Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Berichtgeving in media over jeugdcriminaliteit

Berichtgeving in media over jeugdcriminaliteit

Terwijl jeugdcriminaliteit daalde in de periode...
Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen

Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen

Wereldwijd is sinds 2010 een sterke stijging van...
Veiligheidsbeleid op basis van gedragswetenschappelijke kennis

Veiligheidsbeleid op basis van gedragswetenschappelijke kennis

In aflevering 4/14 Met zachte dwang van...

Preventie van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1450 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Op basis van literatuurstudie en een expertsessie wordt inzicht geboden in achterliggende factoren en mechanismen naar de samenhang tussen seksueel misbruik, revictimisatie en daderschap van seksueel misbruik.

  Ter voorkoming van revictimisatie kunnen verschillende risicoverhogende en beschermende factoren worden beïnvloed. Het gaat vooral om symptomen van PTSS, het niet correct inschatten van gevaar, angst, depressie, het niet adequaat kunnen reguleren van emoties, het zichzelf iets verwijten, een gebrek aan eigenwaarde. Ook aandacht voor de (verstoorde) seksuele ontwikkeling lijkt belangrijk evenals aandacht voor een riskante levensstijl en alcohol­‑ en drugsgebruik. Naast aandacht voor deze individuele aspecten is aandacht voor de omgeving van het slachtoffer belangrijk. Zorgen voor steun uit het netwerk van het slachtoffer lijkt een belangrijke voorwaarde om de kans op hernieuwd slachtofferschap te verminderen. Van het ontwikkelen van een adequate coping en aandacht voor een sterke interne locus of control kan een beschermende werking uitgaan.

  Individuele factoren die mogelijk beïnvloedbaar zijn binnen de residentiële setting ter voorkoming van daderschap zijn in de literatuur weinig gevonden.

  Ook aandacht voor groepsdynamische processen, de samenstelling van de leefgroepen en de fysieke omgeving belangrijk om het risico op hernieuwd slachtofferschap in de instelling waar slachtoffers verblijven te verkleinen. Deze factoren zijn ook van belang als het gaat om het voorkomen van daderschap.

  Ook kindermishandeling in risicogezinnen in het algemeen is te voorkomen. Uit promotieonderzoek blijkt dat het ‘Voorzorg’programma, waarbij veertig tot zestig huisbezoeken in drie jaar worden afgelegd door een verpleegkundige, effectief is in de preventie van kindermishandeling.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers