Pleio

Engels | Nederlands

Levensloopbestendig wonen Het Max-Huis

  Leo Verhagen
  Door Leo Verhagen 1655 dagen geleden

   5/5 Sterren (1)

  Levensloopbestendig wonen Het Max-Huis

  Max-Huis

   Wat is het?

  Het Max-Huis is een kleinschalige woonvorm in de wijk voor ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. In een Max-Huis beschikken de bewoners, alleenstaand of samen, over een eigen (slaap)kamer met douche en toilet en een kitchenette. Ook is er een gezamenlijke woonkamer en keuken. De woonlasten worden gedeeld en liggen onder de huurtoeslaggrens, zodat deze ook voor mensen met een kleine beurs betaalbaar zijn.

   

   Max-Huis de Vlinder Heesch.

   

  Wonen en zorg zijn gescheiden; bewoners van een Max-Huis kopen zelf zorg op maat in. Doordat de zorg is afgestemd op individuele behoeften, kan in principe iedere oudere met een zorgvraag in een Max-Huis terecht en kunnen echtparen in een Max-Huis samen blijven, ook als de een intensievere zorg nodig heeft dan de ander.

   

  De huur- en de servicekosten (energie, schoonmaak en onderhoud buitenzijde en terrein) worden door de bewoners afgedragen aan de verhuurder, die ook de hoogte van genoemde kosten vaststelt. De facilitaire kosten (kosten voor voeding en was- en strijkservice) maken deel uit van de kosten voor zorg en worden door de bewoners afgedragen aan de zorgaanbieder.

   

   

  Een Max-Huis voorziet bovendien in de mogelijkheid dagbesteding aan te bieden, zowel intramuraal als extramuraal. De begeleiding van cliënten in de dagbesteding is in handen van professionals die (afhankelijk van de persoonlijke indicatie) worden ondersteund door vrijwilligers. Deze activiteit kan tevens de basis zijn voor een te ontwikkelen wijkfunctie van het Max-Huis, indien de accommodatie daartoe wordt opengesteld.

   

   

  Best practice

  Het Max-Huisconcept vindt sinds 2010 toepassing in Max-Huis De Vlinder in Heesch. In De Vlinder hebben de bewoners zelf de regie over hun leven; ze functioneren zo veel mogelijk zelfstandig, kunnen zich in alle vrijheid ontplooien en deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

   

  De zorg die de bewoners inkopen is afgestemd op hún behoeften en wensen, verandert mee als hun zorgvraag verandert en draagt bij aan hun welbevinden. In De Vlinder wordt gewerkt met het e-Zorgdossier. Dat zorgt voor optimale efficiency, transparantie en kwaliteit(borging).

   

   

   

  De praktijk van De Vlinder toont aan dat het daadwerkelijk mogelijk is de ouderenzorg substantieel te verbeteren. Dat zelfs met mínder beschikbare middelen bétere kwaliteit in de ouderenzorg kan worden gerealiseerd. Die ervaring geeft aanleiding tot het streven het Max-huisconcept tot brede toepassing te laten komen en zo een duurzame vernieuwing in de (ouderen)zorg realiseren.

   

  Blauwdruk

  De kennis en ervaring die met De Vlinder zijn opgebouwd hebben zich vertaald in een blauwdruk voor het opzetten en exploiteren van Max-Huizen en soortgelijke wooninitiatieven. Stichting Max-Huis Nederland kan u op basis van onze kennis en ervaring adviseren over en begeleiden bij het opzetten van een wooninitiatief.

   

  Welke problemen lost het op?

   

  • Het Max-Huisconcept biedt ouderen met een zorgbehoefte een kleinschalige, beschutte en betaalbare woonomgeving.

   

  Als gevolg van de transitie AWBZ-Wmo zullen verzorgingshuizen op termijn verdwijnen. Ouderen met een zorgbehoefte kunnen dan niet meer in een beschutte woonomgeving terecht en zijn aangewezen op zorg en ondersteuning aan huis. Het Max-Huis biedt ouderen een woonomgeving die aansluit bij hun (financiële) mogelijkheden en wensen en waarbinnen zij zelf zorg op maat kunnen inkopen.

   

  • Het Max-Huisconcept biedt een oplossing voor de vraag naar duurzame herbestemming van leegstaand vastgoed.

   

  Veel woningen en kantoren staan momenteel langdurig leeg. Dat geldt ook voor veel cultureel erfgoed, zoals kerken en kloosters. Wanneer er geen nieuwe bestemming voor komt, dreigt het voor toekomstige generaties verloren te gaan. Veel van dit vastgoed kan van de sloophamer worden gered door het met een aantal betrekkelijk eenvoudige aanpassingen geschikt te maken voor de vestiging van een Max-Huis.

   

  • Het Max-Huisconcept geeft de bouwsector een impuls.

   

  Om leegstaand vastgoed geschikt te maken voor de vestiging van een Max-Huis moet het veelal verbouwd worden. Bouwbedrijven, waarvan er vele sinds het begin van de financiële en economische crisis in zwaar weer verkeren, krijgen hierdoor een nieuwe impuls.

   

  • Het Max-Huisconcept zorgt voor een substantiële ontlasting van de Wmo en de AWBZ

   

  Als gevolg van de transitie AWBZ-Wmo krijgen gemeenten er veel taken bij. Tegelijkertijd wordt er flink gekort op het Wmo-budget van gemeenten. Het Max-Huisconcept verlicht de druk op de Wmo en de AWBZ doordat bewoners

   

  • zelf zorg inkopen vanuit hun pgb (dat is 15-40% goedkoper dan de vergoeding voor een volledig pakket thuis);

  • geen beroep hoeven doen op de Wmo voor hulp bij het huishouden (het Max-Huisconcept voorziet hierin zelf), en

  • geen beroep hoeven doen op de Wmo voor aanpassingen in huis zoals een verhoogd toilet of een traplift.

   

  Dat zorgt voor een ontlasting van de Wmo en de AWBZ van gemiddeld € 6.500,-- à € 12.000,-- per

  persoon per jaar.

   

  • Keurmerk Het Max-Huis kleinschalige wooninitiatieven

   

  De Stichting Max-Huis Nederland is in samenwerking met Kiwa Nederland gestart met de ontwikkeling van een keurmerk kleinschalige wooninitiatieven, realisatie eerste keurmerk eind 2014.

   

   

   

   

   http://www.max-huis.nl/

  Leo Verhagen

  voorzitter Raad van Bestuur

  Stichting Max-Huis Nederland

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers