Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Het meten van de productiviteit van de politie

Het meten van de productiviteit van de politie

Internationaal vergelijkend onderzoek naar...
Rechtsbescherming voor verdachten

Rechtsbescherming voor verdachten

Strafprocedures starten op basis van informatie...
Bijzondere opsporingsbevoegdheden

Bijzondere opsporingsbevoegdheden

Om terrorisme te bestrijden zijn er de afgelopen...
Kwaliteit van de opsporing

Kwaliteit van de opsporing

Naar aanleiding van verschillende gerechtelijke...

Bekennen tijdens verhoor als er een advocaat bij is

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1548 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Het WODC heeft een ex ante effectevaluatie laten uitvoeren naar het wetsvoorstel over rechtsbijstand tijdens politieverhoren. De evaluatie richtte zich met name op de verklaringsbereidheid van degene die verhoord wordt.

  Er worden drie mogelijkheden onderscheiden: zwijgen, ontkennen of bekennen. Meer dan de helft van de verdachten bekent (gedeeltelijk) tijdens een verhoor. Factoren die van invloed zijn op een bekennende houding zijn leeftijd van de verdachte (minderjarigen bekennen vaker dan volwassenen), verhoorstijl (vriendelijker verhoor leidt tot meer bekentenissen) en sterkte van het bewijs.

  De resultaten van de literatuurstudie wijzen in de richting van een beperkte invloed van de advocaat op de verklaringsbereidheid van de verdachte. Vooral in de beginjaren van standaard rechtsbijstand tijdens het verhoor lijken raadslieden geneigd om verdachten te adviseren zich op hun zwijgrecht te beroepen. Later professionaliseren zowel rechtslieden als verhoorders, en gaan ze elkaar beter informeren en de verdachten gedifferentieerder adviseren.

  Geconcludeerd wordt dat introductie van rechtsbijstand de waarde en plaats van het verhoor in eht opsporingsonderzoekniet wezenlijk verandert. Vanwege de te verwachten professionalisering en kwaliteitsverbetering van verhoren dankzij de standaard aanwezigheid van een raadsman of -vrouw, wordt aanbevolen om faciliterend en ondersteunend beleid te ontwikkelen.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers