Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Zorg voor slachtoffers van criminaliteit

Zorg voor slachtoffers van criminaliteit

De Fundamental Rights Agency heeft de zorg voor...
Meningsvrijheid en uitingsvrijheid

Meningsvrijheid en uitingsvrijheid

Op 12 mei heeft de Europese Raad voor...
Uitbuiting van arbeidsmigranten

Uitbuiting van arbeidsmigranten

In de EU – ook in Nederland – komt ernstige...
EU solidarity and Frontex: fundamental rights challenges

EU solidarity and Frontex: fundamental rights challenges

Hoewel slechts een klein deel (minder dan 10%)...

Fundamentele rechten in de EU

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 90
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1351 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Met het verdrag van Lissabon werd het Europese Handvest van de grondrechten van kracht. De verplichtingen die daaruit voortvloeien zouden zichtbaar moeten zijn in wetgeving en beleid. Hiervoor is nodig dat de EU-wetgever aandacht besteedt aan fundamentele rechten; samenwerking tussen alle actoren die zich bezighouden met fundamentele rechten; een hoog niveau van vertrouwen tussen lidstaten. De FRA stelt de volgende maatregelen voor:

  • Een EU fundamentele rechtenstrategie
  • Een fundamentele rechten beleidscyclus
  • Een EU informatiesysteem over fundamentele rechten
  • Nieuwe coördinatieformats

  Met name in de domeinen justitie en openbaar bestuur dient zorgvuldig te worden nagegaan of regelgeving in overeenstemming is met fundamentele rechten, en of de toepassing van regelgeving gebeurt met respect voor fundamentele rechten.

  Op het gebied van justitie moet met name aandacht worden besteed aan

  • Toegang tot het recht
   • Verlaag drempels, verbeter de effectiviteit
   • Hou rekening met specifieke omstandigheden (bij discriminatie, asiel, kinderen, vrouwelijke migranten e.d.)
   • Garandeer privacy en gegevensbescherming
  • Strafrecht
   • Zorg voor juridische ondersteuning, ook in het kader van een Europees OM
   • Verbeter de positie van slachtoffers
   • Zet in op de bestrijding van haatmisdrijven
  • Gelijkheid
   • Maak gebruik van wetenschappelijke kennis over discriminatie van Roma
   • Verbeter de bescherming tegen seksediscriminatie en de vrijheid van paren van gelijk geslacht
   • Ratificeer het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten
  • Immigratie, grensbewaking en asiel
   • Overweeg de impact van moderne informatietechnologie
   • Maak legale asielaanvragen mogelijk
   • Zorg voor mensenrechtengaranties bij de samenwerking met derde landen
   • Herzie het Dublinakkoord
   • Introduceer een Europese asielketen
   • Voorzie in meer hervestigingsmogelijkheden
   • Detineer mensen alleen als het echt nodig is en respecteer menselijke waardigheid
   • Hou bij de beleidsontwikkeling rekening met onregelmatige immigranten
   • Voorkom een juridisch limbo voor personen die niet uitgezet kunnen worden

   Zie ook het rapport over gedeelde waarden in de EU met een overzicht van uitdagingen en successen op het gebied van mensenrechten.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers