Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Monitor jeugdcriminaliteit

Monitor jeugdcriminaliteit

De afgelopen vijf jaar is het aantal jonge...
Ontevreden slachtoffers in het strafproces

Ontevreden slachtoffers in het strafproces

Uit de eerste meting van de slachtoffermonitor...
Rechtsbescherming voor verdachten

Rechtsbescherming voor verdachten

Strafprocedures starten op basis van informatie...
Kennis voor beleid: ex ante analyses

Kennis voor beleid: ex ante analyses

In de periode 2005 – 2011 werden er voor de...

Voorkomen herhaald en secundair slachtofferschap

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1719 dagen geleden Reacties (1)

   5/5 Sterren (1)

  De positie van het slachtoffer in het strafrechtproces is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd, en er betaan nauwelijks nog hiaten. Wel zijn de aanspraken en rechten van slachtoffers vaak nog te algemeen geformuleerd waardoor ze in de praktijk onvoldoende afdwingbaar zijn. Ook zijn er knelpunten in de uitvoering. Zo wordt het persoonlijke maatwerk waar slachtoffers van ernstige geweldsdelicten recht op hebben niet altijd waargemaakt en de toegang tot deze beschermende maatregelen voor kwetsbare of minder mondige slachtoffers is niet vanzelfsprekend. Ook zijn er weinig beschermende maatregelen specifiek voor jeugdige slachtoffers. Verbeteringen kunnen worden gevonden in 1) de toegang tot de beschermende maatregelen voor de meer kwetsbare slachtoffers, 2) de invloed van het slachtoffer op de beschermingsmaatregelen binnen het strafproces en 3) meer ruimte voor mediation en herstelrecht.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Gerdjan Hoekendijk
    Gerdjan Hoekendijk 1716 dagen geleden

    Dank voor de posting; een interessant onderwerp. Over de vraag of de rechten van slachtoffers dekkend geregeld zijn, lopen de meningen uiteen. Volgens sommigen moet een slachtoffer een volwaardige procespartij kunnen zijn. Slachtofferhulp Nederland heeft zich recent bekeerd tot het 'Nebenklager'-schap, zoals dat in Duitsland bestaat. En ook Gerard Spong betoonde zich vorige week op het symposium over slachtofferadvocatuur een voorstander. Verder wees hij op het regelmatig ontbreken van 'effective remedies' waarmee slachtoffers zich teweer kunnen stellen tegen het niet honoreren van slachtofferrechten. Dit is niet (alleen) het gevolg van vage formuleringen, maar van het ontbreken van de mogelijkheid van tegen een besluit in beroep gaan.

    Zie ook: http://www.linkedin.com/groups/Slachtoffers-Centraal-4791878/about

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers