Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Meningen en beelden van burgers

Meningen en beelden van burgers

Het afgelopen jaar zijn de zorgen over integratie...
Monitors criminaliteit en rechtshandhaving

Monitors criminaliteit en rechtshandhaving

Door Jaap de Waard samengesteld overzicht ...
Burgerparticipatie: van inspraak naar big society?

Burgerparticipatie: van inspraak naar big society?

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid...
Opvoeding in migrantengezinnen

Opvoeding in migrantengezinnen

Een op de zeven ouders met minderjarige kinderen...

Sociale staat van Nederland

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 460
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1800 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Iedere twee jaar brengt het SCP De sociale staat van Nederland uit. Volgens deze monitor is de armoede tusen 2008 en 2012 toegenomen van 5% naar 7%, en was er tussen 2010 en 2012 voor het eerst in dertig jaar een verslechtering van de kwaliteit van leven in Nederland. Veel bezuinigingen zullen pas na 2013 hun beslag krijgen, dus te verwachten is dat de leefsituatie nog verder achteruit zal gaan. De achteruitgang treft vooral de kwetsbaarste groepen: laag opgeleiden, mensen met een laag inkomen, zonder werk of met een slechte gezondheid.

  Het opleidingsniveau van de bevolking is hoog, vergeleken met andere landen. Steeds meer jongeren behalen een startkwalificatie.

  85% van de Nederlanders is (zeer) gelukkig.

  Er waren geen grote veranderingen in het criminaliteitsniveau. In 2012 werd 20% van de Nederlanders slachtoffer van een misdrijf. De daling die in 2009 is ingezet, zet dus door. Slachtoffers zijn behoorlijk tevreden over de ‘instanties’, met name over SHN.

  37% van de Nederlanders voelt zich wel eens onveilig. Het aandeel ‘blauw op straat’ in het totale politiepersoneel nam toe. Per 100.000 inwonders heeft Nederland 238 executieve politiemensen.

  Het vertrouwen in de media is hoger dan het vertrouwen in politieke instituties. Politieke betrokkenheid onder Nederlanders is in vergelijking met andere Europese landen, hoog. Vooral ‘progressieven’ participeren actief, onder meer in de beleidsontwikkeling.

  De meeste Nederlanders zien geen toename van maatschappelijke tegenstellingen. In 2012 waren Nederlanders iets positiever over immigratie dan in 2008.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers