Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Big data en consumentendiscriminatie

Big data en consumentendiscriminatie

Big data heeft de kosten van gedetailleerde...
Jaarrapport mensenrechten in de EU 2014

Jaarrapport mensenrechten in de EU 2014

In het 2014-jaarrapport van de FRA wordt de...
Mensenrechten online

Mensenrechten online

In een expert paper behandelt Edri online...
Meningsvrijheid en uitingsvrijheid

Meningsvrijheid en uitingsvrijheid

Op 12 mei heeft de Europese Raad voor...

Netneutraliteit

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1805 dagen geleden Reacties (2)

   0/5 Sterren (0)

  Netneutraliteit is het principe dat ieder punt op het netwerk verbinding kan leggen met ieder ander punt op het netwerk, zonder onderscheid op basis van oorsprong, bestemming of type data. Het is nodig voor gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting, privacy, vrije informatiegaring, democratie, censuurbestrijding, vrije keuze, eerlijke concurrentie en innovatie, en om het wereldwijde web in stand te houden.

  Netneutraliteit wordt geschonden door niet-neutraal traffic management, door het selectief belemmeren of bevorderen van bepaalde verbindingen. Er zijn tal van redenen voor zulke schendingen, met name in de commerciële sfeer of vanwege censuurbelangen.

  Er is wel (neutraal) traffic management nodig, online verkeersleiding. Dat wordt geregeld via het Transmission Control Protocol (TCP) dat zorgt voor “flow rate fairness”.

  Ook regulering is noodzakelijk. De ‘vrije markt’ biedt onvoldoende mogelijkheden voor gebruikers en content-aanbieders om consumentenmacht te gebruiken om vrije toegang af te dwingen. Burgers zijn wel in toenemende mate afhankelijk van de stabiliteit, toegankelijkheid en integriteit van het internet om hun fundamentele rechten te doen gelden. “Het internet is niet slechts een technologie of een digitale markt” (IGF 2012).

  Het argument dat internet onbetaalbaar zou worden zonder commercieel traffic management gaat neit op, aangezien internetgebruikers al betalen voor de toegang tot het net.

  Soms eisen dezelfde politici die voor netneutraliteit pleiten, dat er gefilterd of geblokkeerd wordt voor rechtshandhavingsdoeleinden.

  Nederland is het eerste Europese land (het tweede land ter wereld) dat netneutraliteit wettelijk heeft vastgelegd.

  Hier een artikel over regulering van het internet, weliswaar door een Amerikaanse instantie maar ook relevant voor Europa. Onder meer wordt uitgelegd hoe netneutraliteit is bedreigd in het verleden, en wat er mis kan gaan met regulering: “It’s a hard problem, and building solutions to resolve it is going to remain challenging. But here is one guiding principle: any effort to defend net neutrality should use the lightest touch possible, encourage a competitive marketplace, and focus on preventing discriminatory conduct by ISPs, rather than issuing broad mandatory obligations that are vulnerable to perverse consequences and likely to be outdated as soon as they take effect.”

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Hadewych
    Hadewych 1637 dagen geleden

    De VS voeren nu nadrukkelijk de mogelijkheid in om onderscheid te maken. Omdat de rechter heeft vastgesteld dat internet geen 'utility' (voorziening van openbaar nut, zoals drinkwater, electriciteit e.d.) is, moet de overheid het behandelen als een vrije marktgoed, en dus vrije concurrentie, vrije handel en prijsontwikkeling toestaan.

    • Hadewych
     Hadewych 1707 dagen geleden

     Het nieuwe EP zal te maken krijgen met een groot aantal voorstellen met een impact op burgerrechten, innovatie en internetgovernance:

     IPRED

     Het voornemen is om rechthebbenden (eigenaars van intellectuele producten, juristen, Stichting Brein e.d.) meer mogelijkheden te geven om onrechtmatig kopiëren te bestrijden. Vanwege privacy en vrijheid van expressie wordt hier argwanend naar gekeken.

     Strafrechtelijke handhaving van intellectueel eigendom

     De straffen voor illegaal kopiëren worden geharmoniseerd in lijn met de voorstellen uit deel 4 van ACTA.

     Copyright in de informatiesamenleving

     Het Europese beleid laat erg veel ruimte voor verschillende interpretaties door lidstaten, wat rechtsonzekerheid in de hand kan werken. Bovendien maakt het software legaal die vrij internetgebruik beperkt.

     Dataretentie

     Volgens de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie is de Richtlijn onverenigbaar met EU-recht, namelijk met de in het Handvest gestelde eis dat iedere beperking op de uitoefening van een grondrecht bij wet moet zijn gesteld. Ondertussen is er een motie in het EP ingediend volgens welke ook zoekmachines data zouden moeten gaan bewaren.

     Persoonsgegevens

     Er is enorm gelobbied tegen het nieuwe framework voor bescherming van persoonsgegevens, en inmiddels is het onzeker of de nieuwe Verordening van kracht zal worden. Staatssecretaris Teeven gaf in het AO van 12 februari aan dat hij twijfels heeft over de instemming van een aantal grote lidstaten.

     TTIP

     “Investor-state dispute resolution” (ISDS) zou tribunalen creëren die het recht aan bedrijven geven om een zaak aan te spannen tegen nationale wetgeving.

     Notice and action

     De EC heeft richtlijnen over het verwijderen van mogelijk illegale online content, door internetbedrijven.

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers