Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Veiligheid in de EU en fundamentele rechten

Veiligheid in de EU en fundamentele rechten

In het veiligheidsdebat kan een...
Zorg voor slachtoffers van criminaliteit

Zorg voor slachtoffers van criminaliteit

De Fundamental Rights Agency heeft de zorg voor...
Meningsvrijheid en uitingsvrijheid

Meningsvrijheid en uitingsvrijheid

Op 12 mei heeft de Europese Raad voor...
Privacyrecht

Privacyrecht

Het privacyrecht zal worden veranderd met een...

Gegevensbescherming in de EU

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1726 dagen geleden Reacties (6)

   0/5 Sterren (0)

  Steeds meer mensen worden slachtoffer van privacyschending, veelal door internet-activiteiten, direct marketing en cameratoezicht. Het zijn vooral overheden, handhavende instanties en instellingen in de financiële sector en gezondheidszorg die zich schuldig maken aan privacyschendingen. Slachtoffers ervaren vaak onveiligheid, reputatieverlies of emotionele last.

  Slachtoffers hebben weinig kennis over gegevensbescherming. Als ze al bescherming zoeken bij overheidsinstanties, doen ze dat meestal niet bij de rechtspraak maar bij privacytoezichthouders. Ze stappen daar naartoe om te voorkomen dat er méér privacyinbreuken plaatsvinden, niet om gecompenseerd te worden.

  De FRA (Fundamental Rights Agency) maakt zich zorgen over het capaciteitsgebrek bij privacytoezichthouders, en over het kennisgebrek ten aanzien van gegevensbescherming in de samenleving.

  De FRA beveelt aan om de nieuwe Europese richtlijn zo snel mogelijk aan te nemen; om te investeren in maatschappelijk bewustzijn over gegevensbescherming en om de capaciteit van toezichthouders te vergroten. De FRA brengt in samenwerking met de Raad van Europa een handboek uit over Europees gegevensbeschermingsrecht.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Hadewych
    Hadewych 1702 dagen geleden

    Stichting Privacy First heeft de zaak over centrale opslag van vingerafdrukken voor het paspoort gewonnen.

    Een op onrechtmatige daad gebaseerde vordering van een belangenorganisatie die is gegrond op artikel 3:305a BW is bij de burgerlijke rechter ontvankelijk. Privacy First streeft het algemeen belang na op bescherming van het recht op privacy van personen met de Nederlandse nationaliteit.

    Niet in geschil is dat de in de Nieuwe Paspoortwet voorziene opslag van vingerafdrukken in een centrale databank een inbreuk maakt op het door onder meer art. 8 EVRM gewaarborgde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Een dergelijke inbreuk is slechts gerechtvaardigd indien deze een legitiem doel nastreeft, voorzien is bij wet, een dringend maatschappelijk belang dient, proportioneel is alsmede effectief bijdraagt aan de verwezenlijking van het (legitieme) doel, terwijl er geen minder ingrijpende middelen bestaan om dat te bereiken.

    Het grote aantal ‘missers’ bij vingerafdrukcontrole impliceert dat de opslag van vingerafdrukken in een centraal register niet geschikt is voor het daarmee aanvankelijk beoogde doel, te weten verificatie en identiteitsvaststelling, en daarmee dus evenmin geschikt voor het voorkomen van identiteitsfraude.

    • Hadewych
     Hadewych 1703 dagen geleden

     Wij hebben een parlementaire commissie-stiekem, de Amerikanen hebben een stiekeme rechtbank. Die rechtbank autoriseerde – ongemotiveerd - de surveillance door de NSA. Na advies van een expertcommissie, naar aanleiding van de Snowden-onthullingen, werd een Privacy and Civil Liberties Oversight Board opgericht. Dit orgaan rapporteerde dat het NSA-programma geen rechtsgrond had, nauwelijks meetbare veiligheidsresultaten opleverde, en beval aan om het programma stop te zetten. Het programma veroorzaakt ernstige risico’s voor de privacy, uitingsvrijheid en vrijheid zich te verenigen van Amerikaanse burgers. Dat heeft niet zozeer te maken met het gebruik van de data, maar vooral met het ongelimiteerde verzamelen van alle metadata van alle telefoongesprekken van alle burgers (vglk Opstelten over verzamelen versus gebruik). In de privacywereld wordt algemeen aangenomen dat privacy geschonden wordt als er onnodig informatie verzameld wordt. De mogelijkheid dat er informatie verzameld zou kunnen worden, heeft een chilling effect (zelfcensuur).

     • Hadewych
      Hadewych 1708 dagen geleden

      Heleen Pool ontwikkelde een toetsingskader voor werkgevers, aan de hand waarvan zij vooraf kunnen nagaan of ze inbreuk mogen maken op de privacy van werknemers.

      • Hadewych
       Hadewych 1708 dagen geleden

       Er is een uitspraak van het Hof van Justitie waarin staat dat auteursrecht zich niet uitstrekt tot links, al dan niet embedded: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147847&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=29664

       • Ronald Disseldorp
        Ronald Disseldorp 1719 dagen geleden

        Naar mijn idee wordt het toch eens tijd om ook eens een tegengeluid te laten horen op al die vermeende privacy schendingen. Volgens mij moet er een goede regeling komen waarbij ook rekening wordt gehouden met het belang van terrorisme bestrijding, opsporing van criminelen etc. Het is naar mijn idee volkomen legitiem dat de overheid onderzoekt op welke manier zij gebruik kan maken van analyses op big data om criminaliteit/terrorisme te voorkomen. Politie mag mensen staande houden en fouilleren maar als ze de inhoud van zijn laptop willen bekijken hebben ze eerst toestemming van een OVJ nodig. Is die zogenaamde privacy belangrijker als lichamelijke integriteit? Wat mij betreft mag de overheid alle informatie verzamelen (ook DNA van alle inwoners) die er beschikbaar is zolang het maar wordt gebruikt ter voorkoming van een groter kwaad (zoals de meeste vormen van criminaliteit) De discussie hoort te gaan over hoe voorkom je dat al die informatie in verkeerde handen valt niet of er wel een juridische grondslag is voor het verzamelen ervan. Naar mijn idee is de discussie over privacy volkomen doorgeschoten.

        • Hadewych
         Hadewych 1725 dagen geleden

         Het was al langer bekend dat (apps op) smartphones persoonlijke gegevens plunderen en doorgeven aan marketingbedrijven. Het is inmiddels ook bekend dat de NSA en GCHQ miljoenen hebben gestoken in het verzamelen van communicatiedata. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de spionagediensten niet alleen op grote schaal privacy van burgers schenden door via smartphone apps gevoelige informatie te verzamelen, maar zichzelf – dus de belastingbetaler - ook opzadelen met teveel bomen om nog een bos te kunnen zien. De opslag en verwerking van zoveel data is niet alleen duur en milieubelastend, maar vormt ook een risico voor de effectiviteit van terreurbestrijding.

        Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers