Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Zorg voor slachtoffers van criminaliteit

Zorg voor slachtoffers van criminaliteit

De Fundamental Rights Agency heeft de zorg voor...
Fundamentele rechten in de EU

Fundamentele rechten in de EU

Met het verdrag van Lissabon werd het Europese...
Veiligheid in de EU en fundamentele rechten

Veiligheid in de EU en fundamentele rechten

In het veiligheidsdebat kan een...

Effectieve bestrijding van discriminatie en racisme

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 732
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1821 dagen geleden Reacties (2)

   0/5 Sterren (0)

  Etnische minderheden en vreemdelingen zijn in Europa vaak slachtoffer van allerlei vormen van criminaliteit en geweld. In de EU is er een Framework Decision on Racism and Xenophobia waarmee racisme wordt bestreden. Die Framework Decision zal op 28 november worden herzien, mede op basis van onderzoek van de Fundamental Rights Agency (FRA) naar slachtofferschap van hatecrimes. Op grond van de Framework Decision moet er in het strafrecht onderscheid worden gemaakt tussen misdrijven, op grond van racistische motieven voor misdrijven.

  Racistische motieven worden doorgaans afgeleid uit uitingen van de daders van misdrijven. Daarmee blijft de ervaring van slachtoffers onderbelicht. Wie slachtoffer wordt op basis van zijn identiteit, lijdt niet alleen onder de vernedering maar leeft ook in voortdurende angst dat hij/zij opnieuw slachtoffer zal worden. Als discriminatoir geweld wordt gelabeld als ‘rechts-extremistisch’ (terwijl rechts-extremisme vrij zeldzaam is) wordt een groot deel van de racistische criminaliteit gemist.

  Bij hate-crime zou er geen onderscheid gemaakt moeten worden naar het type vooroordelen. Zowel racistische als antisemitische, seksistische of homofobe en andere discriminatoire criminaliteit moet worden bestreden.

  Uit FRA-onderzoek blijkt dat er veel hate-crime voorkomt in de EU, en dat het schrikbarend ‘gewoon’ is. Grote groepen (tussen 6% en 21%)  Roma, Afrikanen, Joden, en LGTB rapporteerden in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer van een geweldsmisdrijf omwille van hun identiteit te zijn geworden.

  De FRA beveelt aan om slachtoffers van hate-crime inbreng te geven in het besluit om al dan niet te vervolgen, en om hen mogelijkheden te geven betrokken te zijn bij hoger beroep, als ze vinden dat de rechter onvoldoende heeft meegewogen dat het om hate-crime gaat.

  Institutionele vormen van discriminatie, bijvoorbeeld ingebouwd in politie-organisaties, komen voor. Expliciete mission statements, interne prestatie-onderzoeken en effectieve en onafhankelijke klachtmechanismen waarborgen daartegen.

  Verder valt er veel effect te verwachten van educatie en bewustzijnsbevordering, zowel van de algemene bevolking, als van kwetsbare groepen en van functionarissen die in aanraking komen met hate-crimes. Onderdeel van zulke educatie is geschiedenisonderwijs over de holocaust.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Hadewych
    Hadewych 1087 dagen geleden

    Racisme, xenofobie en gerelateerde intolerantie zijn wijdverspreid in de EU. Tegelijk wordt het sociale en politieke klimaat toleranter voor extremistische, racistische en xenofobe agendas. Dit heeft een negatieve impact op sociale cohesie en respect voor mensenrechten.

    Openlijke uitingen, zeker die van politici of opinieleiders, van racisme krijgen media-aandacht. Zelfs als dergelijke uitingen worden veroordeeld, worden ze door de media toch verspreid. Het effect wordt nog eens vergroot door de daaropvolgende verspreiding via sociale media.

    Met een combinatie van maatregelen kunnen discriminatie en haat-misdrijven worden bestreden:

    • Wetgeving
    • Effectieve handhaving van antidiscriminatieregelgeving
    • Bewustmaking van fundamentele rechten
    • Publieke tegenspraak tegen haatzaaien en etnische intolerantie
    • Goeie registratie van discriminatie en haat-misdrijven
    • Effectieve training van gezagsdragers en wetshandhavers
    • Dialoogprogramma’s voor verschillende groepen en gemeenschappen

    De eerste stap is vooral de erkenning dat discriminatie en xenofobie voorkomen en een kwalijke maatschappelijke impact hebben. Publieke functionarissen moeten zich er van bewust worden dat het geen probleem van of voor minderheden is, maar een maatschappelijk risico voor sociale cohesie en vertrouwen.

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers