Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Cognitie en beleid

Cognitie en beleid

De Wereldbank behandelt in World Development...
Preventie van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen

Preventie van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen

Op basis van literatuurstudie en een expertsessie...
Slim beleid maken

Slim beleid maken

In vervolg op De menselijke beslisser publiceert...

Veiligheidsbeleid op basis van gedragswetenschappelijke kennis

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1517 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  In aflevering 4/14 Met zachte dwang van Justitiële verkenningen wordt enerzijds het fenomeen nudging nader geanalyseerd en theoretisch geduid. Anderzijds is er aandacht voor resultaten van wetenschappelijk onderzoek op o.a. de terreinen van gedragspsychologie en voedingsleer, die eventueel deel kunnen uitmaken van een alternatieve strategie om menselijk gedrag te beïnvloeden. Ook wordt aandacht besteed aan een analyse-instrument voor wet- en regelgeving dat kan helpen om te bepalen op welk niveau een interventie (nudging of anderszins) ter bevordering van compliance, nuttig is.

  Volgens Rik Peeters en Marc Schuilenburg  hebben nudges drie kenmerken: een generiek aangrijpingspunt (het beleid richt zich op de hele bevolking), een positieve gedragsnorm (de overheid kiest wat goed is) en een psychologisch bestanddeel.

  Gijs van Oenen vindt nudges legitiem voor zover ze burgers ondersteunen bij het maken van keuzes. De moderne mens is geëmancipeerd: hij kan en mag over zo’n beetje alle normen en over de inrichting van zo’n beetje alle instituties mede zelf beslissen en ook z’n eigen leven min of meer geheel naar eigen oordeel vormgeven. Dat impliceert onvermijdelijk ook een streven en een plicht om dat te doen: de dialectiek van de Verlichting. Emancipatie is altijd ook een proces van (zelf)disciplinering, dat evenzeer belastend is als bevrijdend. De samenleving is interactief geworden: de bijdrage van de burger is noodzakelijk geworden om de instituties te laten functioneren. Dat levert burgers een soort ‘interactieve metaalmoeheid’ op, waardoor ze geen verstandige keuzes meer kunnen of willen maken.

  Verder aandacht het effect van voeding op impulsbeheersing en depressie, en naar effecten van verlichting in de openbare ruimte op agressie. Tenslotte een artikel waarin het Willen-Kunnen-Durvenmodel wordt toegepast op nalevingsgedrag. Volgens de theorie die aan dit model ten grondslag ligt is het natuurlijke gedrag van mensen, sociale wezens immers, om regels na te leven. Er kunnen redenen zijn waarom iemand regels toch niet wil naleven; mensen kunnen de mogelijkheid hebben om regels te overtreden; en ze moeten de daaraan verbonden risico’s nemen voordat ze regels overtreden. Nalevingsbevordering zal moeten aangrijpen op de laagste barrière die iemand ervaart om regels niet na te leven. Aan de hand van de tafel van 11 of  een eenvoudiger kruistabel kan daarnaar worden gezocht.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers