Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Er is weinig corruptie in Nederland, maar ook (te) weinig integriteitsbeleid
Internationale corruptiebestrijding

Internationale corruptiebestrijding

41 landen die verantwoordelijk zijn voor het...
Nederland corrupter dan zeven andere landen

Nederland corrupter dan zeven andere landen

Transparency International monitort jaarlijks de...
Geluk en recht

Geluk en recht

Nederland scoort op verschillende geluks-rankings...

Corruptie in de EU

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 226
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1713 dagen geleden Reacties (1)

   0/5 Sterren (0)

  Corruptie, integriteit en verantwoording zijn politiek actueel, mede als gevolg van de financiële crisis. Typische risicosectoren zijn bouw en stadsontwikkeling, gezondheidszorg, belastingen.

  In alle lidstaten komen verschillende vormen van corruptie, elke vorm van machtsmisbruik voor persoonlijk voordeel, voor. Corruptie belemmert goed bestuur, degelijke omgang met publiek geld, en eerlijke concurrentie. Het faciliteert georganiseerde misdaad. In het ergste geval ondermijnt corruptie het vertrouwen van burgers in democratische instituties en processen.

  De lidstaten beschikken over de benodigde juridische instrumenten en instituten om corruptie te voorkomen en te bestrijden, maar de resultaten zijn nog onvoldoende. Regels worden niet altijd goed gehandhaafd, systematische knelpunten worden niet effectief aangepakt, en relevante instellingen hebben niet altijd voldoende capaciteit om naleving af te dwingen. Tegelijkertijd blijkt dat corruptie ook zonder een uitgebreid juridisch instrumentarium goed bestreden kan worden: door preventieve systemen en gebruiken, tradities waar leveranciers en cliënten van overheidsdiensten betrokken zijn bij overleg, hoge niveaus van transparantie.

  Eén van de risicofactoren voor corruptie is een politisering van de werving en selectie van lagere en middenniveau ambtenaren. Een andere knelpunt zit ‘m in politieke partijfinanciering. Op dit punt kan Finland als voorbeeld dienen, nu het alle aanbevelingen van GRECO heeft gevolgd.

  Het Nederlandse beleid van actieve promotie van integriteit, bijvoorbeeld dmv BIOS, wordt als voorbeeld aangehaald van een werkende methode om ‘schone’ landen ook ‘schoon’ te houden. Er zijn externe en interne controlemechanismen nodig, zoals bijvoorbeeld Rekenkamers, registers van vermogens, nevenfuncties e.d., en regels over incompatibiliteiten. Daarnaast moet er voldoende capaciteit zijn voor effectieve repressie van corruptie, door opsporing, vervolging en veroordeling. Dat betekent niet alleen voldoende menskracht voor het justitieel apparaat, maar ook onafhankelijkheid.

  Bepaalde contextfactoren hebben indirect invloed op de omvang van corruptie in een land, of op het succes van integriteitsbevorderende maatregelen: openbaarheid van bestuur en open verantwoording; bescherming van klokkenluiders; transparantie ten aanzien van lobbyprocessen.

  De EC wijdt een hoofdstuk aan aanbestedingen. Typische problemen die zich daarmee voordoen zijn het zodanig formuleren van de aanbesteding dat een bepaalde aanbieder wordt bevoordeeld; het opsplitsen van aanbestedingen om bepaalde procedures te omzeilen; belangenverstrengeling; oneerlijke selectiecriteria; onterechte uitsluiting van aanbieders; onterecht gebruik van noodprocedures; inadequate analyse als de aangeboden prijzen te laag zijn; besluitvorming uitsluitend op basis van de prijs; onterechte uitzonderingen van openbaarheid bij aanbestedingen. Er wordt onder meer gepleit voor een professionalisering van het publieke aanbesteden, als middel om rechtmatigheid en integriteit te bevorderen.

  Zie ook de column van Menno Tamminga in de NRC van 7-2-2014, waarin hij het Nederlandse gebrek aan maatregelen om belangenverstrengeling te voorkomen vergelijkt met Amerikaanse regelgeving.

  Hier onderzoek van AEF Integriteit in ontwikkeling; Implicaties van trends en ontwikkelingen voor de integriteit van het openbaar bestuur   AEF integriteit

  Hier de kabinetsbrief Preventie en bestrijding corruptie preventie en bestrijding corruptie

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Hadewych
    Hadewych 1692 dagen geleden

    Voor een effectief integriteitsbeleid is het opstellen van een code en het bieden van een dag training niet genoeg. Volgens het beveiligingsadviesbedrijf Control Risks moet er continu aandacht worden besteed aan integriteit. Dat betekent onder meer: degelijke screening bij het aannemen van personeel of het zaken doen met leveranciers; alert zijn op te makkelijke successen; actieve waardering voor integriteit op hoog niveau in de organisatie; zorgen voor werkbare procedures voor openheid en verantwoording; veilige meldingsmogelijkheden voor vertrouwenskwesties.

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers