Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Datagestuurde samenleving

Datagestuurde samenleving

Mireille Hildebrandt, ICT en rechtsstaat, in:...
Big Data

Big Data

In een presentatie n.a.v. een ICTU-jubileum zette...
Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning

De automatische gezichts- en emotieherkenning...
Netneutraliteit

Netneutraliteit

Netneutraliteit is het principe dat ieder punt op...

Private online rechtshandhaving

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 148
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1693 dagen geleden Reacties (2)

   0/5 Sterren (0)

  Terwijl aan ict wordt toegeschreven dat het fundamentele rechten en vrijheden versterkt, zijn het tegelijkertijd juist de digitale technologieën die fundamentele rechten bedreigen. Verschillende private bedrijven worden ingezet als toezichthouders en handhavers, bijvoorbeeld door middel van een restrictief toelatingsbeleid of door het bewaren van metadata. Het opleggen van sancties door bedrijven, buiten het recht, ondermijnt de onschuldpresumptie, het recht op eerlijk proces en in bepaalde gevallen het recht op privacy en vrijheid van communicatie en vereniging. Met SOPA, ACTA en TTIP proberen de VS internationale verdragen te sluiten die bedrijven wereldwijd mogelijk maken om naleving van hun gebruiksvoorwaarden af te dwingen, zonder de staatsrechtelijke waarborgen waaraan publieke wetshandhaving normaal gesproken gebonden is. Daarmee zou een online omgeving ontstaat waarin providers aansprakelijk worden gesteld voor het nalaten om op te treden, en niet voor onevenredige, onterechte of onnodige maatregelen.

  Het gaat onder meer om auteursrechtenbescherming (IPRED, Intellectual Property Rights Enforcement Directive), waardoor houders van copyrights toegang kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens van internetgebruikers. Daarnaast zijn er regelingen waarbij sites die met kinderporno in verband worden gebracht, zonder tussenkomst van een rechter kunnen worden afgesloten. Er is dan geen sprake van onschuldpresumptie of eerlijk proces, en vaak worden er andere sites in hetzelfde domein mee afgesloten terwijl die niets met de verdachte site te maken hebben. T.b.v. terrorismebestrijding wordt de privacy van miljoenen burgers terzijde geschoven, regelmatig zonder wettelijke basis. Zo vragen EU-lidstaten regelmatig toegang tot data van telecombedrijven buiten de wettelijke voorschriften en bevoegdheden om.

  EU-projecten als het Internet & Jurisdiction Project en Clean-IT zijn gericht op vrijwillige handhaving van gebruikersvoorwaarden. De voorwaarden worden ruim geformuleerd, hebben een brede toepassing en de handhavingsmethoden maken vaak inbreuk op fundamentele rechten zonder dat daartoe een wettelijke bevoegdheid bestaat.

  De DMCA (Amerikaanse digital millenium copyright act) wordt veel gebruikt om concurrenten uit te schakelen. Een bedrijf dat copyright claimt, maant Google om een bepaalde concurrent niet langer vindbaar te maken. Google de-indext het betreffende bedrijf, zonder het daarvan op de hoogte te hoeven stellen en zonder dat er een toets door een rechter plaatsvindt. Google wordt voor meer dan 65% van alle zoekopdrachten wereldwijd gebruikt.

  Tijdens het Stockholm Internet Forum van 2013 werd door wetenschappers, vertegenwoordigers van bedrijfsleven en burgergroepen gezocht naar methoden waarmee de wenselijkheid, rechtmatigheid en effectiviteit van vrijwillige maatregelen ten behoeve van publiek beleid vastgesteld kunnen worden. Ze kwamen tot de volgende criteria:

  • Gaat het om een voor de dienstverlening intern proces?
  • Sluiten de beleidsbelangen aan bij de bedrijfsbelangen?
  • Is er werkelijk sprake van eerlijke concurrentie en marktmechanismen?
  • Gaat het om de implementatie van een formele wet?
  • Gaat het om een wet die in de eigen rechtsstaat tot stand is gekomen?
  • Is de impact van de toepassing van maatregelen gelijk voor iedereen?
  • Legt het bedrijf dat de maatregel toepast daarover publiek verantwoording af, en hebben getroffen burgers mogelijkheden om bezwaar te maken?
  • Zijn er geen ongewenste neveneffecten, met name t.a.v. netvrijheid en digitale gelijkheid?

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Hadewych
    Hadewych 1689 dagen geleden

    Zie ook deze column van Folkert Jensma  CJIB columnCJIB column   in de NRC van 1 maart, waarin het gaat over het omgedraaide fenomeen: digitalisering van de sanctietoepassing.

    • Hadewych
     Hadewych 1693 dagen geleden

     Zie ook dit Amerikaanse onderzoek, waaruit blijkt dat veel sites die vervalsingen verkopen in Europa gehost worden.

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers