Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Monitor jeugdcriminaliteit

Monitor jeugdcriminaliteit

De afgelopen vijf jaar is het aantal jonge...
Bijzondere opsporingsbevoegdheden

Bijzondere opsporingsbevoegdheden

Om terrorisme te bestrijden zijn er de afgelopen...
Kwaliteit van de opsporing

Kwaliteit van de opsporing

Naar aanleiding van verschillende gerechtelijke...
Bekennen tijdens verhoor als er een advocaat bij is

Bekennen tijdens verhoor als er een advocaat bij is

Het WODC heeft een ex ante effectevaluatie laten...

Het meten van de productiviteit van de politie

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1456 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Internationaal vergelijkend onderzoek naar methoden van productiviteitsmeting bij de politie. In de literatuur blijkt dat er geen overeenstemming is over wat de productie van de politie ‘is’. Hoewel de kerntaken (criminaliteitsbestrijding, ordehandhaving en noodhulp) alom worden erkend, leiden deze tot grote verschillen in methoden om de productie van de politie vast te stellen. Veel meetsystemen richten zich grotendeels op het vaststellen van ‘throughput’ (aantal processen-verbaal, reactietijd noodhulp, etc.), terwijl beleidsmakers en bestuurders vooral geïnteresseerd zijn in ‘output’ (aantal opgehelderde misdrijven, aantal uitgezette vreemdelingen, etc.). De wetenschap richt zich vooral op de ‘outcome’ (lukt het de politie om criminaliteit terug te dringen?).

  Bestaande modellen voor productiviteitsmeting stuiten mede daardoor op verschillende bezwaren:

  • Er is zowel een criminaliteitsbias als een kwantitatieve bias; niet-kwantitatieve outputs en outputs die niet met criminaliteit te maken hebben, worden niet of minder gemeten
  • De betrouwbaarheid van de gebruikte data is onzeker
  • Er wordt geen rekening gehouden met de context
  • Er wordt geen of te weinig rekening gehouden met kwaliteit
  • Sturing op productiviteit versterkt de nadelen van bestaande bezwaren, onder meer doordat er perverse effecten optreden en door manipulaties zoals strategisch registreren e.d.

  Op basis van deze bezwaren zijn bouwstenen ontwikkeld voor een nieuw model, dat vooral als aanzet voor discussie moet dienen. Het model voor productiviteitsmeting bestaat 1) uit een geexpliciteerde doelstelling voor de meting, 2) uit een set indicatoren (voor zowel ingezette middelen als voor de omschrijving van de productie) en 3) uit een meetsysteem of een methode om de indicatoren vast te stellen.

  In vergelijking met België beschikt Nederland over meer mogelijkheden voor het vaststellen van de outcome van politiewerk, vanwege het systematisch gebruik van slachtofferdata en burgerenquêtes.

  Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2013 de helft van de Nederlanders de politie te weinig zichtbaar vond in de eigen buurt. Inwoners van de grotere steden waren hier positiever over dan mensen die in kleinere gemeenten wonen. In Amsterdam is de tevredenheid hierover het hoogst; in de regio Zeeland - West-Brabant het laagst.

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers