Pleio

Engels | Nederlands

Elk mens is blij met iets anders

  Peter Paul J. Doodkorte
  Door Peter Paul J. Doodkorte 1837 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Elk mens is blij met iets anders
  • Ik ben gelukkig als mijn innerlijke kompas goed functioneert en zich niet afwendt van de mensen, hen welwillend bekijkt en aanvaardt (vrij naar: Marcus Aurelius 121-180, Romeins keizer en stoïstisch filosoof in "Ta eis heauton" (De dingen die je tegen jezelf zegt), VIII.43) 

  Jij zegt dat je mij probeert te begrijpen.

  Dat jij je ook echt wel in mij wil verplaatsen.

  Maar waarom ga jij dan toch altijd weer alleen van jezelf uit?

  Telkens weer geef je als antwoord: “Ja maar ík vind, ik voel.. en Ík denk …

  Alleen van jezelf uitgaan en denkende van niet, betekent

  dat jij de essentie van de ander mist.

  Zwartepieten. Wat hebben wij er de afgelopen weken weer stevig werk van gemaakt. Voor- dan wel tegenstanders van Zwarte Piet deden er alles aan, de ander het nodige te verwijten.  Voor- en tegenstanders vroegen en vragen begrip voor hun emoties. Net zoals de voorstanders dat deden en doen.

  Ik wil aan het dispuut over het sinterklaasfeest geen nieuwe mening toevoegen. Niet, dat ik die  niet heb. Maar het ventileren van mijn opvatting zal waarschijnlijk niet bijdragen aan het oplossen van dit vraagstuk.

  Desondanks houdt het zwartepieten van de afgelopen weken mij wel bezig. Maar dan vanuit het perspectief van wederkerigheid. In de vele discussies – die al snel gaan over (in)tolerantie, vrijheid van meningsuiting, discriminatie enzovoort – mis ik dat element (te) vaak. Iedereen heeft een mening. Wat zijn of haar goed recht is. Maar het lijkt wel alsof tegenwoordig iedereen dit recht in extreme en exclusief voor zichzelf opeist.

  Ik constateer bijvoorbeeld dat de voortdurende neiging tot het oprekken van het begrip ‘discriminatie’ juist een aanzwellende bron van discriminatie lijkt te worden. Net zoals de roep om meer tolerantie juist meer intolerantie oproept. Of het claimen van het recht op vrije meningsuiting. Zij doet de roep om het stellen van paal en perk daaraan omgekeerd evenredig toenemen. Anders gezegd: de grenzeloosheid waarmee wij elkaar menen te kunnen dan wel te moeten overtuigen van de juistheid van ónze opvatting  heeft – zo langzamerhand in alarmerende vorm – het tegenovergestelde effect.  

  Het lijkt alsof wij collectief falen op het concept van wederkerigheid. Steeds meer zie ik extreme emotionele uitingen verschijnen als reactie op een nieuwsbericht of mening. En ja, ik betrap mijzelf daar ook op.

  Het sinterklaasfeest is voor mij niks meer of minder dan een leuk kinderfeest. Dat anderen dat vervolgens menen te mogen duiden als een daad van discriminatie roept – onbedoeld – stevige gevoelens van agressie bij mij op. Waar halen ze het lef vandaan!  

  Kan ik dan niet begrijpen dat een ander zich ergert aan persoonlijke opvattingen of uitingen? Welzeker. Maar geldt dat omgekeerd dan niet? Ik vraag mij af, waar het naartoe gaat als wij dit niet keren. Niet in de laatste plaats, omdat ik ook mijzelf steeds vaker betrap op een – mij tot voor kort vreemd maar toenemend – gevoel van ergernis en intolerantie. Ik dreig een hekel te krijgen aan mensen – en hun opvattingen en uitingen – omdat zij met het claimen van ruimte daarvoor tegelijkertijd mij diezelfde ruimte (lijken) te ontzeggen. Ik denk dat wij ons onvoldoende realiseren dat juist ons eigen handelen bij anderen precies dat kan oproepen, wat wij nu juist niet wilden. In de breedste betekenis.

  Of ik de oplossing weet? Nee! Ik merk echter dat dit vraagstuk mij in toenemende mate puzzelt. Niet dat ik wil doemdenken. Maar reden tot overdreven optimisme heb ik evenmin. Wel ben ik ervan overtuigd dat de oplossing van dit vraagstuk niet ligt in grote debatten van en met voor- en tegenstanders. Ik verwacht meer en duurzamer effect van het echte gesprek. Van mens tot mens. En van de mate waarin wij ons durven en kunnen verplaatsen in de ander.

  Want laten wij eerlijk zijn: het is een door ons gecreëerde perceptie en interpretatie die ‘discriminatie’ een negatieve annotatie geeft.  In zijn oorspronkelijke betekenis betekent het letterlijk: ‘het maken van onderscheid’. En gaan wij  mensen daar niet juist – en wat graag – prat op: het unieke van ieder mens. Zo beschouwd is discriminatie dus helemaal niet onrechtmatig of negatief. Dat wordt het pas als wij de ander, zijn of haar standpunt of uiting als ‘minderwaardig’ kwalificeren.

  Iemand veroordelen om zijn/haar uiterlijk, afkomst, seksuele geaardheid, geloof etc. is niet eerlijk en bovendien helemaal nergens voor nodig. Beperkingen leggen wij onszelf op, als wij – om wat voor reden dan – elkaar niet de ruimte (durven) geven.

  Veel conflicten ontstaan door dom misverstand. Niet getoetste persoonlijke interpretaties van een uiting of gebeurtenis. Een conflict echter is pas een conflict als jij het ervan maakt. Door hoe jij een situatie, een opmerking  of een handeling interpreteert. Laten we dus eens beginnen met de vraag: wat beweegt jou. En vervolgens met de ander te delen wat jou beweegt. Niet met oogmerk de ander te overtuigen. Maar om de gedachtegang van de ander te leren kennen. Zo handelend kunnen wij – wederzijds – het gedrag of de opvattingen van de ander leren respecteren in plaats van te classificeren.

  In dat gesprek hoeven wij het conflict niet te mijden. Wel de grote woorden, verwijten of beschuldigingen. We moeten het niet over de persoon hebben, maar over de kwestie. En respect tonen (en vragen).  Respect is immers een kwestie van geven en nemen. En ja, dat kan alleen als de ander dat ook wil. Als er sprake is van wederkerigheid dus: 'Oké, jij wilt dit, ik wil dat. Daar moeten we samen uit kunnen komen.'

  Verras jezelf en je omgeving eens. Respecteer de ander zoals jijzelf gerespecteerd wilt worden.  De gelijkwaardigheid die wij wensen en vragen, kunnen wij alleen zo in stand houden dan wel realiseren. Onszelf niet als norm, maatstaf of slachtoffer zien. Het maakt het leven een stuk aangenamer. Gewoon, omdat elk mens blij is met iets anders.

  Zie ook: http://peterpauldoodkorte.wordpress.com/

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers