Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Maten voor gemeenten

Maten voor gemeenten

De gemeenten in Nederland gaven in 2012 samen...
Prestaties van de publieke sector

Prestaties van de publieke sector

Uit het SCP-persbericht over Public sector...
Begroting VenJ

Begroting VenJ

De Algemene Rekenkamer roept VenJ op meer, en...
Continu onderzoek burgerperspectieven

Continu onderzoek burgerperspectieven

Nederlandse burgers zijn somber, sinds een paar...

Gemeentelijke prestaties

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1817 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Jaarlijks biedt het SCP een overzicht van prestaties en uitgaven van de lokale overheid. In de periode 2006-2011 stegen de gemeentelijke uitgaven sneller dan de productie, maar in 2011 daalden de uitgaven fors. De uitgavenstijging ging veelal gepaard met kwaliteitsverbetering, met name op het terrein van veiligheid, cultuur en gezondheidszorg.

  Het taakveld openbare orde en brandveiligheid omvat bij de gemeenten vier activiteiten: branden bestrijden, rampen voorkomen, politie-inzet voor het handhaven van de openbare orde en overige lokale veiligheidsactiviteiten. Van de 1,8 miljard euro die gemeenten in 2011 uitgaven aan dit taakveld had bijna twee derde betrekking op het onderdeel brandweer.

  Een mogelijke maat voor de effectiviteit van de brandweer is de waarde van de goederen die door brand verloren zijn gegaan. Deze is tussen 2006 en 2008 nominaal opgelopen van 715 miljoen euro naar 1007 miljoen euro en daarna weer gedaald naar 764 miljoen euro in 2011.

  Het percentage opgehelderde misdrijven tegen de openbare orde is gestegen van rond de 60% in 2006 naar rond de 70% in 2011, en het percentage opgehelderde misdrijven tegen het openbaar gezag is gestegen van 78% in 2006 naar 86% in 2011.

  De openbare veiligheid in gemeenten kent enkele positieve en enkele minder positieve ontwikkelingen. Bij openbare orde zien we dat de politie erin slaagt steeds meer misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag tot een oplossing te brengen. Bij de veiligheidsgevoelens van burgers zien we dit echter niet terug. Het aantal burgers dat zich in het algemeen of in de eigen buurt onveilig voelt, blijft nagenoeg constant, evenals het aantal burgers dat tevreden is over het functioneren van de politie in de eigen buurt. Bij de brandweer zien we dat zij er iets beter in slagen om op tijd bij brandmeldingen te arriveren. Het totale schadebedrag vertoont grote schommelingen in de tijd, maar is in de waargenomen periode per saldo nagenoeg gelijk gebleven. Al met al wordt de handhaving van de openbare orde en de bestrijding van branden steeds duurder, maar het is niet goed te duiden of de toegenomen effectiviteit en kwaliteit van politie en brandweer deze kostenontwikkeling kunnen rechtvaardigen.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers