Pleio

Engels | Nederlands

Jasper

  Peter Paul J. Doodkorte
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 1157
  Door Peter Paul J. Doodkorte 1836 dagen geleden Reacties (1)

   0/5 Sterren (0)

  Jasper
  • Zoek geen grote woorden als het met een klein gebaar ook kan

  Volgens onderzoek verwerken wij een beeld 60.000 keer sneller dan tekst. In minder tijd begrijpen én onthouden we meer van de boodschap. De meeste mensen denken in beelden. Goede visuele content – of content die een beroep doet op de verbeelding – versterkt de boodschap.

   ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’ Vaak zijn daarvoor geen grote woorden nodig. Volstaat een klein gebaar of een korte, krachtige boodschap. Dat laatste besefte ik deze week eens te meer door een (kort) radio-interview…

  Wat gaat er gebeuren als het budget voor de jeugdzorg bij de gemeenten terechtkomt. Zoals het kabinet wil? Deze week werd daarover gesproken in de Tweede Kamer. Aanbieders van jeugd- en opvoedhulp vrezen met grote vreze. Is er dan nog wel geld genoeg om kinderen die dat écht nodig hebben naar de jeugd-GGZ te laten gaan? Volgens de brancheorganisatie GGZ Nederland wordt de overheveling een ramp voor kinderen en hun ouders.

  GGZ Nederland probeerde de afgelopen maanden afspraken te maken met de overheid over het waarborgen van de door haar leden geleverde jeugd- en opvoedhulp. Inmiddels heeft de organisatie er geen vertrouwen meer in dat die afspraken er nog (op tijd) komen. En dus werd de start van het Kamerdebat gebruikt voor een (laatste?) ultieme poging het tij te keren. Omdat de tot dan toe gehanteerde argumenten geen soelaas lijken te bieden, wordt daarvoor een spookbeeld gecreëerd: gemeenteambtenaren die zich – volgens de koepel – al na een zesdaagse cursus de autoriteit toe-eigenen om te mogen indiceren.

  Omdat ik beledigingen zie als argumenten van hen die ongelijk hebben of dreigen te krijgen, weersta ik de neiging om het protest te kwalificeren. Ik volsta met de opmerking het te betreuren dat de toon van het debat door de gebruikte kwalificaties en bewoordingen hierdoor onnodig scherp wordt. Zeker, omdat met een veel kleiner – en beschikbaar! – gebaar wellicht een veel beter effect zou hebben.   

  Want, terwijl de lobbyisten van de GGz in Den Haag hoog van de toren bliezen, zond Radio 1 een reportage van (slechts) zes minuten en 17 seconden uit. Dit item sprak velen tot de verbeelding! Verslaggever Robert Jan Booij zocht Jasper uit Nieuwe Pekela op. Jasper, veertien jaar oud, is geholpen is door GGZ Jeugdinstelling Molendrift. Het gesprek van Robert Jan met Jasper was een feest voor de luisteraar (http://www.radio1.nl/items/87540-wat-moet-jasper-zonder-specialistische-hulp). Hij was in zijn eentje indringender én overtuigender dan alle andere protestgeluiden die daarvoor én daarna door de ether slingerden. Niet in de laatste plaats ook, doordat de interviewer de juiste sfeer wist te creëren. Gewoon, door adequate ‘basiscommunicatie’:  sensitieve responsiviteit, gebaseerd op aandacht, warmte en welgemeende emotionele steun door (kleine) vragen!  Met grootse antwoorden als gevolg.

  De krachtige betekenis van goede ‘basiscommunicatie’ stond ook centraal tijdens een workshop over de omvorming van het sociaal domein.  Ik mocht deze onlangs verzorgen voor een groep van communicatieadviseurs van gemeenten en aanbieders van jeugd- en opvoedhulp in Gelderland. De conclusie van die bijeenkomst: stop met te proberen het stelsel of de structuur uit te leggen. Sluit aan op de leefwereld van de mensen voor wie het stelsel bedoeld is. De boodschap komt duidelijker over wanner je daarvoor geen grote woorden zoekt, maar juist een klein gebaar. Daarbij zijn praktische voorbeelden, verbeeldingen en metaforen effectiever en krachtiger. Omdat zij het beroep op de ratio en het gevoel van de ontvanger hanteerbaar maken. En appelleren aan het creatieve vermogen. Juist dat biedt structuur. Omdat dit het bestaande denkpatroon kan doorbreken. Het gebruik van metaforen bijvoorbeeld biedt inzicht dat meer van het hart komt dan van het hoofd.

  Dat bleek mij ook toen ik later in de week op verzoek van de AIT in gesprek mocht met een zaal vol met professionele video-hometrainers1 (video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB)) . Zij benutten de inzet van ‘basiscommunicatie’ om de kwaliteit van het contact – tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en opvoeders en kinderen en tussen professionele begeleiders onderling – te verbeteren. Hun werk is gebaseerd op het principe van ‘oog voor het initiatief’ en het geven van een passend antwoord daarop. Zij onderkennen hoe belangrijk het is dat deze initiatieven herkend en werkelijk "ontvangen" worden. Positieve feedback, een prettige manier van ‘volgend leiderschap’, oogcontact, intonatie, gezichtsexpressie en houding zijn daarbij van doorslaggevende betekenis. Het (letterlijk) in beeld brengen van de  communicatie en contacten gebruiken zij daarbij als (uiterst effectief) hulpmiddel.

  Je gaat het pas zien, als je het door hebt. Met een goede afbeelding, foto of video – of een sprekend (want tot de verbeelding sprekend) interview als dat van Robert Jan met Jasper – geef je jouw boodschap extra kracht. Daarmee kun je laten zien dat jij de beoogde ontvanger van jouw boodschap begrijpt. Door ze emotioneel te raken, te verrassen, iets te leren of je met hen te identificeren. Dát zijn elementen voor goede communicatie. Communicatie waarmee je anderen kunt inspireren en verleiden. Zoals dat Jasper wel, en de GGz niet lukte.

  1 AIT ( Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling) is een non-profit organisatie die in 1998 is opgericht als rechtsopvolger van SPIN (Stichting Promotie Intensieve thuisbehandeling Nederland). Sedert het ontstaan van VIB in de jaren zeventig streven zij er naar om de VIB-methodiek succesvol toe te passen in steeds meer sectoren en de professionele kwaliteit te bewaken via een certificerings-systeem.  VIB is een verzamelnaam voor de methodiek die bijdraagt aan het bevorderen van professioneel handelen en communiceren van werkers in verschillende sectoren zoals thuiszorg en  jeugdhulp.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Marco Molenaar
    Marco Molenaar 1834 dagen geleden

    Peter Paul,

    Ik werd getriggerd door de eerste alinea. Welk onderzoek is dit? Kun je aangeven hoe dit is vastgesteld en hoe dit te verklaren is?

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers