Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Evaluatie NL-Alert

Evaluatie NL-Alert

Ongeveer eenderde van de bevolking heeft...
Voorkomen herhaald en secundair slachtofferschap

Voorkomen herhaald en secundair slachtofferschap

De positie van het slachtoffer in het...
Drones

Drones

Het toenemende gebruik van drones is relevant...

Godsdienstbelediging en vrijheid van meningsuiting

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1499 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Onderzoeker Marloes van Noorloos concludeert op basis van een juridische analyse dat het Wetboek van Strafrecht niet gewijzigd moet worden om geloofsbelediging strafbaar te stellen.

  Het wetboek van strafrecht stelt godslastering of geloofsbelediging op dit moment niet strafbaar, alleen groepsgewijze belediging op basis van het geloof dat mensen aanhangen. Er is geen internationale verplichting om geloofsbelediging strafbaar te stellen. Sterker nog, het is nauwelijks toegestaan om dat te doen: onder art. 19 IVBPR mogen alleen extreme uitlatingen over geloof – die neerkomen op het propageren van religieuze haat, die aanzet tot discriminatie, vijandigheid of geweld tegen mensen – worden verboden. De gevolgen van belediging van geloof voor de ontvanger (aanstoot) zijn in beginsel onvoldoende ernstig om een beperking van de vrijheid van de spreker te rechtvaardigen in het licht van de ultimum remediumgedachte. Naast het gevaar dat het strafrecht wordt ingezet om de meest gevoelige mensen te beschermen, is zo’n strafbaarstelling bovendien zeer lastig te operationaliseren – het risico op strijd met het legaliteitsbeginsel (lex certa) is groot – en te handhaven.

  Mocht er toch overwogen worden om godsdienstbelediging strafbaar te stellen, dan moet goed worden nagedacht over de afbakening van zo’n delict: wat valt onder ‘godsdienst en levensovertuiging’, welke aspecten daarvan (welke goden, symbolen, heilige figuren en overtuigingen) dienen te worden beschermd, en hoeveel vrijheid krijgt de rechter in de beoordeling daarvan? Dit kan wetgever en rechter in een lastig parket brengen, vanwege de neutraliteit van de staat in kwesties van geloof.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers