en discriminatie.”

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers