Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Kwaliteit van de opsporing

Kwaliteit van de opsporing

Naar aanleiding van verschillende gerechtelijke...
Betere overheid

Betere overheid

Al decennia worden er adviezen geproduceerd over...
Dat kan beter!

Dat kan beter!

Een feestje organiseren, hoe doe je dat? Waar...

Visitatie rechtspraak

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1453 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  De commissie-Cohen rapporteert over de visitatie van de gerechten die de afgelopen maanden is uitgevoerd, met het oog op de kwaliteit van de rechtspraak. “Kwaliteit van de rechtspraak komt in de eerste plaats tot stand in de alledaagse werkpraktijk: tijdens de administratieve procedures, de juridische voorbereiding, de zitting en de uitwerking van de uitspraak. De commissie constateert dat de samenleving daarvoor kan rekenen op de buitengewoon loyale en kundige medewerkers van de Rechtspraak.”

  De commissie concludeert onder meer dat de focus op de afhandeling van zaken, de geïndividualiseerde kwaliteitsnormen, de stortvloed van organisatieveranderingen en de toegenomen afstand tussen besturen en medewerkers hebben geleid tot een eilandencultuur. Daardoor is er te weinig interactie die bijdraagt aan reflectie, kennisuitwisseling en feedback.

  De commissie doet de volgende aanbevelingen:

  • Bestuursleden zijn zichtbaar binnen hun organisatie.
  • Gerechtsbesturen doseren veranderingen in de organisatie, selecteren ambities en brengen duidelijke prioriteiten aan.
  • Gerechtsbesturen en leidinggevenden bedenken vroegtijdig hoe zij medewerkers informeren over plan- en besluitvorming. Zij nemen daarbij de volgendevuistregels in acht:
   • Formuleer heldere kwaliteitsdoelen en beschrijf de tussentijdse stappen concreet.
   • Accepteer dat brede notities en grote visies niet worden gelezen. Communiceer ook en vooral met kleinere en heldere boodschappen. Vermijd beleidsjargon.
   • Laat in de communicatie blijken dat is doordacht welke consequenties het besluit of plan heeft voor de medewerkers.
   • Zorg voor evenwichtige berichtgeving over financiële doelstellingen: geef, zo mogelijk, ook heldere tussendoelen aan en maak duidelijk in hoeverre medewerkers een bijdrage kunnen leveren.
  • Gerechtsbesturen en leidinggevenden etaleren goede initiatieven van de werkvloer breed in de organisatie.
  • Gerechtsbesturen zorgen dat leidinggevenden voldoende tijd en passende begeleiding krijgen. Zij overleggen met de Raad voor rechtspraak of daartoe aanvullende middelen, bijvoorbeeld voor professionele begeleiding op maat, noodzakelijk zijn.
  • Gerechtsbesturen zorgen, in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak, voor de werving van goede (potentiële) leidinggevenden, bijvoorbeeld door het instellen van een landelijke kweekvijver.
  • Medewerkers dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de rechtspraak.
  • De gerechtsbesturen houden zicht op de frequentie van, deelname aan en kwaliteit van essentiële kwaliteitsinstrumenten als vakinhoudelijk overleg, intervisie en meelezen.
  • De gerechtsbesturen en het management investeren in feedbackcultuur door instrumenten structureel in te zetten, voorbeeldgedrag te tonen en functioneringsgesprekken te professionaliseren.
  • De gerechtsbesturen – in samenspraak met de Raad voor de rechtspraak – doseren en temporiseren veranderingen.
  • De gerechtsbesturen – in samenspraak met de Raad voor de rechtspraak – verduidelijken kwaliteitsstandaarden, versterken het middenmanagement en stemmen de interne communicatie af op de behoeften en het gedrag van de medewerkers. Kortom: medewerkers worden beter gefaciliteerd om daadwerkelijk medeverantwoordelijk te zijn.
  • Medewerkers spannen zich in om die medeverantwoordelijkheid te dragen.

  Zie ook NRC van 30 oktober.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers