Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Netneutraliteit

Netneutraliteit

Netneutraliteit is het principe dat ieder punt op...
The right to privacy in the digital age

The right to privacy in the digital age

De VN-mensenrechtencommissie heeft op instigatie...
Jaarrapport mensenrechten in de EU 2014

Jaarrapport mensenrechten in de EU 2014

In het 2014-jaarrapport van de FRA wordt de...
Anti-discriminatiebeleid op school

Anti-discriminatiebeleid op school

In 2012 is er een pilot uitgevoerd om sociale...

Meningsvrijheid en uitingsvrijheid

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1638 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Op 12 mei heeft de Europese Raad voor Buitenlandse Zaken een document aangenomen waarin principes worden toegelicht die de vrijheid van (menings)uiting / vrijheid van communicatie borgen. Benadrukt wordt dat fundamentele rechten met elkaar samenhangen. Met name privacy, vrijheid van meningsuiting en vrijwaring van discriminatie zijn afhankelijk van elkaar. Het document is minder duidelijk over openbaarheid van bestuur en het recht op informatie.

  De Raad schrijft “Niet alleen zijn [deze grondrechten] onmisbaar voor ieders waardigheid en zelfontplooiing, zij vormen ook essentiële grondslagen voor de democratie, de rechtsstaat, vrede, stabiliteit, duurzame, inclusieve ontwikkeling en deelname aan het openbare leven.”

  De EU zal volgens het document bijzondere aandacht besteden aan:

  • Bestrijding van geweld, vervolging, pesterijen en intimidatie van personen, waaronder journalisten en andere media-actoren, wegens de uitoefening van hun recht op vrijheid van meningsuiting online en offline, en bestrijding van straffeloosheid van die misdrijven;
  • Bevordering van wetten en praktijken die de vrijheid van mening en van meningsuiting beschermen;
  • Bevordering van mediavrijheid en -pluriformiteit en aanmoediging van inzicht bij de overheid met betrekking tot de gevaren van ongerechtvaardigde inmenging in onpartijdige/kritische verslaggeving;
  • Bevordering en eerbiediging van mensenrechten in de cyberspace en andere informatieen communicatietechnologieën;
  • Bevordering van de beste praktijken van bedrijven;
  • Bevordering van wetswijzigingen en van wetgevingspraktijken die tot doel hebben gegevensbescherming en privacy online/offline te versterken.

  De Groep rechten van de mens (COHOM) en haar task force vrijheid van meningsuiting zullen de implementatie van deze richtsnoeren ondersteunen.

  In een bijlage wordt een aantal zaken opgesomd die vrijheid van meningsuiting kunnen belemmeren:

  1. Aanvallen op een persoon naar aanleiding van de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting
  2. Wettelijke beperkingen
  3. Wetten inzake laster en eerroof
  4. Onterecht beroep op de openbare zeden, de nationale veiligheid of de bescherming van "nationale waarden"
  5. Nationale veiligheid
  6. Wetten inzake godslastering
  7. "Haatzaaien"
  8. Beperkingen van de vrijheid en de pluriformiteit van de media
  9. Gebrek aan onafhankelijkheid van regelgevingsinstanties
  10. Internetbeperkingen door exploitanten
  11. Beperkingen van het recht op toegang tot informatie
  12. Beperking van de vrijheid van meningsuiting om intellectuele eigendomsrechten te beschermen
  13. Beperkingen van het recht op privacy en gegevensbescherming

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers