Pleio

Engels | Nederlands

Van toegevoegde waarde zijn is: betekenis toevoegen

  Peter Paul J. Doodkorte
  Door Peter Paul J. Doodkorte 1751 dagen geleden Reacties (1)

   4.7/5 Sterren (3)

  Van toegevoegde waarde zijn is: betekenis toevoegen
  • Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar, alleen met het hart kun je goed zien - de vos in de Kleine Prins (A. de Saint Exupery)

  Weet u wat uw ‘toegevoegde’ of ‘toevoegende waarde’ is ? Wat u betekent in het grote geheel waarin u leeft?!

  Wat mensen onderscheidend, inspirerend of innovatief maakt, wordt niet bepaald door wat ze weten, maar door wie ze zijn. Dat is de wijze les die ik van mijn kleinzoon (Joshua, net 3) krijg. De afgelopen maanden pleegt hij mij – als ik thuiskom, of bij hen op bezoek ga – te begroeten met een hartstochtelijk “ik jou mist”. Om mij vervolgens stevig te knuffelen. Waarna steevast een stoeipartij volgt. Of opa is de boef die – uiteraard – gevangen gezet moet worden in de ‘hangnis’.

  Met zijn kinderlijke eenvoud maakt Joshua mij zo duidelijk dat ik in zijn leven van ‘toegevoegde waarde’ ben.    Niet door wat ik weet of verdien, maar door te zijn wat ik voor hem ben, gewoon mijzelf: opa. Hij leert mij te (her-)ontdekken dat juist ‘jezelf zijn’ (authentiek) en de kleine dingen zo enorm belangrijk zijn en toegevoegde waarde opleveren.

  Nederland bereidt zich voor op de decentralisaties in het sociale domein. Deze decentralisaties zijn in drie hoofdgroepen in te delen: Decentralisatie Jeugdzorg (de Wet op de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd), Wmo (begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben) en de Participatiewet (sociale participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt). Deze taken worden overgedragen aan de gemeenten, die tegelijk een bezuinigingsopdracht krijgen van 25%. Bij elk van deze decentralisaties, maar vooral bij de daaraan verbonden omvorming (transformatie) van ons sociaal domein, speelt de zoektocht naar ‘toegevoegde waarde’ in mijn beleving een cruciale rol.

  Wat is ‘toegevoegde waarde’ dan?

  ‘Toegevoegde waarde’ is – eerst en vooral – een begrip uit de economische wetenschappen. Bedoeld wordt het verschil tussen de marktwaarde van productie en de daarvoor ingekochte grondstoffen. Het is dus gelijk aan de omzet minus het aankoopbedrag (niet gelijk aan omzet minus de kosten, dit is winst). De toegevoegde waarde drukt de essentie van het produceren uit: het toevoegen van waarde aan een goed.

  Bij de decentralisaties krijgen gemeenten de mogelijkheid om tussen nog – of tot voor kort – strikt gescheiden ‘productieprocessen’  dwarsverbanden te leggen. Tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Om zo de ondersteuning aan haar burgers beter en efficiënter vorm te geven. Hierbij wordt ‘toegevoegde waarde’ vooral omschreven als ‘beter’ en ‘efficiënter’.

  Beter, omdat de gemeenten in de visie van VWS dichter bij de burger staan (en dus ook beter kunnen bepalen wat hij of zij nodig heeft). Efficiënter, omdat de gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid voor de gebieden welzijn, zorg, jeugd, werk en inkomen een samenhangende ondersteuning kan bieden (en zo kunnen voorkomen dat er bijvoorbeeld tien verschillende hulpverleners bij een gezin over de vloer komen, die onderling niet samenwerken).

  Voor mij persoonlijk ontlenen de decentralisaties hun toevoegende waarde vooral aan de beleidsruimte die zij beoogt. Onder meer door de ontschotting van de financiële middelen. Dit biedt ruimte. Ruimte, om te werken vanuit het individuele perspectief van mensen in/en de omgeving waarin zij leven. Daarbij staat aansluiten en bijspringen op ‘eigen kracht’, en dus het aanboren, benutten en verzilveren van de talenten van mensen, centraal.

  Werken vanuit een ieders perspectief. Dat is ‘eigen kracht’ pur sang. Dat vraagt om professionals die niet alleen aan (alle) functie-eisen voldoen, maar vooral ook van toegevoegde waarde willen en kunnen zijn. Toevoegend aan de talenten van de mensen met en voor wie zij mogen werken.

  Het vraagt om professionals die, als antwoord op de vraag “Wat heb JIJ te bieden?” niet verzanden in een opsomming van hún expertise en ervaring, maar inspirerend zijn. Het zijn, zoals (groot)ouders, sparringpartners; die de ander scherp (kunnen) houden. Niet, door alles beter te weten of ‘even zelf te doen’. Niet, door het accent te leggen op het leren van nieuw gedrag, maar op het onderzoeken, herkennen en beïnvloeden van overtuigingen.

  Toegevoegde waarde. Dat vraagt om ondernemende professionals. Wellicht expert op hun vakgebied, maar bovenal mensen die de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen en hun ambities durven te verwezenlijken door de persoonlijkheid van de ander te benutten. Die durven koersen en vertrouwen op het echte talent: passie, kwaliteiten, ervaring en intuïtie. Die mensen proberen te versterken door hen hun eigen keuzes te helpen/laten maken, en zo – naar vermogen – zo veel mogelijk de regie te voeren over hun eigen leven. Midden in de samenleving.

  Toegevoegde waarde vraagt (dus) ook om 'authenticiteit'. Weten wie je bent en wat echt van waarde voor jou is. Dat je nieuwsgierig en onbevangen naar jezelf kunt kijken, ook waar het je zwakheden betreft. Het betekent niet  dat je alleen naar 'de stem van binnen' moet luisteren, maar juist ook dat je contact maakt met de omgeving.

  Van ‘toegevoegde waarde’ zijn  gaat niet zozeer over competenties die je bezit. Gaat veel verder dan het taakgericht uitvoeren van talenten en kwaliteiten. Het is het snappen hoe jij functioneert; welke instrumenten je tot je beschikking hebt, wat die instrumenten kunnen en hoe je de potentie ervan in kunt zetten. Dat vraagt naast ‘gewoon’ jezelf zijn om de kunst van het weglaten. Soms zijn slechts enkele, goedgekozen, woorden effectiever dan een hele verhandeling.

  De uitdaging waarvoor wij bij de omvorming van het sociaal domein staan – van toegevoegde waarde zijn -  vraagt om met zo min mogelijk middelen een maximum aan eigen- en samenkracht te verkrijgen. En tegelijkertijd dichter bij de essentie van de dingen komen. Zoals Joshua met zijn “Ik heb je mist” mij krachtiger dan wat dan ook mijn toegevoegde waarde en essentie toont: zijn die en wie je bent!

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Jolande Rommens-Musquetier
    Jolande Rommens-Musquetier 1750 dagen geleden

    Wat mooi beschreven hoe iemand als persoon gewaardeerd wordt voor wie hij of zij is. 

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers