Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Zigeuners

Zigeuners

Het thema van Justitiële verkenningen...
Straftoemeting en etniciteit

Straftoemeting en etniciteit

Verschillen tussen allochtone en autochtone...
Veilig uitgaan

Veilig uitgaan

Met de aanbevelingen uit onderzoek van Jelle...
Acceptatie van homoseksualiteit

Acceptatie van homoseksualiteit

Het SCP rapporteert om het jaar over de trends in...

Etnisch profileren door de politie

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 895
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1818 dagen geleden Reacties (3)

   0/5 Sterren (0)

  Bij proactieve identiteits- en verkeerscontroles worden burgers staande gehouden zonder dat zij verdachte zijn of er een specifieke aanleiding voor is. Amnesty International concludeert in haar onderzoek Proactief politieoptreden risico voor mensenrechten: Etnisch profileren onderkennen en aanpakken dat etnische minderheden vaker aan deze controles wordt onderworpen dan anderen. Dat draagt bij aan stigmatisering en negatieve beeldvorming van etnische minderheden. Het kan leiden tot een slechte verstandhouding tussen politie en etnische minderheden, wat ten koste van de effectiviteit van het politie-optreden kan gaan. Bovendien is het op grond van internationale verdragen verboden.

  Etnisch profileren door de politie leidt tot vernedering en stigmatisering. Als groepen burgers stelselmatig worden gediscrimineerd, kan dat leiden tot selffullfilling prophecies waarbij leden van de gediscrimineerde groep vaker blijken te voldoen aan het stereotype beeld, zowel door de bias in de selectie (criminele witte burgers worden niet geselecteerd en dus niet gezien), door slechtere kansen in de samenleving als gevolg van stigmatisering en daardoor een lage sociaal-economische status, als ook door negatieve zelfidentificatie.

  Er bestaan inmiddels apps waarmee burgers kunnen vastleggen hoe ze door de politie worden benaderd: http://www.nyclu.org/app en http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-05/01/stop-and-search-app

  Zie ook

  A guide for understanding and preventing discriminatory ethnic profiling van de Fundamental Rights Agency van de EU.

  Open Society Justice Initiative, Addressing Ethnic Profiling by Police A Report on the Strategies for Effective Police Stop and Search Project; Improving relations between police and minority communities by increasing the fairness, effectiveness, and accountability of police stops in Bulgaria, Hungary, and Spain, 2009

  Open Society ethnic profilingOpen Society ethnic profiling

  Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) general policy recommendation no 11 on combating racism and racial discrimination in policing, adopted on 29 June 2007 waarin uiteen wordt gezet wat ethnic profiling is, op welke manier dat gebeurt bij politiewerk en hoe het bestreden moet worden.

  ECRI discriminatie bij politiewerk.pdfECRI discriminatie bij politiewerk.pdf

  En ECRI Derde rapport over Nederland, goedgekeurd op 28 juni 2007.

  ECRI rapport NederlandECRI rapport Nederland.pdf

  Y. Blom, Ethnic profiling, 2006. Hierin wordt uitgelegd dat er twee problemen zijn met de praktijk van ‘etnisch profileren’: ten eerste veronderstelt ethnic profiling dat ras, etniciteit of religie altijd duidelijk herkenbaar en definitief is. Dit is echter niet waar. Het is goed mogelijk om mensen hier verkeerd op in te schatten. Ten tweede veronderstelt ethnic profiling een consistente relatie tussen ras, etniciteit of religie en criminaliteit.

  BlomBlom

  Politie & Wetenschap onderzoek waarin geweldsplegers worden geprofileerd, en dit artikel in het Tijdschrift voor de Politie.

  Zie ook de site van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit van de politieacademie, waar overigens (nog) nauwelijks aandacht wordt besteed aan de onderzoeken van AI of P&W.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Hadewych
    Hadewych 1092 dagen geleden

    Uit onderzoek blijkt niet dat de Nederlandse politie zich schuldig maakt aan etnisch profileren, maar veel burgers hebben wel de indruk dat er ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt naar etniciteit. Discrepantie tussen politiehandelen, de uitleg daarover door politiefunctionarissen, en de percepties van mensen op straat kan aanleiding zijn voor verlies aan vertrouwen en gezag.

    Door het informatiegestuurd werken worden soms hele etnische groepen als risicocategorie benoemd, en dat ondermijnt de bereidheid tot samenwerking met politie en OM.

    Er zou meer aandacht moeten worden besteed aan goede verbindingen met de sociale omgeving. Ook zou het beter zijn niet langer het begrip ‘etnisch profileren’ te gebruiken, omdat het verschillend wordt gedefinieerd en geinterpreteerd.

    • Hadewych
     Hadewych 1783 dagen geleden

     De FRA (fundamental rights agency van de EU) publiceerde een handboek voor politiemensen ter ondersteuning van gerechtvaardigd optreden.

     • Hadewych
      Hadewych 1784 dagen geleden

      Politie & Wetenschaponderzoekers Saharso en Svensson stellen, in tegenstelling tot Amnesty International, dat de politie niet aan systematisch etnisch profileren doet. Jongens uit etnische minderheden hebben wel meer politiecontacten dan andere Nederlanders, omdat zij zich zodanig gedragen dat ze vaker voldoen aan een profiel dat de aandacht van politie-agenten oproept: ze zijn vaker op straat en veroorzaken vaker overlast.

      Dat neemt niet weg dat het optreden van de politie door jongens uit etnische minderheden als discriminatie wordt ervaren, en dat ondermijnt het gezag en de noodzakelijke vertrouwensrelatie met de politie.

     Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers