Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Bestrijding van afpersing van ondernemers

Bestrijding van afpersing van ondernemers

Beschrijving van het fenomeen afpersing van het...
Facilitering van mobiel banditisme

Facilitering van mobiel banditisme

Uit een research synthese van het WODC komt naar...
Zigeuners

Zigeuners

Het thema van Justitiële verkenningen...

Turkse Nederlanders en criminaliteit

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1546 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Het WODC heeft samen met de Erasmus School of Law de positie van Turkse Nederlanders onderzocht, gericht op risico’s van criminaliteit en politiek extremisme (radicalisering) onder jongeren.

  Turkse Nederlanders staan op allerlei terreinen nog steeds op achterstand, maar er is wel sprake van een inhaalslag. Er is een integratieparadox zichtbaar, waarbij hoger opgeleiden, meer geïntegreerde Turkse Nederlanders sterker ervaren dat zij onvoldoende gerespecteerd worden. Ze voelen zich zowel in Turkije als in Nederland ‘anders’. Veel Turkse Nederlanders vinden de Islam belangrijk.

  Turkse Nederlanders zijn oververtegenwoordigd in de geregistreerde criminaliteitscijfers. In dit opzicht is de positie van de tweede generatie Turkse Nederlanders slechter door een sterkere vertegenwoordiging in de criminaliteitscijfers dan de eerste generatie. Desalniettemin zijn Turkse Nederlanders minder vaak als verdachte geregistreerd dan Antilliaanse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders. Bovendien is er onder Turkse Nederlanders over de hele linie een dalende trend in de criminaliteitscijfers.

  Over de omvang van radicalisering zijn slechts zeer voorzichtige schattingen te maken. De AIVD houdt verschillende bewegingen in de gaten, maar het is niet duidelijk of al deze bewegingen werkelijk radicaal of extremistisch van aard zijn, en het aantal Turkse leden van deze bewegingen omvat zelden meer dan enkele tientallen personen.

  De criminaliteit zou in de toekomst kunnen afnemen, door de toenemende integratie en heterogeniteit van de Turks-Nederlandse bevolkingsgroep, of door de religiositeit van veel Turken. Het zou ook kunnen toenemen als gevolg van relatieve deprivatie en ervaren discriminatie.

  Turks-Nederlandse jongeren raken minder vaak bij criminaliteit betrokken dan de andere drie traditionele migrantengroepen en radicaliseren zelden in sterke mate. Dat kan te maken hebben met de Islam, of met de sociale controle binnen de vrij hechte Turkse gemeenschappen in Nederland, of met de ruimte die er is voor opwaartse mobiliteit/afwezigheid van discriminatie.

  Turks-Nederlandse jongeren hebben vergelijkbare ambities als Nederlands-autochtone jongeren, met dien verstande dat een groot deel van de Turkse-Nederlandse jongeren daarbij ook een goed moslim wil zijn. Ze combineren deze verschillende wensen op een pragmatische manier waarbij hun religieuze idealen relatief eenvoudig gecombineerd worden met de andere doelen – als maatschappelijk succes – die zij nastreven. Daarmee lijken de Turkse-Nederlandse jongeren meer op hun autochtone leeftijdsgenoten dan zij zichzelf en de Nederlandse samenleving zich realiseren.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers