Pleio

Engels | Nederlands
 • BLOGS
 • MENSKRACHT
 • HOE ‘MOEILIJKE’ WERKZOEKENDEN IN LIMBURG AAN EEN BAAN WORDEN GEHOLPEN
Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

Zijn we ons bewust van de risico's van cybercriminaliteit?

Zijn we ons bewust van de risico's van cybercriminaliteit?

Cybercriminaliteit als ook digitale spionage...
Leert een organisatie dagelijks bij?

Leert een organisatie dagelijks bij?

Werkend leren is effectief en doelmatig en zorgt...

Hoe ‘moeilijke’ werkzoekenden in Limburg aan een baan worden geholpen

  Henk Thielens
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 1027
  Door Henk Thielens in de groep Menskracht 1801 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  De feiten op een rij

  • Wat: Bemiddeling werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Waar: Zuid-Limburg.
  • Doel: 40 regionaal in 2013 (1.200 landelijk).
  • Resultaat: Doelstelling ruim gehaald, verdubbeling haalbaar voor eind december 2013.
  • Financiering: Zonder extra bijdrage, vanuit reguliere bemiddeling.
  • Personele inbreng: Niet extra. Reguliere werkzaamheden UWV (circa 14 bedrijfsadviseurs en manager werkgeversdienstverlening) en Manpower (6 regionale consultants).

  UWV en Manpower werken sinds februari 2013 samen om jaarlijks 1.200 werkzoekenden aan een baan te helpen. Vooral mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben prioriteit. Per regio vraagt dat om een eigen invulling. In Zuid-Limburg ligt de nadruk op resultaatgerichte bemiddeling via banenmarkten, met 55-plussers en werkzoekenden die langer dan drie maanden werkloos zijn.

  De regionale aanpak stond op 3 december in de ochtend centraal tijdens een werkbezoek, vooruitlopend op het landelijk congres Duurzaam werken aan werk over publiek-private samenwerking van UWV, VNG en ABU. Daarbij brachten de deelnemers, waar ik er ook een van was, een bezoek aan het bedrijf Medtronic dat een vestiging heeft in Heerlen en Kerkrade. In 2012 zijn hier vanuit de samenwerking 38 werkzoekenden geplaatst. “Duurzame uitstroom, want 31 werken er nog steeds. De rest is doorgestroomd naar ander werk, of uitgestroomd, maar wel mét meer werkervaring”, zegt manager werkgeversdienstverlening Chris Peters van UWV.

  Regionale insteek
  De samenwerking bestaat al langer dan de landelijke samenwerking tussen Manpower en UWV die begin 2013 werd bekrachtigd met een convenant. Sinds 2011 wordt in Zuid-Limburg gewerkt aan gezamenlijke werkgeversdienstverlening en duurzame samenwerking. De regionale samenwerking concentreert zich vooral rond banenmarkten van het Werkgevers Servicepunt. In 2011 vooral nog gericht op gezamenlijke aanwezigheid en ‘performance’. Sinds 2012 met extra focus op plaatsingen en resultaat. “Daarmee zijn goede resultaten bereikt in een slechte markt”, typeert Peters. “De exacte aantallen zijn moeilijk vast te stellen, vanwege de doorlooptijd en omdat met meerdere uitzendorganisaties wordt samengewerkt. Hoe iemand precies uitstroomt, is soms lastig te bepalen.”

  Matchen op competenties
  Na een doorlooptijd van vijf maanden realiseerde alleen Manpower over 2012 al veertien plaatsingen. Voor 2013 is de hogere jaardoelstelling van Manpower (40 bemiddelingen) ook al gehaald (in juni). “We gaan nu voor de verdubbeling en kijken bijvoorbeeld ook naar doelgroepen die nog moeilijker te bemiddelen zijn”, zegt Reinier op den Kamp, manager social development bij Manpower.  Verwacht wordt dat de uitstroom op het einde van het jaar rond 70 personen zal uitkomen.
  De focus op plaatsingen blijkt ook uit de voorselectie van deelnemende kandidaten. In 2011 kwamen nog 3.500 werkzoekenden naar banenmarkten voor kennismaking met werkgevers. In 2012 slechts 550, maar dus wel met veel meer plaatsingen.
  Op dit moment matcht Manpower vanuit de reguliere bemiddeling kandidaten uit de doelgroepen van UWV. Met regionale vacatures als uitgangspunt. Tijdens het werkbezoek was er veel belangstelling voor het matchen op competenties. Peters: “De labels van doelgroepen werken averechts en leiden af van hun competenties.” Op den Kamp van Manpower: “Iemands achtergrond telt niet. Is het een goede kandidaat? Dat telt.” De nadruk ligt dus op het tot stand brengen van de juiste match in competenties en niet op de achtergrond. Ook bij Medtronic was er achteraf verbazing over de achtergrond van de nieuwe medewerkers. Peters: “De doelgroepen uit de bijstand hebben een negatief imago bij werkgevers. Je daartegen verweren, helpt niet. Bemiddelen wel.”

  Mijn conclusie is dat dit alleen kan lukken als er een goede samenwerking en vertrouwensbasis is ontstaan tussen samenwerkende partijen. Dat die er is bleek overduidelijk uit de gemeenschappelijke organisatie en de presentaties tijdens het werkbezoek bij Medtronic.

  Grotere afstand
  Voor de regionale samenwerking is bewust weinig officieel vastgelegd. Peters: “Het is een gentlemen’s agreement op één A4’tje. Met ruimte om de samenwerking te laten groeien. Uiteindelijk zijn het de personen die het doen. Bij ons is de essentie: samen vooruitkijken en de actualiteit voorblijven. Met actualiteit wordt vooral bedoeld de ontwikkeling op de arbeirdsmarkt.  Men kijkt samen wat belangrijke thema’s zijn en wat men daar komend jaar samen voor doen kan.
  Voor 2014 broeden UWV en Manpower in Zuid-Limburg op verdere verdieping van de samenwerking. Waarschijnlijk gericht op werkzoekenden met een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

  Leonie Oosterwaal, die namens de ABU bij het werkbezoek was, viel het op dat aanwezige vertegenwoordigers van gemeenten verbaasd waren dat veel bedrijven een deel van hun werk flexibel invullen met uitzendkrachten en dat zij zich dus veel meer moeten richten op uitzendorganisaties. “Het was een prachtig inspirerend ochtendprogramma bij Medtronic. Je merkt dat aanwezigen veel van de samenwerking van UWV en Manpower opstaken. Er kwam zelfs ter sprake om een regionaal arbeidsmarktplatform te starten waarbij UWV, gemeenten en uitzendorganisaties gezamenlijk de problematiek in de regio aanpakken. Ook ideeën over het koppelen van werkgevers (inleners) en het creëren van een arbeidspool kwamen voorbij.
  De rondleiding bij Medtronic was indrukwekkend -wat een enorm distributiecentrum- en leuk, om in het bedrijf te kijken waar de mensen waar het om gaat aan het werk zijn. Het was een topprogramma in Heerlen. ”

  Na het bedrijfsbezoek bij Medtronic moet ik eerlijk bekennen dat wij soms niet echt goed weten wat de potentie van bedrijven is en hoe wij daar als overheid in publieke/private samenwerking gebruik van kunnen maken. Medtronic is marktleider m.b.t ontwikkeling van medische technologie, actief in 140 landen, heeft ongeveer 46.000 werknemers met een omzet van 3,5 miljard en heeft haar centrale distributiecentrum dat de hele wereld bedient op het industrieterrein Avantis in de gemeente Heerlen. Vanaf deze plek gaan iedere dag zo'n 3000 bestellingen de deur uit naar alle landen in de wereld.  

  Tijdens de rondleiding in het hypermoderne bedrijf waren er en passant verschillende dingen die mij opvielen:

  1. duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid zijn in de werkpraktijk van Medtronic springlevend en zichtbaar in de dagelijkse bedrijfsvoering. Toen ik er was zag ik met eigen ogen dat bijvoorbeeld het werken in het distributiecentrum voor zo'n 20 minuten werd onderbroken door de aanwezigen om samen groepsgewijs in de tijd van de baas gymnastische (rekkings)oefeningen te doen. Een groot deel van de werkplekken is ook onlangs vervangen door nieuwe aangepaste 'stawerkplekken'. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat 8 uur zittend werk zeer slecht is voor de gezondheid. Ziekte neemt toe en de kans om vroegtijdig te overlijden stijgt met 40%. Als mensen dus minder stil zitten en tijdens werk meer in beweging kunnen zijn dan zal dit de gezondheid ten goede komen. En al was het voor sommigen even wennen, na verloop van tijd bleek volgens een medewerker van Medtronic dat de meesten de extra beweging en de nieuwe werkhouding toch  positief waarderen. Het ziekteverzuim bij Medtronic is overigens al jaren zeer laag (maximaal 2,3 %).
  2. Er is in het gebouw van Medtronic een ideeënwand waar mensen via briefjes suggesties en verbetervoorstellen kunnen doen die iedereen kan lezen. Bij de uitwerking van suggesties kan men ondersteuning krijgen van specialisten en er wordt op basis van de te verwachten kosten en baten goed over nagedacht door de indieners voordat implementatie van het idee wordt voorgesteldt. Mij viel op dat er in heel veel bakjes met papieren waren gevuld met verbetersuggesties, waaruit blijkt dat er een grote betrokkenheid is van de kant van de werknemers om bestaande processen te verbeteren.  
  3. Kwaliteit is een belangrijk issue dat in de gehele Medtronic-organisatie wordt omarmd. Jaarlijks worden er awards uitgereikt aan personen die in preventieve zin actie hebben ondernomen om het gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau te handhaven c.q. te verbeteren. Men is er zich sterk bewust van de ketenafhankelijkheid in het bedrijf en dit veronderstelt dat er op alle niveaus in de organisatie flink geïnvesteerd wordt in research, innovatie, (kennis)ontwikkeling en samenwerking. Niet alleen op wetenschappelijk (top)niveau, maar ook in het distributiecentrum zie je dit. Alle medewerkers zullen daar bijvoorbeeld binnen 2 jaar via (interne) bijscholing op minimaal mbo niveau worden gebracht.
  4. Er wordt jaarlijks een productiviteitsverhoging van 5% nagestreefd en de gehele organisatie wordt op allerlei manieren geprikkeld en uitgedaagd hierin een bijdrage te leveren.    
  5. De mission statement van Medtronic kent twee hooddoelstellingen die al 50 jaar oud is en die nog steeds actueel zijn: 'to leverage our resources, assets, and expertise to catalyze dramatic improvement in the lives of those affected by chronic disease, and to operate responsibly in all facets where our business intersects with society'. Deze leads zijn zichtbaar en springlevend in het bedrijf aanwezig in:

  Global Leadership in Addressing Chronic Disease

  With expertise in treating a range of chronic illnesses – including heart disease and diabetes, two of the four leading chronic illnesses globally – Medtronic is uniquely positioned to help decrease the number of lives affected or lost worldwide.

  Collaborative Culture of Innovation

  By promoting an innovative culture and fostering collaboration among our employees, physicians, engineers, regulators, non-governmental organizations and patients, we develop cutting-edge products, therapies and programs that multiply our impact.
   

  Responsibility in the Marketplace

  Through enterprise-wide programs, Medtronic continually drives product and service quality and best practices throughout our supply chain.
   

  Total Employee Engagement

  Medtronic maintains a competitive advantage by attracting and fully engaging diverse and dedicated talent at every level of the company.
   
   

  Tot slot.

  Interessant zal zijn om de ontwikkeling van de Publiekprivate samenwerking (PPS) in de gaten te houden, want de in 2013 bereikte (regionale) resultaten zijn veelbelovend.  En hopelijk lukt het om in 2014 op de ingeslagen weg door te gaan zodat nog grotere groepen 'moeilijke' werkzoekenden hier voordeel van heeft en nemen veel gemeenten deze PPs-samenwerking ook over omdat er zo met bestaande middelen zonder extra geld veel bereikt kan worden.    
   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers