Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Netneutraliteit

Netneutraliteit

Netneutraliteit is het principe dat ieder punt op...
Parlementaire werkgroep ICT-projecten

Parlementaire werkgroep ICT-projecten

Schriftelijke input voor expertbijeenkomst...
Privacy, uitingsvrijheid en intelligence

Privacy, uitingsvrijheid en intelligence

De kans dat veiligheidsdiensten iemand...
Wat is duurzaam in gebiedsontwikkeling? Geen hutspot ...

Wat is duurzaam in gebiedsontwikkeling? Geen hutspot ...

Duurzaamheid blijft onlosmakelijk verbonden met...

Copyright

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 93
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1503 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Copyright for creativity en Kennisland organiseerden op 8 september 2014 een bijeenkomst over intellectueel eigendomsrecht.

  Er bestaat brede overeenstemming over de noodzaak het auteursrecht te vernieuwen, omdat zo ongeveer alle betrokken partijen (consumenten en internetters, kunstenaars en producenten, uitgevers en agenten, de economie, toezichthouders, privacy-activisten, copyrightstichtingen als Buma-Stemra en Brein, beleidsmakers) last hebben van de bestaande regelgeving. De Ierse Copyright Review Committee heeft een uitvoerige consultatie uitgevoerd. Ook de EU hield een consultatie, die met tienduizenden reacties één van de grootste raadplegingen tot nog toe is geweest.

  Uit de klaagzangen doemde wel een beeld op van de eisen die aan een nieuw systeem gesteld worden, maar het lukte vrijwel niemand om te schetsen hoe een modern intellectueel eigendomsrecht eruit zou moeten zien.

  Enkele van de relevante belangen:

  Kunstenaars, auteurs, muzikanten, producenten: erkenning van hun kunst; expositie van hun werk; producten kunnen verhandelen, lage administratieve lasten, uitingsvrijheid

  Intermediairs, uitgevers: winst maken, creativiteit stimuleren, lage administratieve lasten

  Consumenten: legaal goedkoop of gratis boeken, films, muziek e.d. consumeren, een breed aanbod van kwalitatief goeie creatieve producten, privacybescherming en netneutraliteit

  Bibliotheken, repositories: goedkope beschikking over cultuurgoed, mogelijkheden om maatschappelijke activiteiten met cultuurgoed te verrichten (uitlenen, voorlezen e.d.)

  Economie: stimuleren van creativiteit en innovatie, lage transactiekosten

  Overheid: matige regulering en doelmatig beleid (zoveel mogelijk vrije markt en spontane naleving), bescherming tegen uitbuiting en criminaliteit, behartigen algemeen belang (economische ontwikkeling, culturele ontwikkeling, bescherming burgerrechten), naleving internationaal recht

  Vooralsnog krijgt het onderwerp vooral aandacht van juristen, nauwelijks van politici en beleidsontwikkelaars. Die zijn onzeker over de grenzen van hun mogelijkheden, uit angst met grote schadeclaims te worden geconfronteerd. Dirk Visser bepleit daarom om eerst jurisprudentie uit te lokken door middel van procedures bij het Europese Hof van Justitie.

  Instituut voor informatierecht IVIR volgt een ander spoor. Het onderzoekt hoe en hoeveel mensen bereid zijn te betalen voor muziek, film en literatuur. Daarbij worden verplichte en vrijwillige heffingen gekoppeld aan het internetabonnement onderzocht, heffingen per download en maandelijkse flatrates, verschillen per soort bewerking (kijken, delen, veranderen) enzovoort. Hun voorlopige conclusie is dat er forse economische winst te boeken is door het intellectueel eigendomsrecht fundamenteel te veranderen.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers