Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Meningen en beelden van burgers

Meningen en beelden van burgers

Het afgelopen jaar zijn de zorgen over integratie...
Uitbuiting van arbeidsmigranten

Uitbuiting van arbeidsmigranten

In de EU – ook in Nederland – komt ernstige...
EU solidarity and Frontex: fundamental rights challenges

EU solidarity and Frontex: fundamental rights challenges

Hoewel slechts een klein deel (minder dan 10%)...
Effectieve bestrijding van discriminatie en racisme

Effectieve bestrijding van discriminatie en racisme

Etnische minderheden en vreemdelingen zijn in...

Huwelijksmigranten

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1455 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Het SCP schetst een beeld van huwelijksmigranten: aantallen en achtergronden, motieven en overwegingen, en ervaringen.

  70% van de huwelijksmigranten is vrouw, en de grootste groepen komen uit Turkije, Marokko, de voormalige Sovjet-Unie en Thailand.

  De inkomenseisen, en eisen ten aanzien van documentatie, vormen obstakels voor huwelijksmigratie. Hoogopgeleiden zijn vaak verontwaardigd over de bejegening door overheidsinstanties.

  De positieverwerving van huwelijksmigranten op de arbeidsmarkt verloopt moeizaam. Het feit dat ze vaak op wat latere leeftijd naar Nederland komen, vormt geen goede startpositie. De Nederlandse taal is een obstakel en buitenlandse diploma’s worden laag gewaardeerd. Een opleiding in Nederland volgen, is niet gemakkelijk: de kosten zijn hoog, soms wordt men niet toegelaten of ontbreekt de tijd omdat men moet werken of een baan moet zoeken. Tussen mannelijke en vrouwelijke huwelijksmigranten bestaan grote verschillen. De mannen hebben in vergelijking met andere migranten opmerkelijk vaak werk, voor vrouwelijke huwelijksmigranten geldt juist het tegenovergestelde.

  Inburgeringscursussen en taallessen dragen positief bij aan de sociale integratie. Maar de hoge kosten die de inburgeraars voortaan zelf moeten opbrengen, leiden er vermoedelijk toe dat het minst vermogende segment onder de huwelijksmigranten het zelf probeert op te lossen met thuisstudie en hulp van hun partner.

  Mannen en vrouwen in een migratiehuwelijk lopen een groter risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, achterlating, misbruik, uitbuiting en kinderontvoering. Beschermende factoren zoals een eigen sociaal netwerk en een eigen inkomen ontbreken vaak, zeker in de eerste periode na de migratie.

  Zie ook onderzoek naar gedwongen huwelijken in de EU.

  Zie ook dit ACVZ-advies van het gezinsherenigingsbeleid.

  Zie ook de integratiebarometer van Vluchtelingenwerk.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers