Pleio

Engels | Nederlands
 • BLOGS
 • VAN DE BERMUDA-DRIEHOEK NAAR EEN GOUDEN DRIEHOEK
Gouden driehoek

Gouden driehoek


 0/5 Sterren (0)

Van de Bermuda-driehoek naar een Gouden driehoek

  P.P. Verroen
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 405
  Door P.P. Verroen 1813 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Gouden driehoek 

  Van de Bermuda-driehoek

  De relatie tussen bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties lijkt in veel organisaties helaas op een Bermudadriehoek, waarin de compliance en de performance van klanten én van medewerkers verdwijnt, omdat er onvoldoende interactie is tussen bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties:

  • Veranderingen in de procesarchitectuur houden te weinig rekening met de uitvoering, de uitvoering van bedrijfsprocessen houdt te weinig rekening met de klant.
  • Er is te weinig terugkoppeling van klantreacties naar bedrijfsprocessen , er is te weinig terugkoppeling van ervaringen in de proces-uitvoering naar de procesarchitectuur.

  Die gebrekkige interactie is fnuikend voor de bereidheid en voor het vermogen van klanten en van medewerkers om bedrijfsprocessen zo uit te voeren, dat de organisatie-doelen bereikt worden: hun compliance & performance


  Naar een Gouden driehoek

  Wij denken de compliance met en performance van uw organisatie drastisch te kunnen verbeteren, door bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties in één “gouden” driehoek te integreren.

  Om die integratie mogelijk te maken, modelleren we:

  • Bedrijfsprocessen in de Tractatus Logico-Processus (TLP)
  • Werkinstructies in Procesgidsen
  • Klantreacties -met hun terugkoppelingen- in KAART.

  In de Gouden driehoek zijn de drie modellen geoptimaliseerd om met elkaar te communiceren en te interacteren, en elkaar zo te versterken.
  Al doende vergroten de drie vlakken van de driehoek de compliance en de performance van klanten én van medewerkers –om uw bedrijfsdoelen efficiënt te kunnen bereiken.

  De TLP ontwerpt bedrijfsprocessen zo, dat de organisatiedoelen er efficiënt mee gehaald kunnen worden, dat processen goed uitvoerbaar zijn, en dat processen zo klantvriendelijk mogelijk zijn.
  Bijzonder zijn de afleiding van bedrijfsprocessen uit een logische cascade van organisatiedoelen, en de logische relatie tussen verschillende juridische, beleids- en uitvoeringsparadigma’s.

  Procesgidsen beschrijven alle stappen die medewerkers, applicaties en klanten zetten moeten, om het proces goed te laten verlopen.
  Bijzonder zijn de scheiding van stappen en referenties, het incorporeren van klant-acties in de bedrijfsprocessen en de terugkoppelmogelijkheden op een bedrijfsinternet.

  KAART koppelt klantervaringen vanuit diverse kanalen terug naar de Procesgids.
  Bijzonder zijn de voor verschillende kanalen eenduidige protocollen, de uitgebreide ontsluitingsmogelijkheden van klantinformatie en de constante terugkoppeling van de klantreacties naar eigen systemen én naar Procesgidsen.


  Een gouden aanpak

  Vijf onderscheidende kenmerken van onze aanpak:

  • Integratie van bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties,
   zodat constante verbetering van compliance en performance mogelijk wordt.
  • Integratie van klantstappen in het bedrijfsproces,
   zodat de communicatie met de klant over en in dat proces duidelijker wordt.
  • Integratie van Compliance & Performance van medewerker én klant,
   zodat echt van buiten naar binnen gewerkt kan worden –en weer terug.
  • Concentratie van alle “content” in 1 bron: de Procesgids,
   zodat  verantwoordelijkheid en beheer eenduidig geregeld kunnen worden.
  • Een logische cascade in de TLP van wetgeving naar uitvoering,
   zodat heldere audits naar de AO/IC-IB mogelijk worden,
   én zodat constante beredeneerde kwaliteitsverbetering van wet- en regelgeving naar uitvoering mogelijk wordt -en vice versa.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers