Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Moreel politiek leiderschap

Moreel politiek leiderschap

Door Paul de GoedeVertrekpunt; observatie in...
Klachten over de overheid

Klachten over de overheid

In 2013 is bij vrijwel alle beleidsterreinen het...
Cybercrime; preventie vs. repressie

Cybercrime; preventie vs. repressie

<oorspronkelijk een Webwereld...
Einstein heeft gelijk

Einstein heeft gelijk

Vertrouwen is een ruimte biedende...

Omstreden wetenschap voor beleid

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 275
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1649 dagen geleden Reacties (1)

   0/5 Sterren (0)

  Blankesteijn, Munnichs, Van Drooge, Wetenschap als strijdtoneel; Publieke controversen rond wetenschap en beleid, Rathenau Instituut 2014.

  Burgers hebben (nog steeds) veel vertrouwen in de wetenschap, en de waarde die ze aan wetenschap hechten hangt in hoge mate af van de bijdrage die wetenschappelijk onderzoek levert aan maatschappelijke doelen. Tegeljik neemt het vertrouwen van brugers sterk af zodra wetenschappelijk onderzoek een verbinding aangaat met commerciële of beleidsdoeleinden.

  Beleidsmakers proberen evidence based beleid te maken, en daarvoor doen ze een beroep op kennisinstellingen en adviesraden, met vaak een lange staat van dienst en een gerenommeerde reputatie. Wetenschappelijk onderbouwde rapporten en adviezen die bruikbaar zijn voor het beleid, vergen dat deskundigen de relevante wetenschappelijke kennis op een bepaald gebied, inclusief daarin meespelende onzekerheden en risico-inschattingen, wegen en duiden. Dat gaat onvermijdelijk gepaard met het naar voren halen van belangrijke bevindingen en het weglaten van bepaalde nuances en onzekerheden. Dat maakt het werk van beleidsondersteunende adviesraden en kennisinstellingen vatbaar voor de kritiek dat ze onvoldoende recht doen aan die nuances en onzekerheden.

  Hoe sterker het beleid zich op kennispraktijken beroept en hoe minder ruimte de beleidsondersteunende rapporten laten voor afwijkende geluiden, des te groter de kwetsbaarheid voor zulke kritiek.

  Als burgers of kritische partijen zich onvoldoende gehoord voelen in een beleidsontwikkelingsproces, zullen ze de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid ter discussie stellen. Daarbij richten ze zich logischerwijs op de risico-inschattingen en onzekerheden, en hun wantrouwen zal worden gevoed door gebrek aan openheid over onzekerheden en nuances.

  Burgers zullen zich vaak niet gehoord voelen, of het voorgestelde beleid onrechtvaardig achten, als er bij de afwegingen voor het beleid te weinig aandacht is geweest voor hun waarden en belangen, of voor onmeetbare of ononderzoekbare kosten of risico’s. Ze framen hun weerstand dan vaak in het wetenschappelijke kader, dat immers het kader is dat door de beleidsmakers wordt geboden.

  Om maatschappelijke onrust zoals rond de CO2-opslag, de HPV-vaccinaties of het IPCC te voorkómen, zou een bredere kring van actoren betrokken moeten worden bij de start van de beleidsontwikkeling, bij het framen van probleem en soort oplossing, en bij het vaststellen van de benodigde onderzoeksagenda. Dat kan bijvoorbeeld door consultaties over beleidsvragen zoals in de EU gebruikelijk is, met open greenpapers en whitepapers.

   

  Zie ook het essay Waarom burgers risico's accepteren en waarom bestuurders dat niet zienWaarom burgers risico's accepteren en waarom bestuurders dat niet zien , waarin wordt uitgelegd dat burgers die morele bezwaren hebben tegen bepaald beleid zich niet laten overtuigen door een beroep op veiligheid, maar juist die veiligheid ter discussie stellen.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers