Pleio

Engels | Nederlands
Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

Deutsche Gründlichkeit levert woonkwaliteit en lage energielasten!

Deutsche Gründlichkeit levert woonkwaliteit en lage energielasten!

Passiefhuis= toekomstzekere investering voor...
Wat is duurzaam in gebiedsontwikkeling? Geen hutspot ...

Wat is duurzaam in gebiedsontwikkeling? Geen hutspot ...

Duurzaamheid blijft onlosmakelijk verbonden met...

Hoe de burger de energie-revolutie zelf invult!

  Henk Thielens
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 1041
  Door Henk Thielens in de groep Menskracht 1796 dagen geleden

   5/5 Sterren (1)

  image

  In de ‘burger aan zet’  wordt via rapportages op locatie, interviews en achtergronden de stand van de burgerkracht in Limburg in kaart gebracht.  Door de bestaande initiatieven te beschrijven wil de redactie succesfactoren  als het om burgerparticipatie gaat vastleggen, evenals manieren waarop struikelblokken kunnen worden overwonnen. De  ‘burger aan zet’ kan gevolgd worden via de Facebookgroep Samen_Leven. Deze blog sluit aan op het gedachtengoed dat met de artikelenreeks wordt ontsloten.  

  De komende weken zal periodiek in een serie blogs hier op Pleio worden beschreven hoe mens- en burgerkracht de energie-revolutie invult.  

  image

  Ontwikkelingen die aan de orde zullen komen zijn:

  1. Autarkisch wonen.  Wat is de betekenis van menskracht, de rol van de burger, het bedrijfsleven,  maatschappelijke organisaties en de overheid?

  2. Praktijkvoorbeelden en (wetenschappelijke) onderzoeksresultaten.

   De Nederlandse woningbouwsector wordt vaak beschreven als conservatief en weinig innovatief. De afgelopen jaren is de innovatiesnelheid toegenomen en worden stappen gezet om de problemen die het innoverend vermogen van de sector beperken op te lossen. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van innovatieve technologieën en bouwconcepten, innovatieve  manieren van ketenintegratie en verdere automatisering van het bouwproces met bijvoorbeeld Building Information Modelling (BIM). Deze zoekrichtingen komen allemaal voort uit een eigen overtuiging van wat de huidige problemen in de bouwsector zijn. De vraag is echter wat daadwerkelijk de fundamentele problemen zijn die het innoverend vermogen van de woningbouwsector beperken. Meningen over wat de fundamentele innovatieproblemen en de daarbij behorende oplossingen zijn verschillen enorm. Is de beschikbare technologie goed genoeg of juist onvoldoende om energieneutraal te kunnen bouwen? Is het bouwproces te weinig geïntegreerd en ligt de oplossing bij ketenintegratie? Of is het huidige bouwproces aan vernieuwing toe en zou deze bijvoorbeeld gebaseerd moeten zijn op het gebruik van bouwconcepten? Liggen de uitdagingen aan het begin van het bouwproces of juist aan het eind in de gebruiksfase? Zijn het de opdrachtgevers die het innovatieproces vertragen of zijn het de bouwbedrijven?

  Effectief beleid om het innoverend vermogen van de woningbouwsector te vergroten kan alleen worden ontwikkeld als helder is wat de fundamentele innovatieproblemen zijn, aldus een recent onderzoek. De huidige dip in de woningbouw als gevolg van de economische crisis kan een uitstekend moment van bezinning zijn. Huidige maatregelen zijn echter veelal gericht op korte termijn oplossingen zoals extra subsidies, het verruimen van financiële mogelijkheden of het aanscherpen van bouweisen. Deze maatregelen houden het bestaande bouwproces grotendeels in stand en lossen de fundamentele innovatieproblemen in het bouwproces niet op. Het onderzoek laat zien dat de fundamentele problemen elders liggen en te maken hebben met bestaande grondposities, die een hoge toegangsbarrière vormen voor nieuwe en meer innovatieve ondernemers, een sterk conservatieve lobby vanuit partijen die baat hebben bij het in stand houden van het huidige bouwproces, een inefficiënte verdeling van financiële middelen, een gebrek aan experimenteerruimte en wetgeving die innovatie nog onvoldoende stimuleert. Onderzoekers van het Copernicus Institute presenteerden onlangs in opdracht van het ministerie van BZK verbetervoorstellen, die kunnen bijdragen aan het creëren van een Nederlandse nieuwbouwsector dat snel en doelgericht innoveert richting energieneutrale woningbouw.

  Aan de hand van een kwalitatief onderzoek c.q. een praktijkcasus zal worden bezien of de aanbevelingen en conclusies van de onderzoekers plausibel zijn en wat de betekenis van menskracht en burgerkracht is in het innovatieproces.  

  Als er interesse is om deze blogs in cocreatie tot stand te brengen dan verzoek ik om via Pleio met mij contact op te nemen. Hebt U nog geen account op Pleio dan dient registratie plaats te vinden en kan men mij door lid te worden van de groep Menskracht contacteren.

  Het filmpje hieronder geeft een beeld waar in de blogs aandacht aan zal worden besteed.

     

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers