Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Nederland corrupter dan zeven andere landen

Nederland corrupter dan zeven andere landen

Transparency International monitort jaarlijks de...
Rechtmatige macht en machtig recht

Rechtmatige macht en machtig recht

Met het uitbrengen van het jaarverslag 2013 maakt...
Internationale vergelijking van moord en effecten van criminaliteitsbestrijding
Column: In 5 stappen naar een open inspectie

Column: In 5 stappen naar een open inspectie

1.Identificeer je stakeholders: iedereen die iets...

ICT bij de overheid

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 824 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  De commissie-Elias constateert dat de overheid ICT-projecten niet goed bestuurt en beheert, met oncontroleerbare dus onverantwoorde uitgaven, en integriteitsrisico’s tot gevolg.

  Belangrijkste conclusies:

  1. De rijksoverheid heeft haar ICT-projecten niet onder controle.
  2. De politiek beseft het niet, maar ICT is overal.
  3. De rijksoverheid maakt haar ICT-beleidsambities niet waar.
  4. De verantwoordings- en besluitvormingsstructuur bij ICT-projecten is zeer gebrekkig.
  5. De rijksoverheid heeft onvoldoende inzicht in de kosten en baten van haar ICT.
  6. De ICT-kennis van de rijksoverheid schiet tekort.
  7. Het ICT-projectmanagement is zwak.
  8. ICT-aanbestedingstrajecten bevatten perverse prikkels.
  9. Het contractmanagement bij ICT-projecten is onprofessioneel.
  10. Het ontbreekt de rijksoverheid aan lerend vermogen op ICT-gebied.

  De onderzoeksrapporten van van Policy Research verwijzen wel naar het ‘afwegingskader sourcing’ van BZK, maar niet naar het IAK. Het afwegingskader sourcing heeft alleen betrekking op de vraag of ICT in huis danwel door een externe partij moet worden ontwikkeld.

  Met ‘integriteit’ wordt alleen gedoeld op de betrouwbaarheid van informatie en van informatiesystemen, niet op rechtmatig en gerechtvaardigd handelen van medewerkers.

   

  De commissie doet met name aanbevelingen op het gebied van sturing, dus gericht op de Rijksoverheid in de opdrachtgeversrol.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers