Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Datagestuurde samenleving

Datagestuurde samenleving

Mireille Hildebrandt, ICT en rechtsstaat, in:...
Big data en consumentendiscriminatie

Big data en consumentendiscriminatie

Big data heeft de kosten van gedetailleerde...
Big social: gedrag voorspellen met big data

Big social: gedrag voorspellen met big data

Heldere en gedetailleerde beschrijving van social...
ICT ontwikkelingen

ICT ontwikkelingen

Boekbespreking over voorzienbare...

Kansen en risico's van big data

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1499 dagen geleden Reacties (5)

   0/5 Sterren (0)

  Tijdens een bijeenkomst van de Nationale Denktank over kansen en risico’s van big data voor Nederland bleek dat de risico’s steeds duidelijker worden, en dat de kansen voor de overheid vooralsnog vaag blijven. Vooralsnog biedt big data vooral mogelijkheden voor gerichte reclame en prijsdiscriminatie, dus het vergroten van verkoop en winst en het verkleinen van kosten en risico’s voor bedrijven en verzekeraars. Ook kan big data expertsystemen zodanig verrijken met empirische informatie, dat professionals die zich door zulke systemen laten ondersteunen, enorm veel betere beslissingen kunnen nemen. Er zijn al medische, agragische, meteorologische, crowd control en crisisbeheer toepassingen bijvoorbeeld.

  Risico’s van big data voor de samenleving zijn er in ieder geval op het vlak van ongebreidelde machtsvorming, discriminatie, privacy en vrijheid. De knelpunten zijn bekend: kwaliteit van data en van algoritmen; profielen gebaseerd op statistische kansen in plaats van feitelijke handelingen; verdwijnen onschuldpresumptie; intransparantie en oncontroleerbaarheid van gegevensverzameling en besluitvorming; beveiligingsrisico’s.

  Om de risico’s te mitigeren en onrechtvaardige en onrechtmatige gevolgen tegen te gaan, werd er naar oplossingen en randvoorwaarden gezocht:

  • Principes van doelbinding en proportionaliteit, zoals vertaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en art. 8 EVRM, niet overboord gooien voordat er een decente nieuwe vorm is gevonden om fundamentele rechten te waarborgen;
  • Transparantie bieden over wie welke informatie verzamelt, hoe die informatie wordt verwerkt, met wie het wordt gedeeld en wie er toegang toe heeft, verantwoording afleggen over de beveiliging, over de koppelingen die tussen bestanden worden gelegd, over de algoritmen die worden gebruikt en over de uitkomsten van selectie- of besluitvormingsprocessen.
  • De overheid moet publieke data aan burgers ter beschikking stellen, niet andersom: open overheid in plaats van datahonger. Big data moet worden ingezet om de rechts- en machtspositie van individuele burgers te versterken: bijvoorbeeld door burgers actief te informeren over hun rechten en/of te adviseren.
  • De overheid is zowel dienstverlener als rechtsbeschermer. In de eerste rol kan de overheid big data gebruiken om doelmatiger te opereren, in de tweede rol moet ze soms wettelijke grenzen stellen aan doelmatigheidsambities van bedrijven of publieke actoren.

  Mooie termen: dataficering (of dataficatie) van de samenleving, en digitale predestinatie.

  Ook over dit onderwerp: Arjan de Jong, Fundamentele rechten in een fundamenteel veranderende wereld, Vereniging Bestuursrecht 2014.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Hadewych
    Hadewych 1191 dagen geleden

    Er wordt geëxperimenteerd met het bepalen van de strafmaat voor veroordeelden op basis van risicoprofielen. Zie dit artikel in De Correspondent of dit artikel waarnaar De Correspondent verwijst: Should Prison Sentences Be Based On Crimes That Haven’t Been Committed Yet?

    • Hadewych
     Hadewych 1371 dagen geleden

     Zie ook deze nota van het Amerikaanse executive office: Big data, seizing opportunities and preserving values.

     • Hadewych
      Hadewych 1488 dagen geleden

      De Consumentenbond en ECP hostten 16 oktober een presentatie van Qiy. Qiy is een webinnovatie met de ambitie om het internet fundamenteel te hervormen, zodat consumenten niet langer afhankelijk van bedrijven en instanties zijn bij hun gebruik van internetdiensten, en niet langer de controle over hun persoonsgegevens verliezen zodra ze actief op het internet zijn. Het idee van Qiy is dat burgers een eigen domein hebben van waaruit zij dienstverleners toegang tot hun data geven. De data worden geverifieerd door een instantie die door de burger wordt gekozen, bijvoorbeeld een bank, creditcardmaatschappij of overheidsdienst. Als het werkt, draait het internet niet meer om informatie maar om vertrouwen (kan een bedrijf erop vertrouwen dat jij bent wie je zegt dat je bent en dat je de attributen hebt, bijvoorbeeld ouder dan 18 jaar zijn, die je claimt?).

      Dit zou een einde maken aan big data met persoonsgegevens. Tegelijk zou het profilering en targeting veel preciezer en gecontroleerder maken: de consument bepaalt zelf het profiel op basis waarvan bedrijven hem tegemoet treden, en kiest zelf het soort informatie of reclame waarmee hij geconfronteerd wil worden. Bedrijven hoeven geen registraties meer te maken en databases te beheren van klantgegevens, en hoeven ook de bijbehorende kosten en verantwoordelijkheden niet meer op zich te nemen. Burgers kunnen er op vertrouwen dat hun privacy niet wordt geschonden, en zelf bepalen aan wie welke gegevens waartoe zij doorgeven.

      Qiy is meer dan alleen een eID. Waar het eID enkel betrekking heeft op manieren om je te identificeren en toegang te krijgen, heeft Qiy betrekking op de relaties die je onderhoudt en (controle over) het uitwisselen van gegevens. Het eID haalt specifieke attributen uit de echte wereld het internet in, Qiy is de aanwezigheid van een persoon in het internet.

      Qiy is een afspraken- en standaardenstelsel, op basis waarvan burgers een eigen domein krijgen. Er is dus geen sprake van een database die gehackt kan worden. Identiteitsfraude is ook met Qiy niet volledig uitgesloten, maar de beveiliging is niet gebaseerd op het bewaken van gegevens waardoor het minder kwetsbaar is. Partijen die zich bij Qiy aansluiten laten zich regelmatig auditen en de gebruikt standaarden zijn open.

      • Annemarijs
       Annemarijs 1498 dagen geleden

       Hallo Hadewych,

       dit klinkt me toch wel een beetje te negatief in de oren; er liggen ook grote kansen op het terrein van oa zorg / geneeskunde, consumentendiensten, wetenschap, burgerparticipatie, fraudebestrijding, enz. Ik ben het met je eens dat de privacy in het geding komt en dat we zeker niet de WBP overboord moeten gooien. Nee, integendeel waar nodig aanpassen, CBP beter zijn toezichthoudende rol laten invullen, op departementen meer WBP-medewerkers aanstellen die zowel intern als extern beleid maken/uitvoeren mbt bescherming van de privacy, er moet meer energie komen op 'privacy by design' (persoonsbescherming inbouwen in informatiesystemen), er moet op Europees niveau hierop samengewerkt worden, enz. We hebben het hierbij niet alleen over BD, maar ook over IoT (sensoren en apparaten die met elkaar communiceren en data verzamelen en genereren). Maar om nu te praten over dat Big Data een directe invloed zullen hebben op ongebreidelde machtsvorming, discriminatie, inperking van vrijheden, enz. dat zie ik nu nog niet gebeuren. Dat gebeurt momenteel veel meer door bepaalde politieke ontwikkelingen en door hetgeen wat in het Midden-Oosten gebeurt en dat een grote impact kan hebben hier in het Westen.

       • Hadewych
        Hadewych 1499 dagen geleden

        Zie ook dit artikel in InformationWeek Government toils to create big data infrastructure.

       Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers